Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Provoz kolejiště

Provoz na našem velkém kolejišti ve fotografiích

Zatímco všechny fotky z uskutečněných akcí dávám víceméně ihned na náš web, tak fotografie z provozu kolejiště při schůzkách kroužků jsou poměrně vzácné. Podobně fotografie z provozu na našich akcích najdete spíše v oddílu tohoto webu "Akce uskutečněné". Proto tuto část fotogalerie teprve postupně připravuji...
Už nyní je v ní řada snímků dokumentujících provoz na kolejištích v našem KŽM hned od vzniku našich kroužků v roce 2007, a to od malého zapůjčeného kolejiště až po současné kolejiště, které neustále roste a vyvíjí se.

Fotografie z provozu kolejiště také najdete na našem webu především ve složce:
- Akce - uskutečněné přípdně i ve složce
- Ukázky práce kroužku

Provoz kolejiště 2019 až 2024

Na článku se zatím pracuje...
Pomalu připravujeme pro tento článek texty a hledáme fotografie.
Zatím se můžete podívat alespoň na:
- fotografie v oddílu "Akce - uskutečněné" (vlevo vedle tohoto textu)
- dále na videa natočená při provozu našeho kolejiště:

Předvánoční setkání proběhlo 15.12 a 16.12.2023.
Úplnou reportáž ze setkání najdete ve složce "Akce - uskutečněné".
Ze setkání se nám podařilo pořídit toto krátké video (autor p. Ivan Čermák):
https://youtu.be/NWf4oYgdQn8

Celkové fotografie kolejiště a natáčení videa 2018

V sobotu 17.3.2018 jsme se sešli s Víťou Kozohorským, bývalým vedoucím v našem KŽM, a to proto, abychom natočili nové video, dokumentující současný stav našeho kolejiště. Je tomu již dost dlouho, co Víťa natočil své první video u nás v KŽM. Bylo to tuším v roce 2013. Nyní jsme již pokročili opět dál. Před natáčením jsem postavil (rozuměj smontoval) rozebírací trať Brod - Světlá přes předsíň a také skrytou stanici Brod ve vstupní místnosti. V Brodě se ještě nejezdí, ale pro představu, co už máme k dispozici jsem ji tam také zařadil. Video jsme natáčeli asi 3 hodiny, záběr po záběru.

2015 až 2018

Provoz kolejiště po roce 2015 byl čím dál tím více poznamenán postupným dokončováním finálních modelářských prací. V Ledči i ve Světlé bylo postupně zaštěrkováno a udělána sypaná nástupiště, mezi stanicemi se dokončovaly detaily na trati. Proto provoz vypadá už chvílemi jako živý.

2011 až 2013

V roce 2010 jsme stanici Ledeč postavili a ihned ji uvedli do provozu. Byla to první část nového kolejiště. Samozřejmě jsme ihned potom začali zprovozňovat další úseky, tj. pokračující trať do Světlé i samotnou stanici Světlá, takže jsme měli plné ruce práce. A právě proto se modelování v Ledči rozjíždělo tak pomalu.

2010 Provoz nově postavené stanice Ledeč

Nově postavenou stanici Ledeč jsme uvedli do provozu v květnu 2010 poté, co prošla tvrdým testem na mezinárodním setkání modelářů v Milevsku. Stanice je zatím ve hrubé stavbě bez modelových detailů. Má však funkční ovládání výhybek (včetně přepínání polarity srdcovek), takže je plně funkční. K ovládání slouží provizorní ovládací pult.

Provoz na zapůjčeném malém kolejišti (2008-2010)

Než jsme získali nové prostory a postavili alespoň část klubového kolejiště, která by se dala provozovat, uplynuly čtyři roky. Abychom před postavením nového klubového kolejiště zajistili modelový provoz, měli jsme k dispozici zapůjčené malé domácí kolejiště, na kterém jsme v rámci možností prováděli alespoň trochu modelový provoz. Po zprovoznění žst. Ledeč (v roce 2010) a postavení a zprovoznění trati směr Světlá (v roce 2011) už jsme z prostorových důvodů nemohli zapůjčené kolejiště dále provozovat a museli jsme jej vyřadit z našeho provozu a vrátit jej.

Provoz KŽM v nových prostorech (2008)

KŽM v nových prostorech ihned zahájil činnost. I když ještě probíhaly úpravy místnosti, zejména stavba nového nábytku na míru, bylo také nutné nějak zajistit modelový provoz. Ten se rozběhnul na zapůjčeném malém domácím kolejišti, jako provizorní řešení, aby bylo hned od začátku na čem jezdit. Ostatně na tomto kolejišti jsme jezdili už před přestěhováním. Na tomto malém provizorním kolejišti si také postupně ověříme řadu dalších věcí, zejména digitální provoz vozidel a standardy ovládání stanic.

Syndikovat obsah