Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Informace pro sponzory ...

Vážení přátelé modelových železnic,

pokud uvažujete o sponzorském daru ve prospěch kroužků železničních modelářů (KŽM) v Hobby centru 4 a zajímá vás dění v tomto kroužku, jsou následující přehledné informace o KŽM (tj. o jeho zaměření a činnosti, stejně jako pohled do jeho ekonomiky) určeny právě pro vás. Promiňte mi, prosím, moji přímost, ale zde následuje specifikace vaší možné pomoci:

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI
Pokud jste ochotni nám poskytnout finanční výpomoc v podobě sponzorského daru, uvítáme jakoukoliv částku od nuly do dále uvedených 100 tisíc Kč. Za váš sponzorský dar bychom nakoupili vozidla nebo jiný modelářský materiál.

Na váš dar bude samozřejmě uzavřena oficiální smlouva se zřizovatelem našeho KŽM, což je DDM Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, Praha 4. Je možné dohodnout i vhodnou formu protiplnění ze strany Hobby centra 4 (reklama v pracovně KŽM je samozřejmostí). Je to pak věc jednání se zřizovatelem KŽM a jeho možnostmi dle jeho interních pravidel jako rozpočtové organizace a dle platných zákonů.

Pokud vás zajímají podrobnosti o našich kroužcích, zde následují:

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ KROUŽKU
Zřizovatelem Kroužku železničních modelářů (dále KŽM) je:
Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4,
web: www.hobbycentrum4.cz
Hobby centrum 4 je centrem volného času pro děti a mládež. Provozuje celkem zhruba asi 200 kroužků a zájmových útvarů, pořádá různé akce, tábory, atd. Podrobněji, viz webové stránky Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Webové stránky našeho KŽM (www.kzm-praha4.cz - kde se nyní nacházíte) přinášejí podrobnější informace o KŽM, které s ohledem na jejich rozsah není dost dobře možné umístit na webové stránky Hobby centra 4, kde jsme jedním z mnoha kroužků.

Kdo jsme a čím se zabýváme
Náš KŽM je jedním z mála útvarů tohoto zaměřerní v Praze a zřejmě i jediným na Praze 4. Jde o žákovské kroužky železničních modelářů, které jsou otevřené i starším zájemcům. V současné době máme ve 4 kroužcích celkem cca 30 členů, z toho 4 členy starší 18 let. KŽM pracuje v současné podobě od září 2008, zpočátku jen se zapůjčeným malým kolejištěm. Od září 2009 se postupně staví velké "klubové" kolejiště tak, aby ve všech etapách jeho stavby bylo možné dělat s žáky nejen modelářské práce, ale i modelový provoz. Námětem klubového kolejiště je horní část malebné místní dráhy, tzv. posázavského pacifiku (podle skutečné železnice stavíme modelové stanice Světlá a Ledeč a skryté stanice Brod a Vlkaneč). Podrobné informace o nás najdete na našem webu: www.kzm-praha4.cz

Zaměření práce KŽM s dětmi je do tří oblastí: praktická modelařina (od jednoduchých cvičných prací pro začátečníky až po samostatnou práci pokročilých), modelový provoz dle pravidel skutečné železnice, a samozřejmě i teorie nutná pro zvládnutí předchozích disciplín (návěstní předpisy a pravidla provozu, znalosti skutečných železničních vozidel, materiálů a pracovních postupů, atd.). V neposlední řadě je v programu KŽM také spolupráce s jinými kluby ŽM a účast na jejich akcích apod.

KŽM má své vlastní webové stránky, kde je podrobně popsáno jeho zaměření i jeho bohatá činost, viz stránky Základní informace, Kronika, Akce uskutečněné, Plány klubového kolejiště, atd. Zde je odkaz na web KŽM: www.kzm-praha4.cz

.

