Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Akce - uskutečněné

14.12.2019 - Reportáž z velkého předvánočního provozního setkání

Letošní velké předvánoční provozní setkání konané dne 14.12.2019 jsem napočítal jako naše 14. provozní setkání od začátku našeho KŽM. Nepočítal jsem dřívější dny otevřených dveří, protože to nebyla provozní setkání v pravém slova smyslu, i když i na nich se jezdilo s vlaky. Letos jsme tedy opět uspořádali tradiční předvánoční provozní setkání.

26. a 27.10.2019 - Reportáž - provozní setkání modulové železnice v Modleticích

Ve dnech 25.10. až 29.10.2019 probíhalo v Modleticích provozní setkání spolku Zababov. Setkání se konalo (jako obvykle) v tanečním sále modletického zámku, na kterém jsme se účastnili s chlapci z našeho KŽM. Ti přijeli v sobotu 26.10.2019 a v neděli 27.10.2019, kdy už se jezdilo. Naši kluci tam byli většinou jen na jednodenní návštěvu, odjížděli k večeru. V sobotu dopoledne se sice ještě chvíli dodělávala povelová sběrnice pro digitální systém řízení lokomotiv, ale po jedenácté hodině se pak již jezdilo každý den až do pozdních večerních hodin.

8.6.2019 - Reportáž - Provozní setkání KŽM před koncem školního roku

Letos jsme opět uspořádali tradiční provozní setkání před koncem školního roku. Jako každoročně se tak můžeme pochlubit tím, co jsme za rok udělali. Již na minulých setkáních jsme provozovali trať Světlá - Brod. Letos poprvé jsme však již provozovali i celou stanici Brod. Měli jsme v provozu všech šest staničních kolejí. Provoz této stanice byl velkým obohacením provozu na našem kolejišti.

15.12.2018 - Reportáž - Předvánoční provozní setkání

Letos, jako každoročně, jsme uspořádali předvánoční provozní setkání. Již na minulých setkáních jsme provozovali trať Světlá - Brod. Letos poprvé jsme však již provozovali i část stanice Brod. Měli jsme sice v provozu jen tři koleje, ale i tak to bylo velké obohacení provozu na našem kolejišti. V Brodu jsme potřebovali ověřit pro nás nové přestavníky výhybek firmy MTB v běžném provozu stanice. S výsledkem jsme byli spokojeni a tak může být elektrická část této stanice dokončena.

9.6.2018 - Reportáž - Velké provozní setkání před koncem školního roku

V plánovaném termínu v sobotu 9.6.2017 od 10 do 17 hodin jsme uskutečnili provozní setkání s provozem modelového kolejiště. Říkáme mu také velké ježdění, protože mu věnujeme celý den, ale kromě toho také k takovým příležitostem stavíme dvoukolejnou trať přes předsíň ke stanici Brod. Už jsme měli koleje až po první výhybku v Brodu, ale sama stanice ještě v provozu nebyla, takže jsme dělali obraty vlaků přímo na obou traťových kolejích, pomocí lokomotiv zaslaných jako násled (Lv) vždy za každým vlakem. Příště (předpokládám při předvánočním setkání) snad už bude stanice Brod alespoň v částečném provozu.

Program byl (po nezbytném vysvětlení podmínek provozu) věnován převážně ježdění. V provozu byly kromě lokomotiv našeho KŽM i zapůjčené parní lokomotivy, a tak jsme jezdili modelové epochy III / IV. Tomu odpovídala i skladba vozů.

Program byl rozdělen do dvou skupin, dopolední a odpolední. Akce byla určena přednostně pro žáky našeho KŽM, ale zájemci o návštěvu zvenčí se na naše setkání dostali.

Letos byla nově v provozu žst. Ledeč s dokončenou rampou a se staniční budovou podle skutečné předlohy. V žst. Světlá bylo již dokončeno zaštěrkování kolejí, dále byla v provozu trať Světlá-Brod už také dosti pokročile vymodelovaná a provoz byl na dvoukolejce až po stanici Brod, kromě vlastní stanice (viz výše).

Přiložené obrázky dokumentují provoz kolejiště a částečně i uspořádání kolejiště a stupeň jeho dokončenosti (nebo chcete-li rozpracovanosti) jednotlivých jeho částí.

© A.T. - 11.6.2018

16.12.2017 - Vánoční provozní setkání - reportáž

I letos proběhlo již tradiční velké předvánoční setkání s modelovým provozem našeho modelového kolejiště s přednostním zaměřením na setkání chlapců z našich kroužků železničního modelářství v Hobby centru 4. Jak to vše probíhalo? Klepnutím na nadpis článku čtěte dále...

17.6.2017 - Poslední ježdění ve školním roce 2016/2017

V plánovaném termínu v sobotu 17.6.2017 od 10 do 17 hodin se uskutečnilo provozní setkání s provozem modelového kolejiště. Program byl (po nezbytném vysvětlení podmínek provozu) věnován ježdění. V provozu byly zapůjčené parní lokomotivy, a tak jsme jezdili modelovou epochu III. Tomu odpovídala i skladba vozů.

Program byl rozdělen do dvou skupin, dopolední a odpolední. Akce byla určena přednostně pro žáky našeho KŽM, ale zájemci o návštěvu zvenčí se na naše setkání dostali.

17.12.2016 - Velké vánoční setkání - reportáž

I letos proběhlo velké předvánoční setkání s modelovým provozem našeho modelového kolejiště s přednostním zaměřením na setkání chlapců z našich kroužků železničního modelářství v Hobby centru 4. Jak to vše probíhalo? Čtěte dál...

19.12.2015 - Velké předvánoční ježdění

V plánovaném termínu se uskutečnilo vánoční setkání s modelovým provozem klubového kolejiště. Akce byla určena především pro členy ze všech tří kroužků našeho KŽM, ale i veřejnost se (po předchozím přihlášení) mohla zúčastnit. Jak to všechno probíhalo? Čtete dál...

01.05.2014 - Provozní setkání v KŽM

Dne 1.5.2014 proběhlo provozní setkání u nás v pracovně KŽM s modelovým provozem klubového kolejiště. V provozu byly lokomotivy našeho KŽM i našich hostů. Modelový provoz probíhal nikoliv podle grafikonu, ale na bázi telefonického nabízení vlaků mezi stanicemi. Osobní vlaky se obracely po objetí lokomotivy a nbídnutí, zatímco nákladní manipulační vlaky musely absolvovat posun k místům nakládky a vykládky.

Setkání se zůčastnilo 12 členů našeho KŽM a 4 hosté.

A.T. 18.6.2015

Syndikovat obsah