Kroužky železničních modelářů - DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

Do kroužků železničních modelářů se můžete od 15.6.2022 přihlásit on-line na webu Hobby centra 4, na záložce Kroužky: www.hobbycentrum4.cz
Pro školní rok 2022/23 je vypsáno celkem 6 kroužků železničních modelářů (KŽM).

Přehledný seznam všech našich kroužků najdete na tomto webu ve složce Kronika/Školní rok 2022/2023:
http://www.kzm-praha4.cz/category/provoz-krou%C5%BEku/kronika/%C5%A0koln...

Podrobný popis činností kroužků najdete na webu Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz - ve složce "Kroužky"
nebo na tomto webu ve složce "Základní informace":
http://www.kzm-praha4.cz/content/z%C3%A1kladn%C3%AD-informace-o-na%C5%A1...

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 17.06.2022

Chcete-li číst dále, kliněnte myší na nadpis tohoto článku...

Syndikovat obsah