Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2017/2018

07-08/2018 - Prázdniny v KŽM

Jako každé prázdniny v našem KŽM, tak i letos v létě děláme práce, které za provozu kroužků ve školním roce dělat nemůžeme. V naší kronice vám nyní přinášíme přehled většiny těchto prací:

Domodelování dílů trati Světlá - Brod
Matouš Havel dokončil zazelenění a „zakřovení“ obou rovných dílů trati Světlá Ledeč, takže nyní již máme vymodelovanou celou trať Světlá - Brod. Nějaké drobné úpravy a zakřovení ještě někde nastanou, ale celá trať je již (zaštěrkovaná) a zelená.

Napájení kolejových obvodů stanice Světlá

06/2018 - Konec školního roku

V červnu 2018 byly jen dvě schůzky KŽM, ale my jsme na konci školního roku spokojení, protože se nám v KŽM podařila řada věcí s našimi svěřenci. Několik velkých a v dobrém slova smyslu podařených věcí zde zmíním.

První z nich je dokončení dioramat s oběma skupinami začátečníků. Každý, kdo pravidelně docházel na naše schůzky, své diorama v klidu dokončil již v květnu. Poslední dodělávky ještě proběhly v červnu. Pro začátečníky byla stavba dioramatu vstupem do modelování krajiny.

03-05/2018 - Jaro v našem KŽM

V březnu, dubnu a květnu pokračujeme v rozdělaných pracích. Všichni kluci v začátečnických kroužcích dělají malé dioráma pro nácvik dovedností při stavbě krajiny. Po zkušenostech z předchozích let, jsem jim pomohl vyřezat jednotlivé díly základu krajiny z pěnového polystyrenu, kterou si sami vybrali podle předchozích vzorů a nakreslili do sešitu. V březnu si již jednotlivé díly krajiny z pěnového polystyrenu slepili k sobě a začínají stavět krajinu. V dubnu a květnu si postupně nabarvili skálu nebo zdivo, nalepili trávu a kolej, a nakonec zaštěrkovali.

02/2018 - Naše práce v únoru

Ve druhém pololetí se v našem KŽM opět rozbíhá program cvičných prací - výroby dioramat. Chlapci začali tím, že si námět (trať se zárubním zdivem nebo skálou) načrtli do sešitu. Nyní probíhá kontrola a připomínkování náčrtů (viz první obrázek pod tímto textem) a postupně začíná výroba dioramat. O naše začátečníky je potřeba se starat, protože jednou budou také starší a schopnější, někteří z nich schopni i samostatné modelářské práce.

01/2018 - Co jsme dělali v lednu

Přes vánoce jsem měl trochu volného času pro sebe, takže jsem se věnoval trochu i úpravám ve své domácí dílně. Konečně jsem zprovoznil svoji novou frézku, která na to již nějakou dobu čekala. Po jejím zprovoznění jsem začátkem ledna zkoušel vyfrézovat přípravek na vrtání děr do říms zdiva na zapuštění stojin zábradlí. Římsy děláme ze dřevěných modelářských latí o průřezu 8x3 nebo spíše 8x4 mm. Zdálo by se, že k vyvrtání postačí do latí pomocí důlčíku udělat důlky a vrtat. Ale to vám připadá jen do té doby, než to opravdu zkusíte.

11-12/2017 - Práce v kroužcích - příprava vánočního setkání

V listopadu a v prosinci jsme se v kroužcích starších žáků věnovali na kolejišti ponejvíce domodelování jeho rozpracovaných částí, zatímco v kroužcích začátečníků především modelovému provozu. Klepněte na nadpis článku a čtěte dále...

10/2017 - Říjen v KŽM

Vzhledem k tomu, že v září byly pouze dvě schůzky a v některých kroužcích kvůli státnímu svátku dokonce jen jedna, začínali jsme s programem schůzek vlastně až v říjnu. V září jsme vyřídili povinné školení BOZP a zahajovací formality. V říjnu jsme již začali s výukou teorie v kroužcích pro začátečníky, samozřejmě s výcvikem ovládání lokomotiv a postupnými pokusy o modelový provoz, ale také s modelařinou, konkrétně s nácvikem zatravnění pomocí travní foliáže, což je pro začátečníky pro začátek nejsnazší. Klepněte na nadpis článku a čtěte dále...

09/2017 - Září v našem KŽM

V září jsem ještě dodělával některé letní práce (které jsem dělal od konce června do konce září). Během léta jsem tedy udělal následující práce:

- žst. Ledeč - oprava na desce elektroniky po zkratu (přepálený vodič na desce)
- žst. Ledeč - montáž desek bílého lamina do pozadí stanice (ke zdi za model stanice)
- nový pracovní stůl do předsíně
- žst. Brod - pokládky kolejí a výhybek na dílech 3 až 4
- doladění návrhu a výroba desky plošných spojů pro řízení žst. Ledeč
- výroba dvou kusů botníků (pod věšákové stěny v předsíni)

Klepněte na nadpis článku a čtěte dále...

září 2017 - Do nového školního roku 2017/2018

Dobrý den,
vítáme všechny zájemce o modelovou železnici i jejich rodiče. Naše kroužky jsou určeny především žákům základních škol (od 9 až 10 let), ale i starším studentům a lidem, v podstatě bez omezení věku. V kroužcích pokročilých modelářů máme běžně středoškoláky. Ve školním roce 2017/2018 otevřeme jako loni opět čtyři kroužky, z toho dva kroužky pro začátečníky a dva pro pokročilé.

Klepněte na nadpis článku a čtěte dále...

Červenec - září 2017 - Léto v našem KŽM

Během tří prázdninových měsíců v Hobby centru (od konce června do poloviny září) děláme práce (ostatně jako každé léto), které není z různých důvodů vhodné dělat během školního roku za provozu kolejiště nebo za přítomnosti dětí v kroužcích.

Syndikovat obsah