Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

O našem KŽM a kroužcích

Obsah této složky

Samostatnou složku našeho webu "O našem KŽM a kroužcích" jsem založil proto, abychom mohli na jednom místě soustředit všechny důležité informace o kroužcích, které vedeme a o naší práci za 16 let existence KŽM v Hobby centru 4. Zkratka KŽM znamená buď všechny naše kroužky železničních modelářů jako celek, včetně naší pracovny a modelového kolejiště, nebo jednotlivý kroužek železničních modelářů. Myslím si, že z kontextu vždy jednoznačně vyplývá význam této zkratky.

V připojených článcích popíšeme 15 let naší práce od vzniku kroužků železničních modelářů v Hobby centru 4 v roce 2007 a dále plánování a realizaci přístavby pavilonu A a v důsledku toho i rozšíření naší pracovny a tím i k rozšíření našeho kolejiště. Tyto práce probíhají od léta 2020 až do roku 2022 a jsou podrobně popsány v řadě článků naší Kroniky zde na našem webu. Sem jsem přetáhnul a upravil články, které tato temata popisují souhrnně. Jedná se o tyto články:

- Jaké vedeme kroužky
- Program naší práce v kroužcích
- Kdo se nejvíc zasloužil o existenci KŽM a našeho kolejiště
- Patnác let od vzniku našeho KŽM
- Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM
- Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

© A.T. - 15.6.2022, poslední úprava textu 28.02.2023

Jaké vedeme kroužky

Ve školním roce 2022/23 vedeme tyto kroužky železničních modelářů (KŽM):

Úterý 14:30 - 16:00 - železniční modeláři pro nejmenší (8-10 let) - nově vypsaný kroužek
Úterý 16:15 - 18:30 - železniční modeláři - začátečníci (10-99 let)
Středa 14:30 - 16:45 - železniční modeláři - začátečníci (10-99 let)
Středa 17:00 - 20:00 - železniční modeláři - pokročilí (12-99 let)
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - železniční modeláři - začátečníci (10-99 let)
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - železniční modeláři - pokročilí (12-99 let)

Podrobný popis jak se přihlásit do kroužku, náplň práce našich kroužků a řadu dalších informací najdete v článcích
- "Kontakty, přihlášky " a
- "Základní informace" v menu nahoře.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Členové našich KŽM v praxi

Děti se dostanou do našich kroužků v drtivé většině již během docházky do základní školy, v několika případech také během studia na střední škole. Všechny naše členy samozřejmě baví železnice, jinak by k nám ani nechodili. Někteří k nám docházejí i po ukončení základní školy nebo i střední školy. Jaký obor studují během svého dalšího studia nebo v jaké oboru pracují ve svém zaměstnání?

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku..

Program naší práce v kroužcích

Pokud chceme z chlapců (případně děvčat) vychovat železniční modeláře, musíme je vystavit soustavnému tréningu v teorii, modelovém provozu i v praktickém modelování, případně v elektrotechnice pro řízení kolejiště. Toto vše však není možné absolvovat v jednom ani dvou školních létech. Chlapci se u nás v prvních létech naučí jen základy základů a teprve v kroužcích pokročilých sbírají další zkušenosti. Řada znich je u nás 6 nebo 8 let i více.

V tomto článku se dočtete jakých činností se mohou v našich kroužcích chlapci (a děvčata) zúčastňovat. Stručně řečeno jde zejména o kolektivní modelový provoz kolejiště, k tomu nezbytnou výuku teorie, dále o cvičné práce (stavbu dioramat a jiné) a o samostatnou modelářskou praxi. To je v článku podrobně uvedeno.

Kdo se nejvíc zasloužil o existenci KŽM a našeho kolejiště

V první řadě je to vedení Hobby centra 4, které mělo vůli kroužky železničních modelářů v Hobby centru 4 zřídit a podporovat. Jmenovitě to byli:
- pan PaedDr. Vladimír Bek (současný ředitel Hobby centra 4),
- pan Mgr. Tomáš Vopálenský (vedoucí oddělení technika),
- paní Mgr. Nicol Horová (ředitelka Hobby centra 4 do roku 2012),

Ti všichni se zasloužili nejen o organizazační opatření ke vzniku našich kroužků, ale i o finanční prostředky nutné ke vzniku a úspěšnému provozu našich kroužků. Kromě toho se ředitel PaedDr. Vladimír Bek se zasloužil zejména o přístavbu pavilonu A, ve které se nachází rošíření naší pracovny.

Samozřejmě by kroužky železničních modelářů s naším kolejištěm nemohly vzniknout bez soustavné práce našich vedoucích a spolupracovníků i sponzorů. Naši vedoucí a spolupracovníci:

Patnác let od vzniku našeho KŽM

V září 2022 to bylo již 15 let od vzniku kroužku železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4. Tehdy jsem začínal jako vedoucí sám s jedním kroužkem a s 8 žáky základní školy. Začínali jsme velmi skromně s malým domácím kolejištěm, které jsem zapůjčil k provozu a jen s několika modely kolejových vozidel. V Hobby centru 4 jsme všichni začínali pracovat na vedlejší pracovní poměr, takže zpočátku nám ta práce nepřibývala tak rychle, jak bychom chtěli.

Přístavba pavilonu A - rozšíření naší pracovny

Následující článek popisuje plánování a realizaci akce "Přístavba pavilonu A" a náš podíl na ní. V důsledku této akce se rozšířila naše pracovna na dvojnásobnou plochu, celkem na 74m2. Proto jsme mohli rozšířit naše kolejiště i pracovní plochy. Tyto práce probíhaly převážně vždy v letních měsích v letech 2020 až 2022 a jsou popsány v následujícím článku zde nebo podrobně v Kronice na našem webu. Zde jsou tyto práce popsány souhrnně od prvních plánů až po realizaci stavby.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Maraton práce po rozšíření pracovny našeho KŽM

V tomto článku popíši 3 roky naší práce následující po převzetí naší rozšířené pracovny. Začnu líčením prací při stavbě nábytku do naší pracovny, především však prací při stavbě nových částí našeho kolejiště. Tyto práce nás zaměstnávají hned od srpna 2020 a zaměstnávat budou nejméně do konce roku 2023. Potom již nové části kolejiště téměř stavět nebudeme, zato se o to víc budeme věnovat modelařině a dokončovacím pracím. Vzhledem k obrovskému objemu prací jsou přiložené fotografie spíše jen ilustrací hotového díla. Podrobněji je vše popsáno v jednotlivých článcích naší Kroniky od srpna 2020 do konce roku 2023.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Syndikovat obsah