Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Želmod hantýrka

Že kouzelné slovo "želmod" v nadpisu tohoto článku znamená zkratku železničních modelářů, případně zkratku přídavného jména železničněmodelářský, jistě každému hned došlo. Je ale řada dalších "ajznpoňáckých" výrazů, které už možná každý nezná. Mnoho z těchto výrazů pochází z němčiny, některé z francouzštiny, případně jiných jazyků.

Na rozcvičku začneme těmi tradičními zkomoleninami povětšinou německých slov, které dobře znají generace našich starších občanů, ale ne tak už současné děti a mládež:
- ajznpon, ajznbon = železnice (od německého Eisenbahn - železná dráha)
- ajznpoňák = železničář (od německého Eisenbahner - železničář)
- bremzák = brzdař (z německého Bremse = brzda), dnes už zapomenutá profese
- cuksfíra = vlakvedoucí (něm. Zugsführer)
- fíra (mašinfíra) = strojvedoucí (z něm. Maschinenführer)
- glajza = kolej (das Gleis)
- hajc, hajcna = výtopna (z něm. heizen= topit)
- hajcr = topič (viz výše)
- konduktér = průvodčí (z fr. conducteur)
- perón = nástupiště (z fr. perron, vnější schůdky), dnes ve fr. quai
- pešunk = násep železniční trati (z něm. Böschung)
- semafor = návěstidlo (z angl. semaphor)
- šíny = kolejnice (něm. die Schiene = kolejnice)
- šnelcuk = rychlík (něm. Schnellzug)
- šalina = tramvaj (něm. elektrische Linie)
- šraňky = závory (něm. Schranken)
- štokr = mechanický přikladač (nikoliv z němčiny ale podle názvu firmy)
- šturc = slepá kolej (něm. Sturz)
- vechtr = strážce trati (Wächter), odtud nesprávně také i strážní domek, nebo dokonce stavědlo (!)
- vekskle = výhybka, výměna (něm. Wechsl = výměna, die Weiche = celá výhybka)

Ale i některé ryze české výrazy jsou velice zajímavé:
- koloťuk = ten co chodil kolem vlaku s dlouhým kladívkem a oklepáváním kontroloval odlehlost brzdových zdrží
- na klacku dvakrát = návěst vjezd odbočkou na dvourameném návěstidle (obě ramena šikmo vzhůru)
- ušatá, kafemlejnek, bába snůší, šlechtična, štokr, karkulka, zamračená, brejlovec, lego, bobina, eso, banán... = některé z mnoha názvů typických lokomotiv našich tratí

Ono šlo nejen o výrazy želeniční terminologie, ale i o názvy nářadí, materiálů, atd:
- duršlák = průbojník (něm. Durchschlag)
- gips = sádra (der Gips)
- kvicht = tíha (das Gewicht, tíha, závaží)
- kirner = důlčík
- kulma = páječka
- pucvol = čistící vlna (Putzen Wolle)
- rašple = struhák (die Raspel)
- šraubcír = šroubovák (něm. Schrauben Zieher, dnes Schraubendreher)
- šrot = staré železo (něm. der Schrott)
- šupléra = posuvné měřítko

Dále se osvěžíme několika soudobými výrazy naší želmod obce:
- kastle = odlitek modelu skříně lokomotivy nebo vozu
- kalhoty = odbočný modul, obvykle svým tvarem v půdorysu připomíná krátké kalhoty, (viz modul)
výraz z oboru modulové železnice,
- kuchyně = armatura parního kotle v budce strojvedoucího
- lept = leptaný mosazný plech, moderní způsob výroby drobných i větších modelových dílů z plechu
- modul = samostatný díl kolejiště, volně spojitelný s jinými moduly přes své normalizované rozhraní
- traťový modul = modul na kterém je určitý úsek trati
- staniční modul = modul na kterém je železniční stanice
- segment = mechanicky oddělitelná část většího modulu, obvykle jej však nelze připojit samostatně k jiným modulům
. obvykle bývá stanice jeden modul sestavený z více segmentů (dílů)
- trenýrky (viz výše kalhoty), viz též modul
- Zababa = černokněžník Zababa z pohádek o mašinkách
- Zababov = český klub modulové železnice (dospělí modeláři)
- žolík - speciální obvykle krátký traťový modul (viz modul), který slouží k propojení různých normalizovaných rozhraní modulů, případně i k připojení dílů kolejiště s nenormalizovaným rozhraním na modulovou železnici.