Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2022/2023

03/2022 - Březen, za kamna vlezem

Letošní únor byl chladný. I v začátku března pokračuje studené počasí. Tím spíše máme větší chuť k modelářským pracím u nás v KŽM. Brzy přineseme reportáž z našeho KŽM. Zatím jen pár obrázků...

© A.T. - vloženo 10.3.2023, poslední úpravy ...

02/2023 - Únor u nás v KŽM

Během února jsme rozjeli v začátečnických kroužcích další cvičné práce (diorama se skálou). Do května by měly být hotové. Kromě toho jsme (my vedoucí) začali s 3D tiskem, pracujeme na prototypech našich prvních návěstidel, zprovozňujeme automatiku přepínání polarity kolejí mostu točny, pracujeme na úpravě popelového jeřábu a děláme další práce. O tom všem se dočtete v tomto článku...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

01/2023 - Práce v našem KŽM po novém roce

Během ledna 2023 jsme se věnovali především těmto záležitostem: vědomostní testy, zahájení modelářských prací v kroužcích začátečníků, úpravy a doplnění nábytku a další práce...

Na článku se ještě pracuje...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

12/2022 - Prosinec u nás v KŽM

V prosinci jsme se věnovali (kromě běžné práce v našich kroužcích) především přípravě vozidel a zařízení na předvánoční setkání našeho KŽM. Co všechno to obnášelo, se dozvíte v tomto článku.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

11/2022 - Co nového v listopadu

Všech našich šest kroužků pracuje, podívejme se dnes do kroužku pro nejmenší a do kroužků pro začátečníky, kde se věnujeme především provozu kolejiště, v přiměřené míře také teorii, zejména pravidlům železničního provozu a návěstnímu předpisu, později také základům modelování krajiny.

10/2022 - Co se u nás děje v říjnu

Naše kroužky v říjnu opět normálně běží, o náplni práce jejich členů píšeme dále v tomto článku. Za "neodučené" hodiny v září (kvůli nemoci vedoucího) máme připraveny vycházky, které postupně realizujeme, viz složka tohoto webu "Železniční vycházky a výlety".

Jak pracují pokročilí
Tentokrát jsme se podívali do kroužku pokročilých ve čtvrtek. Zde máme stabilní sestavu členů. Bohužel se nám letos stalo, že se nám dva dospělí odhlásili z pracovních důvodů. V kroužcích pokročilých již pravidelně nevyučujeme teorii. Občas se však teorii věnujeme, když narazíme na nějaký problém. Naposledy to byly pojem "účinnost" ve fyzice, zaměřený na porovnání účinnosti žárovek a LED diod...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

09/2022 - Zahájení našich kroužků

Léto kalendářně skončilo, naše letní prázdninové práce skončily již také, viz samostatný článek:
http://www.kzm-praha4.cz/content/06-092022-na%C5%A1e-pr%C3%A1ce-v-l%C3%A...

a naše kroužky jsme zahájili od 13., 14. a 15.09.2022.

Z důvodu mé nemoci byly kroužky, které vedu, dočasně na 14 dní pozastaveny. Kroužek pokročilých ve středu od 17:00 hodin, který vede Zdeněk Valter, běžel normálně dál.

Počínaje týdnem od 3. října 2022 běží kroužky normálně dál.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM

06-09/2022 - Naše práce v létě 2022

Na letní prázdniny si tradičně necháváme práce, které není vhodné dělat během školního roku za provozu našich kroužků. I letos pokračujeme v pracích souvisejících s rozšířením naší pracovny nastartovaných v srpnu 2020 po dokončení přístavby pavilonu A.

Na letošní léto máme velké plány, zejména konečné doplnění nábytku, tj. doplnění šuplíků do jedné skříňky, koupě nového velkého pracovního stolu, a výroba jednoho malého stolu (pro psaní a drobné modelářské práce), ale samozřejmě také stavba dalších dílů kolejiště, tj. nové tři díly trati Světlá-Čáslav a výroba konstrukce zdvihacího zařízení (kterou také počítám ke kolejišti), specifikace parametrů napájecích transformátorů (pro trakci a zabezpečovací zařízení stanice Světlá) a další práce. Uvidíme, co z toho se podaří za léto uskutečnit.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Přihlášení do kroužků železničních modelářů na školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2022 ještě nezačal, ale již nyní se můžete přihlásit do jednoho z našich kroužků železničních modelářů (KŽM).

Přihlásit se můžete on-line od 15.6.2022 na webu Hobby centra 4: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky

Pro školní rok 2022/23 je vypsáno celkem 6 kroužků železničních modelářů (KŽM):

- úterý od 14:30 do 16:00 - Železniční modeláři pro nejmenší
- 2 vyučovací hodiny, především provoz kolejiště, špetka teorie, dvě špetky dětského "modelování"

- úterý od 16:15 do 18:30 - Železniční modeláři - začátečníci
- 3 vyučovací hodiny, provoz kolejiště, teorie, cvičné modelářské práce

- středa od 14:30 do 16:45 - Železniční modeláři - začátečníci
- 3 vyučovací hodiny, provoz kolejiště, teorie, cvičné modelářské práce

- čtvrtek od 14:30 do 16:45 - Železniční modeláři - začátečníci
- 3 vyučovací hodiny, provoz kolejiště, teorie, cvičné modelářské práce
.

- středa od 17:00 do 20:00 - Železniční modeláři - pokročilí
- 4 vyučovací hodiny, individuální modelářské práce, teorie, provoz kolejiště

- čtvrtek od 17:00 do 20:00 - Železniční modeláři - pokročilí
- 4 vyučovací hodiny, individuální modelářské práce, teorie, provoz kolejiště

Podrobný popis činností kroužků najdete na webu Hobby centra 4: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky .
a samozřejmě i na našem webu: http://www.kzm-praha4.cz/content/z%C3%A1kladn%C3%AD-informace-o-na%C5%A1...

Veškerou agendu přihlašování do kroužků i plateb za kroužky vede Hobby centrum 4 jakožto náš zřizovatel.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM
© A.T. - 17.06.2022

Syndikovat obsah