Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Akce - uskutečněné

17. a 18.12.2022 - Předvánoční provozní setkání našeho KŽM

Vážení příznivci modelové železnice,
v tomto článku přinášíme reportáž z předvánočního provozního setkání, které proběhlo ve dnech 17. a 18.12.2022 celkem ve čtyřech částech. Letos byla novinka v tom, že jedna část setkání byla určena veřejnosti.
Setkání se vydařilo, což dokládají fotografie přiložené k tomuto článku a i odkaz na krátké video pořízené během setkání s veřejností: https://youtu.be/rc9QEZXyIzQ.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku...

6.11.2022 - Reportáž z vycházky po zaniklé trati Praha Těšnov - Praha Vysočany

V neděli dne 6.11.2022 jsme absolvovali procházku po trase zaniklé železniční trati Praha Těšnov - Praha Libeň dolní nádraží. Druhou část této vycházky jsme dokončili v sobotu dne 12.11.2022. Došli jsme tak až na nádraží Praha Vysočany, kam byla zaústěna odbočka bývalé Rakouské severozápadní dráhy z Lysé nad Labem, ale také odbočka bývalé Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy z Neratovic a odkud se dalo také jet na pražské hlavní nádraží (původně nádraží císaře Františka Josefa). Tento článek popisuje trasu obou částí vycházky a je doplněn ilustračními fotografiemi.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpiš článku...

23.10.2022 - Reportáž z vycházky po zaniklé vítkovské trati

Abychom nahradili zameškané schůzky našich kroužků kvůli mé nemoci v září a abychom se přitom příjemně prošli a také dozvěděli něco o historii našich železnic, připravil jsem a zrealizoval vycházku po zaniklé vítkovské trati. Těch vycházek připravuji více, protože si myslím, že řada lidí ani neví, jaké železniční zajímavosti v Praze jsou. Můžeme to vyjádřit parafrází na známé brněnské Dědečkovo pořekadlo: "pražáci v tom štatlu bydlijó, ale ani nevijó, co tam všecko majó".

11. a 12.6.2022 - Předprázdninové setkání s provozem kolejiště našeho KŽM

Ve dnech 11.06. a 12.06.2022 jsme pořádali předprázdninové setkání s provozem našeho modelového kolejiště rozšířeného (po rozšíření pracovny našeho KŽM) již o 7 traťových dílů. Akci jsme pořádali jednak pro členy našeho KŽM, ale částečně také pro veřejnost, která se mohla přihlásit. Setkání jsme inzerovali na vývěskách a na webu Hobby centra 4 zhruba 14 dnů předem. Stejně jako vloni v prosinci probíhalo letos setkání ve třech skupinách lidí, ve dvou dnech.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

11. a 12.12.2021 - Předvánoční provozní setkání v Hobby centru 4

Ve dnech 11.12. a 12.12. jsme pořádali předvánoční setkání s provozem našeho modelového kolejiště rozšířeného (po rozšíření pracovny našeho KŽM) již o 7 traťových dílů. Akci jsme pořádali jen pro členy našeho KŽM za hygienických opatření proti infekci Covidem 19, proto počet lidí ve skupině nepřesahoval 10 osob. Proto jsme také letos poprvé měli tři skupiny lidí, ve dvou dnech.
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

12.06.2021 - Jarní provozní setkání na rozšířeném kolejišti KŽM

Po koronavirové krizi v roce 2020/21 jsme nakonec uspořádali provozní setkání účastníků našich čtyř kroužků železničních modelářů. Po rozšíření pracovny našeho KŽM v létě 2020 jsme rozšířili i naše kolejiště o 3 nové traťové díly. Taktor ozšířené kolejiště jsme poprvé prověřili šestihodinovým provozem.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

19. až 23.2.2020 - Provozní setkání FREMO v saském Lengefeldu

Ve dnech 19.2. až 23.2.2020 jsme byli na provozním setkání v saském Lengefeldu (Německo) organizovaném evropským klubem modulové železnice FREMO. Modulová železnice znamená, že každý si doma postaví svůj modul (kus trati, nebo stanici) a na setkání se moduly podle předem připraveného projektu spojí a společně provozují. Přitom je samozřejmě nutné, aby spojované díly měly na styku normalizované rozhraní.

14.12.2019 - Předvánoční provozní setkání v Hobby centru 4

Letošní velké předvánoční provozní setkání konané dne 14.12.2019 jsem napočítal jako naše 14. provozní setkání od začátku našeho KŽM. Nepočítal jsem dřívější dny otevřených dveří, protože to nebyla provozní setkání v pravém slova smyslu, i když i na nich se jezdilo s vlaky. Letos jsme tedy opět uspořádali tradiční předvánoční provozní setkání.

26. a 27.10.2019 - Provozní setkání klubu Zababov v Modleticích

Ve dnech 25.10. až 29.10.2019 probíhalo v Modleticích provozní setkání spolku Zababov. Setkání se konalo (jako obvykle) v tanečním sále modletického zámku, na kterém jsme se účastnili s chlapci z našeho KŽM. Ti přijeli v sobotu 26.10.2019 a v neděli 27.10.2019, kdy už se jezdilo. Naši kluci tam byli většinou jen na jednodenní návštěvu, odjížděli k večeru. V sobotu dopoledne se sice ještě chvíli dodělávala povelová sběrnice pro digitální systém řízení lokomotiv, ale po jedenácté hodině se pak již jezdilo každý den až do pozdních večerních hodin.

8.6.2019 - Jarní provozní setkání v Hobby centru 4

Letos jsme opět uspořádali tradiční provozní setkání před koncem školního roku. Jako každoročně se tak můžeme pochlubit tím, co jsme za rok udělali. Již na minulých setkáních jsme provozovali trať Světlá - Brod. Letos poprvé jsme však již provozovali i celou stanici Brod. Měli jsme v provozu všech šest staničních kolejí. Provoz této stanice byl velkým obohacením provozu na našem kolejišti.

Syndikovat obsah