Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Informace pro sponzory ...

Vážení přátelé modelových železnic,
na našich webových stránkách najdete veškeré informace o našich kroužcích železničních modelářů (KŽM), kde nás najdete, čím se zabýváme, zaměření naší práce a další informace.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?
Pokud jste nám ochotni poskytnout finanční výpomoc v podobě sponzorského daru, vaši pomoc velmi uvítáme. Za váš sponzorský dar bychom rádi nakoupili zejména modelová vozidla, případně i materiál potřebný pro stavbu modelového kolejiště. Vaši finanční pomoc uvítáme v jakékoliv výši.

Na váš sponzorský dar bude uzavřena jednoduchá darovací smlouva se zřizovatelem našeho KŽM, která vám umožní daňový odpočet. Naším zřizovatelem je DDM Praha 4, Hobby centrum 4, Bartákova 1200/4, 140 00 Praha 4, web: www.hobbycentrum4.cz
Vaše reklama může být umístěna na webu našeho KŽM a v pracovně KŽM.

Naši dosavadní sponzoři
Našim největším podporovatelem je hlavní město Praha prostřednictvím našeho zřizovatele, kterým je Hobby centrum 4. Kromě toho nás dosud sponzorovali tito sponzoři:

Nadace České pošty
Česká pošta prostředníctvím své nadace nám poskytla prostředky k nákupu modelových vozidel.

KB Model
Český výrobce kartonových stavebnic KB Model nám poskytnul prostředky pro nákup modelového materiálu.

Mnohokrát děkujeme.

Ing. Aleš Trdý,Vedoucí KŽM
tel. 731 55 22 66
email: ales.trdy12@gmail.com

Aktualizace: 30.04.2022