Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Provoz kolejiště

Provoz na novém klubovém kolejišti

Tato fotogalerie se sice teprve postupně připravuje, ale už nyní je v ní řada snímků, které dokumentují provoz na kolejištích v našem KŽM. My jsme totiž ihned od vzniku KŽM v roce 2007 zajistili provoz na modelovém kolejišti. Nejprve na zapůjčeném malém domácím kolejišti (250 x 125 cm), ale od roku 2010 postupně rostlo naše velké kolejiště, které jsem stavěli v našem KŽM...

Celkové fotografie kolejiště a natáčení videa 2018

V sobotu 17.3.2018 jsme se sešli s Víťou Kozohorským, bývalým vedoucím v našem KŽM, a to proto, abychom natočili nové video, dokumentující současný stav našeho kolejiště. Je tomu již dost dlouho, co Víťa natočil své první video u nás v KŽM. Bylo to tuším v roce 2013. Nyní jsme již pokročili opět dál. Před natáčením jsem postavil (rozuměj smontoval) rozebírací trať Brod - Světlá přes předsíň a také skrytou stanici Brod ve vstupní místnosti. V Brodě se ještě nejezdí, ale pro představu, co už máme k dispozici jsem ji tam také zařadil. Video jsme natáčeli asi 3 hodiny, záběr po záběru.

2015 až 2016

Provoz kolejiště po roce 2015 byl čím dál tím více poznamenán postupným dokončováním finálních modelářských prací. V Ledči i ve Světlé bylo postupně zaštěrkováno a udělána sypaná nástupiště, mezi stanicemi se dokončovaly detaily na trati. Proto provoz vypadá už chvílemi jako živý.

2011 až 2013

V roce 2010 jsme stanici Ledeč postavili a ihned ji uvedli do provozu. Byla to první část nového kolejiště. Samozřejmě jsme ihned potom začali zprovozňovat další úseky, tj. pokračující trať do Světlé i samotnou stanici Světlá, takže jsme měli plné ruce práce. A právě proto se modelování v Ledči rozjíždělo tak pomalu.

2010 Provoz nově postavené stanice Ledeč

Nově postavenou stanici Ledeč jsme uvedli do provozu v květnu 2010 poté, co prošla tvrdým testem na mezinárodním setkání modelářů v Milevsku. Stanice je zatím ve hrubé stavbě bez modelových detailů. Má však funkční ovládání výhybek (včetně přepínání polarity srdcovek), takže je plně funkční. K ovládání slouží provizorní ovládací pult.

Provoz na zapůjčeném malém kolejišti (2008-2011)

Než jsme získali nové prostory a postavili alespoň část klubového kolejiště, která by se dala provozovat, uplynuly čtyři roky. Abychom před postavením nového klubového kolejiště zajistili modelový provoz, měli jsme k dispozici zapůjčené malé domácí kolejiště, na kterém jsme v rámci možností prováděli alespoň trochu modelový provoz. Po zprovoznění žst. Ledeč a postavení trati směr Světlá (2011) jsme už museli i z prostorových důvodů zapůjčené kolejiště vyřadit z našeho provozu a vrátit jej. Provoz na tomto malém domácím kolejišti zachycuje série dále uvedených snímků.

Provoz KŽM v nových prostorech (2008)

KŽM v nových prostorech ihned zahájil činnost. I když ještě probíhaly úpravy místnosti, zejména stavba nového nábytku na míru, bylo také nutné nějak zajistit modelový provoz. Ten se rozběhnul na zapůjčeném malém domácím kolejišti, jako provizorní řešení, aby bylo hned od začátku na čem jezdit. Ostatně na tomto kolejišti jsme jezdili už před přestěhováním. Na tomto malém provizorním kolejišti si také postupně ověříme řadu dalších věcí, zejména digitální provoz vozidel a standardy ovládání stanic.

Syndikovat obsah