Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2015/2016

6/2016 - Ukončení školního roku

V červnu jsme měli posledních několik pravidelných schůzek našeho KŽM a 16.6.2016 jsme se schůzkami v tomto školním roce skončili. Během června jsme dokončili stavbu budovy Hronov ze stavebnice firmy Igra Model, která je z laserem vyřezaného papírového kartonu. Stavebnice je to pěkná, více o stavbě najdete v samostatné reportáži v naší kronice včetně fotografií. Stavbu budovy dělal Tom Bartoň. Dále jsme dokončili nákladní rampu ve stanici Ledeč, kterou dělal Bohumil Daníček). Kromě toho jsme pokračovali na krajině na traťových modulech trati Tr01 Světlá-Brod (Matouš Havel) a v pájení konektorů pro ovládací pult depa ve Světlé (Matěj Šedivý).

5/2016 - Květen - zápis kroniky a úvahy o naší dělbě práce

V květnu jsme pokračovali ve stavbě budovy Hronov (Tom Bartoň), ve stavbě nákladní rampy a okolní dlažby v Ledči (Bohouš Daniček), v odlévání zakřivených segmentů zdiva pro trať 01 (Matouš Havel), výstavbě ovládacího pultu depa (Matěj Šedivý), v pokládce kolejiva na trati 01 a ve stanici Brod (Aleš Trdý) a v dalších pracích.

4/2016 - Duben v našem KŽM

Koncem března nám přišly objednané kolejnicové pruty (délka 1 metr), takže v dubnu jsem začal pokládat koleje na dílech trati Tr02 (Světlá - Brod). Přestože tyto práce jdou dosti pomalu s ohledem na nutnosti technologie (tj. pořádné přípravy, vyměření, ohyb obloukových kolejnic, poskládání a navlečení "betonových" pražců na kolejnice, ocínování pájených ploch kolejnic, a lepení, pájení vývodů a konců kolejnic na fixační vruty a definitivná srovnání pražců do stejných vzdáleností), tj. jen asi rychlostí 1 metr koleje za den, postupně mi dílo přibývá.

3/2016 - Březen

V březnu pokračujeme ve stavbě skladištní rampy (Bohouš Daníček), která snad bude už brzy hotová. Dále pokračujeme ve stavbě budovy Hronov pro firmu Igra Model (na ní se v březnu vystřídali i Matěj Šedivý a Matouš Havel, ale hlavním stavitelem je Tom Bartoň). Sestavili (slepili) jsme všechna okn, dále jsme natřeli a slepili dveře a dále jsme okna i dveře vlepili do zdí budovy. Do budovy jsme vlepili i vnitřní příčky, podlahy/stropy a horní patro. Nyní nás čeká vlepení oken a vnitřních příček do horního patra a další práce. Klukům pomáhám radou, a občas pomocí.

02/2016 - Únor u nás v KŽM

I v únoru 2016 jsme pokračovali jak v pracích na kolejišti, tak i ve stavbě budov z laserovaných stavebnic. Nyní k jednotlivým našim aktivitám.

Ve výstavbě nákladní rampy v Ledči pokračuje Bohouš Daníček. Nyní natírá kovové úhelníky, které přijdou na hranu rampy. Koupil jsem nalepovací dlažbu od Nocha, kterou na rampu pravděpodobně dáme. Je potřeba ji vyzkoušet, případně ještě vybrat jinou.

01/2016 - Naše činnost v lednu 2016

Od ledna 2016 jsme pokračovali v práci na kolejišti. Silami našich žáků probíhají práce, jako poslední posypy sypaných nástupišť (Matouš Havel), probíhá zaštěrkování kolejí na dvoukolejné trati (zejména Matěj Šedivý) a dokončení příkopových zídek a výstavba nákladní rampy v Ledči (obojí Bohouš Daníček). Jsem velmi rád, že mohu uvedené kluky pustit na kolejiště bez velkých obav, jak to dopadne. Samozřejmě kontrola je nutná, ne že by se stále neměli co učit, ale to jsou již starší zkušenější kluci, kteří samostatné práce již zvládají.

11-12/2015 - Práce kroužku na podzim

V podzimních měsících jsme všechny síly vrhli na modelování. Ať již s našimi začátečníky, kteří se teprve učí dělat krajinu, nebo s našimi staršími žáky, kteří již modelování zvládají do té míry, že mohou dělat na našem klubovém kolejišti. Na něm postupují práce po malých krocích ale stále. Již od léta probíhají posypy nástupišť ve Světlé (Matouš Havel), dále zaštěrkování ve Světlé a na dvoukolejné trati (Matěj Šedivý), kde se ovšem musely předtím zhotovit příkopové zídky (Bohouš Daníček). Bohouš začal v prosinci stavbu nákladové rampy v Ledči.

10/2015 Práce v KŽM a výstava Model Hobby

Září a říjen proběhly ve znamení příprav na výstavu Model Hobby a naší účasti na této výstavě. Dokončujeme práce na dílech Tr2-02 a Tr2-03, které na výstavu půjdou. Udělali jsme zdivo i na vnitřní straně zářezu dvoukolejky, jeho římsy se zářezy, kluci dělají i betonové příkopky v tomto traťovém zářezu, ale všechny je dokončí bohužel až po výstavě. Dokončil jsem i zaštěrkování na opěrách příhradového mostu lokálky a další práce. Konečně jsme také vyluxovali tyto traťové díly, přidělali přepravní čela, odejmuli jejich nohy a připravili je k přepravě.

09/2015 Zahájení nového školního roku

A je to tu. Školní rok v našem KŽM, již byl zahájen, tentokrát po čase opět ve třech kroužcích. Kromě dvou stávajících kroužků ve středu a čtvrtek od 17 do 20 hodin, jsme otevřeli nový kroužek ve středu od 14:30 do 16:45 pro mladší žáky a začátečníky. Zde si najdeme více času na důkladnější přípravu na modelářské práce, na správné návyky při řízení provozu modelového kolejiště i na nezbytnou teorii. Všechny tři kroužky se naplnily již během prvních dvou týdnů zápisu, takže jsme 16. a 17. září zahájili práci hned od začátku v plném stavu.

07-08/2015 Letní práce

Přes léto o prázdninách jsme pokračovali v dokončovacích pracích na modulech Tr2-01, 02 a 03. Zejména jsme dělali tyto práce:
- odlévání sádrových odlitků skal pro vytvoření zásoby
- vlepování skal do krajiny a dotvoření sádrou
- barvení vlepených skal
- dokončování propustků u Světlé - římsy a zábradlí
- dokončování velkého mostu - římsy a výroba zábradlí na předmostí
- dokončování zatravnění na traťových modulech

Dále jsme na modulu žst. Světlá dělali následující práce:
- oprava výhybky v depu (vytrhání staré výhybky a instalace nové)
- zatravnění svahu u depa

Syndikovat obsah