Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2014/2015

06/2015 - červen

V červnu jsme opět pokračovali v dokončovacích pracích na modulech Tr2-01, 02 a 03. Zejména jsme dělali na dokončení mostního modulu, kde jsme dělali následující práce:
- odlévání sádrových odlitků skal
- vlepování skal do krajiny a dotvoření sádrou
- barvení skal vodovými barvami
- zatravnění kolem skal
- tvorba základu silnice na přejezdu pod mostem
- výroba základu krajiny kolem propustků u Světlé ze styroduru
- vlepení základu krajiny na místo, tmelení, nátěr
- výroba betonových zdí kolem propustků
- zatravnění kolem propustků

05/2015 - květen

V květnu jsme dočasně odložili elektrické práce a opět jsme pokračovali v dokončovacích pracích na modulech Tr2-01, 02 a 03. Zejména jsme dělali na dokončení mostního modulu, kde jsme dělali práce kolem tunelu:

- zhotovení tunelového portálu, olepení otvoru tunelu kartonem,
- vyřezání drážek, začištění, nátěry, ...
- dolepení zdiva kolem klenby, dobarvení kamenů, ...
- kompletace portálu tunelu, vlepení portálu do kolejiště,
- nařezání a vlepování základů vnitřního zdiva do tunelu,
- nařezání a vlepování základů krajiny kolem tunelu a mostu

04/2015 - Duben

V dubnu opět pokračujeme ve stavbě definitivní podoby elektrického ovládání kolejiště. Před námi je ještě řada prací.
- dokončit stavbu všech 30 karet I/O multiplexu,
- dokončit a zprovoznit sběrnici multiplexu
- po té zprovoznit řídicí systém, aby byl připraven k programování
- projektování a stavba ovládacího panelu

Tento záznam kroniky bude průběžně aktualizován podle skutečného stavu.

A.T. 22.04.2015

03/2015 - Březen

V březnu jsem bohužel řešil úmrtí v rodině, organizival pohřeb a musel se postarat o svou matku v této těžké chvíli. Vynasnažím se, aby tato péče v dalších měsících ovlivňovala co nejméně můj výkon v našem KŽM. V březnu jsem byl rád, že jsem zvládnul udržet jen samotný provoz kroužku.
A.T. 12.04.2015

02/2015 - Únor - Stavba karet I/O multiplexu

V únoru jsme pokračovali ve stavbě definitivní podoby elektrického ovládání kolejiště. V první řadě jsem dokončil vydrátování zdrojové části v pultu. Dále jsem pracoval na osazování a pájení I/O karet pro osazení multiplexu vstupů a výstupů, což zabírá nejvíce času.

01/2015 - Leden v KŽM - zdrojová část ovládacího pultu

V lednu jsme se opět vrátili ke stavbě definitivní podoby elektrického ovládání kolejiště, zejména zdrojové části, ovládacího pultu žst. Světlá a řídicího systému.

12/2014 - Prosinec

V prosinci jsme se věnovali získání dalších úložných prostorů a postavení další nábytkové skříňky pro uložení materiálu. Dále jsme se staršími žáky opět pokračovali v detailním modelování dalších povrchů klubového kolejiště. Čtěte dál s námi...

11/2014 - Listopad - další modelování detailů

V listopadu jsme se kromě jiných činností se staršími žáky věnovali detailnímu modelování a postupnému dokončování povrchů klubového kolejiště v Ledči a na trati Ledeč-Světlá.

10/2014 - Říjen - Detailní modelování v žst. Ledeč

V říjnu nám již běží naplno žákovské kroužky se schůzkami dvakrát týdně a nezbytnou přípravou ze strany vedoucích. Kromě toho také pokračujeme i nadále s našimi prácemi na klubovém kolejišti, které máme rozdělané od léta.

09/2014 - Září - začínáme po prázdninách

Letošní září se neslo ve znamení dvou našich hlavních aktivit. Jednak jsme museli připravit všechno pro zahájení školního roku, ale také jsme museli dodělat a sklidit všechny činnosti rozpracované v létě.

Nově vyrobený korpus pultu jsme zatím použili jako zvětšení plochy stolu, částečně i jako katedru pro vedoucí. Práci na zdrojové části pultu jsme odsunuli stranou. Pozvání na zářiové provozní setkání v Lužné jsme jako jindy odmítnuli, kvůli kumulaci práce v září.

Syndikovat obsah