Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2012/2013

06/2013 - Do finále školního roku

Jak už víte z předchozích záznamů kroniky, duben a květen tohoto roku jsme věnovali především práci na krajině. Kromě chuti modelovat nás k tomu tlačil i konkrétní termín: a to naše účast na Modelářském dnu na modelářském letišti Sobínka v sobotu dne 1.6.2013, kde jsme vystavovali část našeho kolejiště (traťové díly Tr2-02 a Tr2-03). K tomu jsme dodělávali krajinu, abychom se co nejlépe prezentovali. To se nám, myslím, podařilo, i když nám počasí silně nepřálo a více či méně pršelo celý den.

05/2013 - Velké přípravy na velký modelový provoz

Jak je podrobně uvedeno v předchozích zápisech kroniky, věnovali jsme začátek tohoto roku stavbě krajiny na traťových dílech kolejiště mezi stanicemi Světlá a Ledeč (díly Tr2-01 až Tr2-04). Jedná se o zhruba šest metrů dlouhý úsek, podrobně popsaný v dubnovém zápisu naší kroniky. Do začátku května jsme stihli udělat základy krajiny z polystyrenu, detailně vymodelovat všechny skalní útvary (což se ukázalo jako ještě pracnější, než jsme plánovali), nabarvit skály do požadovaného odstínu, a doladit přesný tvar základu krajiny, který jsme pak nabarvili před zazeleněním.

04/2013 - Stavba krajiny ve velkém

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme intenzivně pracovali na modelu krajiny na traťových dílech mezi stanicemi Světlá a Ledeč. Nyní v dubnu tyto práce kompletujeme. Cílem je, aby byl tento traťový úsek už zhruba domodelován a aby poskytoval pěkné prostředí k modelovému provozu, který plánujeme na květen a červen.

03/2013 - Březen, za kamna vlezem

Nevlídné počasí letošního března s opakujícím se sněžením jakoby nás k modelařině samo vybízelo. Pokračujeme ve stavbě skal na všech čtyřech traťových modulech Tr2-01 a ž Tr2-04. Počítal jsem, kolik to je vlastně metrů, a napočítal jsem něco kolem 8 metrů skal kolem kolejí, ve skalních zářezech, na úbočích i menších osamocených skalních útvarů kolem trati, apod. a k tomu ještě asi 5 metrů opěrných a zárubních zdí, jejichž barvení a osazení bude následovat po skalách. To vše je sice modelově a vzhledově velmi zajímavé, ale na práci, tím myslím především na čas, je to dost náročné.

02/2013 - Jak se daří v únoru

Koncem prosince a v lednu jsme dost pokročili ve stavbě krajiny na traťových modulech mezi žst. Světlá a žst. Ledeč, viz zápisy do kroniky za oba jmenované měsíce. Nyní v únoru pokračujeme v této práci dále:

Co se zatím v únoru podařilo:

01/2013 - S chutí do práce i v novém roce

Během prosince se nám podařilo zvládnout pěkný kus práce. Bylo to možné zejména díky volnu mezi svátky, které jsme věnovali stavbě kolejiště. Mimo jiné se nám podařilo udělat podklad krajiny a vymodelovat většinu potřebných skal na modulu s mosty (modul Tr2-03), viz prosincový zápis naší kroniky.

Naše novoroční vize

12/2012 Vánoce za dveřmi

Prosinec je vždy ve znamení blížících se vánoc. O prvním prosincovém víkendu organizovalo Hobby centrum pro děti předvánoční mikulášskou hru. Ta se konala v neděli 2.12.2012 od 16 do 19 hodin. KŽM zorganizoval při této příležitosti den otevřených dveří. Podrobnější popis této události najdete v oddílu "Akce uskutečněné" tohoto webu.

Samozřejmě jsme během prosince chtěli nějak výrazněji posunout vpřed stavbu kolejiště i dovybavení KŽM. I přes obvyklé (před)vánoční běsnění se podařilo během prosince udělat následující práce:

11/2012 - Co nového v listopadu

V listopadu pokračují práce na přípravě konceptu algoritmů řízení žst. Světlá. Ten byl sice zhruba jasný už v říjnu, viz můj zápis v říjnové kronice, ale nyní je ještě potřeba se podívat na řadu věcí. Zejména ještě prověřit některé dosud ne zcela jasné detaily. Stále zatím pracujeme na tvorbě KONCEPTU algoritmů na papíře a vyjasňujeme si některé vazby mezi jednotlivými částmi algoritmu, dokud se vše dostatečně nepřipraví. Programovat v současné době by znamenalo riziko, že se příliš věcí bude předělávat (nehledě na riziko zavlečení dalších chyb).

10/2012 - S chutí do další práce

Školní rok jsme úspěšně zahájili, kroužky jsou téměř naplněny (i když bohužel dosud v úterý a ve středu ještě zbývá několik volných míst). Mohli jsme tedy odstartovat práci ve všech třech kroužcích (úterý, středa, čtvrtek).

09/2012 - Zahájení školního roku

Jako každé září proběhlo i letos zahájení školního roku. To obnáší řadu činností, počínaje generálním úklidem po všech "špinavých" pracích, které se dělaly přes léto, přes přípravu a uskutečnění dne otevřených dveří KŽM, přípravu programu práce na další školní rok, přípravu náborových letáků a dalších písemností až po vlastní zahájení pravidelných schůzek KŽM s dětmi.

Den otevřených dveří v našem KŽM proběhnul v pondělí 10.09.2012. Účast sice nebyla nijak závratná, přesto ale splnila tato akce svůj účel, někteří návštěvníci se šli hned přihlásit do KŽM. Pravidelné schůzky všech tří kroužků (úterý, středa, čtvrtek) jsme zahájili posupně ve dnech 18. - 20.09.2012.

Začátkem září (6. až 9.9.2012) se v Milevsku konalo mezinárodní provozní setkání klubů modulové železnice FREMO a Zababov, kam jsme rozhodně chtěli s našimi moduly i našimi žáky vyjet.

Syndikovat obsah