Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Modelová železnice

+++Ovladače lokomotiv v našem KŽM - FRED, FREDi

V našem KŽM používáme lokomotivní ovladače FRED a FREDi, s konstrukcí převzatou od evropského klubu modulové železnice FREMO a od českého klubu Zababov, který je rovněž používá pro digitální ovládání lokomotiv (trakčních vozidel). Je tomu tak proto, že chceme mít možnost jezdit s našimi lokomotivami a moduly (staničními, případně traťovými) na setkání obou těchto klubů. Proto dodržujeme v digitálním ovládání jejich normy a to včetně ovladačů FRED a FREDi a včetně použití povelové sběrnice loconet.

Syndikovat obsah