Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2007/2008

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

Léto 2008 - Stěhování do větší místnosti

Jaro 2008 - Bod zlomu
Jak postupují projekční práce na návrhu klubového kolejiště i postupné vybavování KŽM, čím dále tím více se ukazuje, že prostorové možnosti přidělených místností by vážně bránily postavení klubového kolejiště rozumných rozměrů a proporcí. Volba modelové velikosti H0 byla správná, protože je pro dětský klub dostatečně robustní a dá se v ní (s ohledem na měřítko) s dětmi poměrně dobře pracovat. Nároky na rozumné rozměry kolejiště však přesahovaly přidělené prostory a průchozí místnost také měla své další zápory, jak jsem již popsal dříve...

Tento problém nakonec vykrystalizoval v dubnu 2008 v moudré rozhodnutí vedení Hobby centra přidělit KŽM větší prostory. Tomu samozřejmě předcházely různé rozhovory, návrhy a úvahy o způsobu využití.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Nový rok 2008 - Pomalu se rozjíždíme...

V předchozím textu jsem popsal okolnosti vzniku KŽM pod mým vedením. Ale abych byl spravedlivý, nebyly jen problémy, jak by to z některých částí předchozího textu mohlo někomu připadat. Ještě na podzim 2007 Hobby centrum 4 uvolnilo nějaké peníze a na rok 2008 jsme dostali dotaci z městských peněz, takže jsme mohli pořídit trochu užitečných věcí...

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Podzim 2007 - Jak to všechno začalo

Úvodem bych rád předeslal, že tento zápis za rok 2007 píšu s delším časovým odstupem, protože na začátku, kdy jsme začínali v KŽM prakticky od nuly, jsme pochopitelně vůbec neřešili věci, jako jsou webové stránky kroužku. To až později. Proto jsou zápisy za školní rok 2007/2008 jen dodatečným stručným záznamem sledu hlavních událostí vedoucích ke vzniku KŽM, jak jej známe dnes...

Jak to tedy tenkrát všechno začalo?

Chcete-li číst dál, klikněnte myší na nadpis článku.

Syndikovat obsah