Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Akce - uskutečněné

11. a 12.12.2021 - Předvánoční setkání našeho KŽM s provozem modelového kolejiště

Ve dnech 11.12. a 12.12. jsme pořádali předvánoční setkání s provozem našeho modelového kolejiště. Akci jsme pořádali jen pro členy našeho KŽM za hygienických opatření proti infekci Covidem 19, proto počet lidí ve skupině nepřesahoval 10 osob. Proto jsme také letos poprvé měli tři skupiny lidí.

Setkání se uskutečnilo ve třech skupinách po 10 osobách:
1. skupina - sobota 11.12. - od 10 do 13 hodin
2. skupina - sobota 11.12. - od 14 do 17 hodin
3. skupina - neděle 12.12. - od 10 do 13 hodin

12.06.2021 - Provozní setkání na rozšířeném kolejišti

Po koronavirové krizi v roce 2020/21 jsme nakonec uspořádali provozní setkání účastníků našich čtyř kroužků železničních modelářů. Nedávali jsme toto setkání do akcí připravovaných na tomto webu, protože bylo jen pro naše svěřence. Toto setkání poprvé prověřilo šestihodinovým provozem naše rozšířené modelové kolejiště. Zatím rozšířené jen o tři části.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

19. až 23.2.2020 - Reportáž ze setkání modulové železnice FREMO v Lengefeldu

Ve dnech 19.2. až 23.2.2020 jsme byli na provozním setkání v saském Lengefeldu (Německo) organizovaném evropským klubem modulové železnice FREMO. Modulová železnice znamená, že každý si doma postaví svůj modul (kus trati, nebo stanici) a na setkání se moduly podle předem připraveného projektu spojí a společně provozují. Přitom je samozřejmě nutné, aby spojované díly měly na styku normalizované rozhraní.

14.12.2019 - Reportáž z velkého předvánočního provozního setkání v Hobby centru 4

Letošní velké předvánoční provozní setkání konané dne 14.12.2019 jsem napočítal jako naše 14. provozní setkání od začátku našeho KŽM. Nepočítal jsem dřívější dny otevřených dveří, protože to nebyla provozní setkání v pravém slova smyslu, i když i na nich se jezdilo s vlaky. Letos jsme tedy opět uspořádali tradiční předvánoční provozní setkání.

26. a 27.10.2019 - Reportáž - provozní setkání modulové železnice v Modleticích

Ve dnech 25.10. až 29.10.2019 probíhalo v Modleticích provozní setkání spolku Zababov. Setkání se konalo (jako obvykle) v tanečním sále modletického zámku, na kterém jsme se účastnili s chlapci z našeho KŽM. Ti přijeli v sobotu 26.10.2019 a v neděli 27.10.2019, kdy už se jezdilo. Naši kluci tam byli většinou jen na jednodenní návštěvu, odjížděli k večeru. V sobotu dopoledne se sice ještě chvíli dodělávala povelová sběrnice pro digitální systém řízení lokomotiv, ale po jedenácté hodině se pak již jezdilo každý den až do pozdních večerních hodin.

8.6.2019 - Reportáž - Provozní setkání před koncem školního roku v Hobby centru 4

Letos jsme opět uspořádali tradiční provozní setkání před koncem školního roku. Jako každoročně se tak můžeme pochlubit tím, co jsme za rok udělali. Již na minulých setkáních jsme provozovali trať Světlá - Brod. Letos poprvé jsme však již provozovali i celou stanici Brod. Měli jsme v provozu všech šest staničních kolejí. Provoz této stanice byl velkým obohacením provozu na našem kolejišti.

15.12.2018 - Reportáž - Předvánoční provozní setkání v Hobby centru 4

Letos, jako každoročně, jsme uspořádali předvánoční provozní setkání. Již na minulých setkáních jsme provozovali trať Světlá - Brod. Letos poprvé jsme však již provozovali i část stanice Brod. Měli jsme sice v provozu jen tři koleje, ale i tak to bylo velké obohacení provozu na našem kolejišti. V Brodu jsme potřebovali ověřit pro nás nové přestavníky výhybek firmy MTB v běžném provozu stanice. S výsledkem jsme byli spokojeni a tak může být elektrická část této stanice dokončena.

9.6.2018 - Reportáž - Provozní setkání před koncem školního roku v Hobby centru 4

V plánovaném termínu v sobotu 9.6.2017 od 10 do 17 hodin jsme uskutečnili provozní setkání s provozem modelového kolejiště. Říkáme mu také velké ježdění, protože mu věnujeme celý den, ale kromě toho také k takovým příležitostem stavíme dvoukolejnou trať přes předsíň ke stanici Brod. Už jsme měli koleje až po první výhybku v Brodu, ale sama stanice ještě v provozu nebyla, takže jsme dělali obraty vlaků přímo na obou traťových kolejích, pomocí lokomotiv zaslaných jako násled (Lv) vždy za každým vlakem. Příště (předpokládám při předvánočním setkání) snad už bude stanice Brod alespoň v částečném provozu.

Program byl (po nezbytném vysvětlení podmínek provozu) věnován převážně ježdění. V provozu byly kromě lokomotiv našeho KŽM i zapůjčené parní lokomotivy, a tak jsme jezdili modelové epochy III / IV. Tomu odpovídala i skladba vozů.

Program byl rozdělen do dvou skupin, dopolední a odpolední. Akce byla určena přednostně pro žáky našeho KŽM, ale zájemci o návštěvu zvenčí se na naše setkání dostali.

Letos byla nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bylo již dokončeno zaštěrkování kolejí, dále byla v provozu trať Světlá-Brod už také dosti pokročile vymodelovaná a provoz byl na dvoukolejce až po stanici Brod, kromě vlastní stanice (viz výše).

Přiložené obrázky dokumentují provoz kolejiště a částečně i uspořádání kolejiště a stupeň jeho dokončenosti (nebo chcete-li rozpracovanosti) jednotlivých jeho částí.

© A.T. - 11.6.2018

16.12.2017 - Reportáž - Vánoční provozní setkání v Hobby centru 4

I letos proběhlo již tradiční velké předvánoční setkání s modelovým provozem našeho modelového kolejiště s přednostním zaměřením na setkání chlapců z našich kroužků železničního modelářství v Hobby centru 4. Jak to vše probíhalo? Klepnutím na nadpis článku čtěte dále...

17.6.2017 - Poslední ježdění ve školním roce 2016/2017 v Hobby centru 4

V plánovaném termínu v sobotu 17.6.2017 od 10 do 17 hodin se uskutečnilo provozní setkání s provozem modelového kolejiště. Program byl (po nezbytném vysvětlení podmínek provozu) věnován ježdění. V provozu byly zapůjčené parní lokomotivy, a tak jsme jezdili modelovou epochu III. Tomu odpovídala i skladba vozů.

Program byl rozdělen do dvou skupin, dopolední a odpolední. Akce byla určena přednostně pro žáky našeho KŽM, ale zájemci o návštěvu zvenčí se na naše setkání dostali.

Syndikovat obsah