Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

***Železniční a železničně modelářské názvosloví

V tomto článku naleznete řadu výrazů z oboru skutečné železnice, které už možná každý nezná. Mnoho z těchto výrazů pochází z němčiny (protože železnice se u nás objevila za Rakouska), některé z francouzštiny, případně jiných jazyků. Dále také zmíním několik názvů nářadí a materiálů a konečně uvedu několik termínů z oboru železničního modelářství. Všechny tyto výrazy by měl železniční modelář znát.

Na rozcvičku začneme těmi tradičními výrazy z oboru skutečné železnice, často zkomoleninami německých (případně francouzských nebo anglických) slov, které dobře znají generace našich starších občanů, ale ne tak už současné děti a mládež:
- ajznpon, ajznbon = železnice (z německého die Eisenbahn - železná dráha)
- ajznpoňák = železničář (z německého der Eisenbahner - železničář)
- angličan = křižovatková výhybka
- baraba = dělník stavějící tunely (z italštiny)
- barák = původně bouda pro vojáky, provizorní dům (z něm. Baracke, původně ze španěl. barraca)
- beran = zarážedlo na konci koleje
- bremzák = brzdař (z německého die Bremse = brzda), dnes už zapomenutá profese
- cuksfíra = vlakvedoucí (něm. der Zugsführer)
- červená čepice = výpravčí (venku na perónu)
- courák = osobní vlak, pomalý osobní blak
- dřevák = osobní vůz se dřevěnou skříní, se dřevěnými sedačkami
- fárplán = jízdní řád (z něm. der Fahrplan)
- fíra, mašinfíra = strojvedoucí (z něm. der Maschinenführer)
- forsignál = předvěst (z něm. das Forsignal)
- glajza = kolej (z něm. das Gleis)
- hajc, hajcna = výtopna (z něm. heizen = topit)
- hajcr = topič (z něm. der Heitzer = topič)
- harfa = zhlaví seřaďovacího nádraží
- hrb = svážný pahrbek
- hromada = železniční nehoda
- hytlák = služební vůz (z něm. die Hütte = bouda)
- ještěrka = akumulátorový vozík na přepravu zavazadel
- koloťuk = vozmistr, mimo jiné chodil kolem vlaku s dlouhým kladívkem a oklepáváním kontroloval celistvost kol, případně odlehlost brzdových zdrží
- konduktér = průvodčí (z fr. conducteur)
- kuple = spřáhlo železničních vozů (z něm. die Kuplung)
- kuplovat = svěšovat vozy (z něm. kuppeln = spojovat, spřahat)
- mundúr = uniforma (z něm. die Montur)
- muvka = motorový univerzální vozík, zkratka MUV
- na klacku dvakrát = návěst vjezd odbočkou na dvourameném návěstidle (obě ramena šikmo vzhůru)
- obout mašinu = při brzdění vytvořit na nákolcích lokomotivy plochá místa
- osožák = člen Ozbrojené stráže železnic (za první republiky OSOŽ, později několikrát reorganizována,
od roku 1974 SOOŽ, později zrušena)
- perón = nástupiště (z fr. perron = vnější schůdky, dnes je nástupiště ve fr. quai)
- pešunk = násep železniční trati (z něm. die Böschung = svah, násep)
- plácačka = výpravka, připomíná svým tvarem plácačku na mouchy
- přivolávačka = přivolávací návěst
- puckanál = jáma mezi kolejnicemi na čištění popelníku a dýmnice, případně na vymývání kotle lokomotiv (z něm. der Putzkanal = čisticí kanál)
- ranžír = koleje určené pro posun (z něm. der Rangierbanhof = seřaďovací nádraží)
- ranžírka = seřaďovací návěstidlo
- reléovka = reléové zabezpečovací zařízení
- rotunda = budova výtopny s půdorysem tvaru kruhové výseče (podle románských kostelíků kruhového tvaru)
- sekera = zpoždění (podle českého slangového výrazu pro dluh)
- semafor = návěstidlo (z angl. semaphor)
- spěšňák = spěšný vlak
- šíbrák = posunovač (z něm. schieben = posunovat)
- šíny = kolejnice (něm. die Schiene = kolejnice)
- šnelcuk = rychlík (něm. der Schnellzug)
- šalina = v brněnském dialektu tramvaj (z něm. die elektrische Linie)
- špajzák = jídelní vůz (z něm. Speise = jídlo)
- šraňky = závory (z něm. die Schranke = závora)
- šraňkař = závorář, viz šraňky
- štelverk = stavědlo, hradlo (z němčiny das Stellwerk)
- štempl = razítko (z něm. Stempel)
- štokr = mechanický přikladač (nikoliv z němčiny ale prý podle názvu zařízení "Standard stocker" dodaného francouzskou firmou, srovnejte v angličtině stoker = topič, přikladač)
- šturc = slepá kolej (z něm. der Sturz = "trámec", ale také "sráz, spád")
- trégr = nosič zavazadel (z něm. der Träger, nebo Kofferträger)
- vechtr = strážce trati - osoba (z něm. der Wächter = strážce), odtud nesprávně také i strážní domek, nebo dokonce stavědlo!!! (viz štelwerk)
- veksle = výhybka, výměna (z něm. Wechsl = výměna, die Weiche = celá výhybka)

