Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2022/2023

06-09/2023 - Naše plány letních prací

My vedoucí pracujeme i o prázdninách. Naše prázniny sice trvají od půlky června do půlky září, ale prakticky celé je strávíme v pracovně KŽM. Na letošní léto jsme si připravili práce, které se nedají dělat během školního roku, kdy běží kroužky. Jsou to především prašné práce, které znemožňují provoz kolejiště. Uvidíme, co se nám za léto podaří. Rádi bychom stihli udělat většinu z těchto prací:

- vypínání zásuvek (včetně vysekání drážek pro kabely a začištění omítek)
- vyhloubení děr pro prohlížecí jámy a položení podlah a kolejí v základech rotundy (včetně prohlížecích jam)
- zabroušení čel dílů žst. Čáslav
- výroba chybějího malého traťového dílu TR2-13
- výroba chybějího obloukového staničního dílu Cas-06 u vstupních dveří
- sčepování dílů žst. Čáslav s traťovými díly na přesná ocelová pouzdra a svorníky
- zahájení pokládky kolejí ve stanici Čáslav a její napojení na trať
- předrátování kolejových obvodů na jednom dílu žst Brod (pro napájení ze čtyř SPAXů)
- přilepení zadní stěny na díl Tr2-07 a vyvoření základu pro ledečský hrad z pěnového polystyrenu
- zhotovení kostry mostu na dovukelejce u Světlé včetně elektrického zapojení
- a další práce podle možností

Reportáž o tom, jak tyto práce probíhaly, najdete v oddílu Kronika / Školní rok 2023/24.

©A.T. - 21.6.2023

06/2023 - Zakončení školního roku

V červnu již naši svěřenci v našich kroužcích nemodelovali. Hodiny v kroužcích jsme věnovali modelovému provozu a jen výjimečně modelování. Začátek června se nesl ve znamení příprav na mezinárodní setkání FREMO v Milevsku, kam jsme se chystali s naší stanicí Ledeč. O tom i o jiných věcech se dočtete v tomto článku.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

05/2023 - Naše práce v květnu

V dubnu skončili naši svěřenci v drtivé většině případů práce na dioramatech. Rozděláno zůstává několik dioramat s mostem, protože ta jsou časově náročnější. V minulém zápisu kroniky jsem zmínil naše práce na leptech a přípravě výroby návěstidel. Tomuto tématu se chci věnovat v tomto článku. Dále zmíním naše modelářské práce na stanicích Ledeč, Světlá a jejich okolí.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

03-04/2022 - Naše práce na jaře 2023

Letošní únor i začátek března byl chladný. I když bylo v dubnu již o něco tepleji, bylo počasí ještě také všelijaké. Tím spíše jsme měli větší chuť k modelářským pracím u nás v KŽM. V březnu v kroužcích začátečníků naši hoši pracovali na dioramatech s kolejí a skálou, případně dioramata s mostem. V dubnu probíhají na dioramatech většinou již jen dokončovací práce. Probíhá však i řada dalších prací na stavbě kolejiště a jeho doplňků, jako stavba budov včetně jejich osvětlení, dokončování stanice Ledeč, modelování ve stanici Světlá, výroba návěstidel a podpůrný 3D tisk potřebných dílů. O tom se dočtete v následující reportáži z našich KŽM.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

02/2023 - Únor u nás v KŽM

Během února jsme rozjeli v začátečnických kroužcích další cvičné práce (diorama se skálou). Do května by měly být hotové. Kromě toho jsme (my vedoucí) začali s 3D tiskem, pracujeme na prototypech našich prvních návěstidel, zprovozňujeme automatiku přepínání polarity kolejí mostu točny, pracujeme na úpravě popelového jeřábu a děláme další práce. O tom všem se dočtete v tomto článku...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

01/2023 - Práce v našem KŽM po novém roce

Během ledna 2023 jsme se věnovali především těmto záležitostem: vědomostní testy, zahájení modelářských prací v kroužcích začátečníků, úpravy a doplnění nábytku a další práce...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

12/2022 - Prosinec u nás v KŽM

V prosinci jsme se věnovali (kromě běžné práce v našich kroužcích) především přípravě vozidel a zařízení na předvánoční setkání našeho KŽM. Co všechno to obnášelo, se dozvíte v tomto článku.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

11/2022 - Co nového v listopadu

Všech našich šest kroužků pracuje, podívejme se dnes do kroužku pro nejmenší a do kroužků pro začátečníky, kde se věnujeme především provozu kolejiště, v přiměřené míře také teorii, zejména pravidlům železničního provozu a návěstnímu předpisu, později také základům modelování krajiny.

10/2022 - Co se u nás děje v říjnu

Naše kroužky v říjnu opět normálně běží, o náplni práce jejich členů píšeme dále v tomto článku. Za "neodučené" hodiny v září (kvůli nemoci vedoucího) máme připraveny vycházky, které postupně realizujeme, viz složka tohoto webu "Železniční vycházky a výlety".

Jak pracují pokročilí
Tentokrát jsme se podívali do kroužku pokročilých ve čtvrtek. Zde máme stabilní sestavu členů. Bohužel se nám letos stalo, že se nám dva dospělí odhlásili z pracovních důvodů. V kroužcích pokročilých již pravidelně nevyučujeme teorii. Občas se však teorii věnujeme, když narazíme na nějaký problém. Naposledy to byly pojem "účinnost" ve fyzice, zaměřený na porovnání účinnosti žárovek a LED diod...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

09/2022 - Zahájení našich kroužků

Léto kalendářně skončilo, naše letní prázdninové práce skončily již také, viz samostatný článek:
http://www.kzm-praha4.cz/content/06-092022-na%C5%A1e-pr%C3%A1ce-v-l%C3%A...

a naše kroužky jsme zahájili od 13., 14. a 15.09.2022.

Z důvodu mé nemoci byly kroužky, které vedu, dočasně na 14 dní pozastaveny. Kroužek pokročilých ve středu od 17:00 hodin, který vede Zdeněk Valter, běžel normálně dál.

Počínaje týdnem od 3. října 2022 běží kroužky normálně dál.

Aleš Trdý
vedoucí KŽM

Syndikovat obsah