Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Učební texty

***Co se stalo se složkou "Učební texty" ?

ČLÁNKY V TÉTO SLOŽCE JSOU PŘÍSTUPNÉ POUZE OPRÁVNĚNÝM ČTENÁŘŮM.

Výjimkou jsou články určené pro všechny čtenáře, v názvu jsou označené znaky "***", případně "++".

Ve složce Učební texty postupně uvádím články z oblasti poznávání jak skutečné železnice, tak modelové železnice. Přístup ke skrytým článkům je jen pro administrátora tohoto webu.

***Teorie na schůzkách kroužků KŽM - škol. rok 2021/22

Obsah schůzek kroužků KŽM ve školním roce 2021/22 - teorie a praktická modelařina.
Kromě toho téměř na všech schůzkách probíhá také modelovový provoz na našem kolejišti.

Uvedená data udávají týden, ve ketrém bylo dané téma probráno.
Žáci si zapisují poznámky k tématu do svých sešitů, s výjimkou nejmladších žáků, kterým dělá potíže psaní.

0. schůzka - 14.-16.09.21 - Seznámení s žáky, seznámení žáků s programem kroužku

***Železniční a železničně modelářské názvosloví

V tomto článku naleznete řadu výrazů z oboru skutečné železnice, které už možná každý nezná. Mnoho z těchto výrazů pochází z němčiny (protože železnice se u nás objevila za Rakouska), některé z francouzštiny, případně jiných jazyků. Dále také zmíním několik názvů nářadí a materiálů a konečně uvedu několik termínů z oboru železničního modelářství. Všechny tyto výrazy by měl železniční modelář znát.

Syndikovat obsah