A ono nešlo jen o výrazy želeniční terminologie, ale i o názvy nářadí, materiálů, atd. (pozor také na rozdíly mezi rakouskou a německou němčinou).
- duršlák, duršlok = průbojník (něm. der Durchschlag)
- gips = sádra (z něm. der Gips)
- katr = rámová pila na řezání kmenů (z něm. das Gatter)
- kvicht = tíha (z něm. das Gewicht, tíha, závaží)
- kirner = důlčík
- kulma = páječka (údajně z něm. nářečí, zkomolením slova Kolben)
staré páječky (kulmy) se nahřívaly v kamnech nebo v jiném topeništi
- nýt = spojovací materiál, dříve se nýtovaly kotle, mostní nebo lodní konstukce (z něm. Niet)
- plech = kovový pát (z něm. das Blech)
- pucvol = čistící vlna (z něm. die Putzwolle)
- rajsnádl = rýsovací jehla (z něm. die Reisnadel)
- rašple = struhák (die Raspel)
- řemen = kožený pruh, později gumový (všeslovanské slovo, srovnej s německým der Riemen - je tedy otázka, kdo od koho toto slovo přejal)
- špachtle = stěrka (z něm. Spachtel)
- špunt = zátka (z německého Spund, původně z italštiny, resp. latiny)
- šraubcír, šramcír = šroubovák (z něm. der Schraubenzieher, dnes spíše Schraubendreher)
- šrot = staré železo (z něm. der Schrott)
- šupléra = posuvné měřítko (z něm. die Schublehre, dnes spíše die Schieblehre)
- šutr = původně štěrk, dnes i kámen (z něm. Schotter = štěrk)
- týbl = kolík, kterým se spojuje dřevo (z něm. der Dübel), česky hmoždík

Ale i některé názvy lokomotiv jsou velice zajímavé:
- kafemlejnek, všudybylka, sedma, hrbatá, bejček, dvojka, krasin, ušatá, bába snůší, papoušek, šlechtična, albatros, kremák, štokr... prasátko, rosnička, hektor, karkulka, bardotka, zamračená, brejlovec, lego, veselá kráva... žehlička, bobina, velbloud, banán, peršing, šestikolák, laminátka, plechovka, gorila, eso, bastard... a mnohé další...

Konečně se osvěžíme několika soudobými výrazy z oboru železničního modelářství:
- kastle = odlitek (nebo 3D výtisk) modelu skříně lokomotivy nebo vozu
- kalhoty = odbočný modul, rozvětvení tratí, obvykle svým tvarem v půdorysu připomíná krátké kalhoty, výraz z oboru modulové železnice, (viz modul),
- kuchyně = armatura parního kotle v budce strojvedoucího
- lept = leptaný mosazný nebo alpakový plech, moderní způsob výroby drobných i větších modelových dílů z plechu
- modul = samostatný díl kolejiště, volně spojitelný s jinými moduly přes své normalizované rozhraní
- segment = mechanicky oddělitelná část většího modulu, obvykle jej však nelze připojit samostatně k jiným modulům, obvykle bývá stanice jeden modul sestavený z více segmentů (dílů)
- staniční modul = modul na kterém je vymodelována železniční stanice
- traťový modul = modul na kterém je model nějakého úseku trati
- trenýrky (viz výše kalhoty), viz též modul
- Zababa = černokněžník Zababa z knihy Pavla Naumana Pohádky o mašinkách
- Zababov = český spolek modulové železnice (dospělí modeláři)
- žolík = speciální obvykle krátký traťový modul (viz modul) nebo také segment, který slouží k propojení různých normalizovaných rozhraní modulů, případně i k připojení dílů kolejiště s nenormalizovaným rozhraním na modulovou železnici.

To jsou všechny výrazy, které se mi podařilo shromáždit.