FINANCOVÁNÍ KROUŽKU
Zatímco základní potřeby vlastního provozu kroužku (tj. prostor, energie, práce vedoucích, stavba vybavení KŽM, stavba kolejiště, apod.) jsou spolehlivě pokryty jednak zřizovatelem (Hobby centrum 4) a dále dobrovolně (tj. zdarma) odpracovanými hodinami vedoucích, tak nákup materiálu pro budování klubového kolejiště a modelářských materiálů vždy podléhají určité nejistotě přidělení či nepřidělení finančních prostředků.

Celkový kvalifikovaný odhad nákladů na úplné vybavení KŽM (tj. pořízení a stavba základního vybavení KŽM a stavba klubového kolejiště od počátku do konce) činí celkem cca 600 tisíc Kč. Od léta 2008, kdy KŽM zahájil svou činnost, bylo dosud (do konce roku 2018) zatím proinvestováno cca 500 tis. Kč, ale v tom jsou i peníze na provoz kroužků (např. materiál na cvičné práce). V následujících 2 až 3 letech zbývá tedy investovat ještě cca 100 tis. Kč. Podrobnější údaje na požádání samozřejmě poskytneme.

Co jsme dosud pořídili a udělali. KŽM je dnes vybaven potřebným nářadím i nábytkem, který jsme zhotovili na míru dobrovolnou prací. Dále jsme zhotovili všechny plánované rámy kolejiště (zejména truhlářské práce). Tři ze čtyř stanic s přilehlými tratěmi jsou provozuschopné. Nyní se postupně pokládají koleje na zbývajících částech kolejiště, provádí se elektrické zapojování a další stavba stanic, začali jsme s detailním modelováním krajiny a stanic. Kolejiště je vybaveno pro digitální modelový provoz vozidel. Nyní (koncem roku 2018) jsme zhruba v 80 procentech všech původně plánovaných prací. Samozřejmě se kolejiště může modelářsky zušlechťovat ještě dalších deset let. Podrobné údaje o postupu prací jsou uvedeny na webu KŽM.
Dlužno dodat, že drtivá většina všech odborných prací (zejména truhlařina, elektro atd.) je prováděna vedoucími KŽM v jejich volném čase, případně jejich dobrovolnými spolupracovníky a to zcela zdarma. Naopak modelářské a zejména krajinářské práce na klubovém kolejišti čím dál více zvládají sami žáci (samozřejmě až po důkladném zácviku).

Nyní plánujeme následující nákupy (investice):
- dokončení řídicího systému stanic (ZSS) – dosud máme jen provizorní system, jde především o nákup elektronických součástek a pod.
- modelový materiál na modelové dokončení krajiny
- doplnění parku modelových vozidel (podle skutečných českých vzorů)
- dovybavení KŽM některým potřebným nářadím

Zde uvedený plán nákupu představuje výše uvedenou plánovanou investici cca 100 tis. Kč na dobu cca 2 roky modelářské práce. Nákup uvedeného materiálu potřebujeme pořizovat postupně, některé věci však ihned. Optimálně bychom potřebovali do konce roku 2019 cca 50 tis. Kč, v roce 2020 opět cca 50 tis. Kč. V případě vašeho zájmu o sponzorství byste se mohli podílet na zajištění tohoto rozpočtu.

Pokud Vám připadá, že je to hodně peněz, je třeba si uvědomit, že ceny modelové železnice se od doby našeho mládí a nákupů Piko-vláčků z produkce někdejší NDR značně změnily. Dnešní cenová hladina je následující: modelová lokomotiva nebo motorový vůz dnes běžně stojí zhruba 6.000,- Kč až 10.000,- Kč i více, běžný dvounápravový vagonek něco od 300 do 800 Kč, rychlíkový vůz kolem od cca 800 do 2.000 Kč, metr modelového kolejiva cca 150 Kč, jedna kvalitní modelová výhybka se spolehlivým pohonem nejméně 800 Kč, a tak podobně.

Připravil: Ing. Aleš Trdý
Vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66

Aktualizace: 15.01.2019