Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/2023 - Naše práce v květnu

V dubnu skončili naši svěřenci v drtivé většině případů práce na dioramatech. Rozděláno zůstává několik dioramat s mostem, protože ta jsou časově náročnější. V minulém zápisu kroniky jsem zmínil naše práce na leptech a přípravě výroby návěstidel. Tomuto tématu se chci věnovat v tomto článku. Dále zmíním naše modelářské práce na stanicích Ledeč, Světlá a jejich okolí.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Na článku se zatím pracuje...

Modelářské dokončení stanice Ledeč
Ve stanici Ledeč jsme vyrobili již všechny budovy podle skutečných předloh. To jsem podrobně uvedl v minulém zápisu kroniky. Do konce května dokončujeme úpravy okolí budovy traťmistra. Jedná se již jen o malou plochu.

Modelářské práce ve stanici Světlá
Ve stanici Světlá nyní běží několik projektů. Prvním z nich je modelářské dokončení točny, které začal Matouš Havel, ale přerušil je, protože nyní se musíme soustředit na dokončení stanice Ledeč, se kterou pojedeme začátkem června na setkání FREMO Zababov. Jen připomenu, že jsme vybavili točnu Fleischmann automatickým přepínáním polarity mostu (pomocí optického reflexního čidla) a Matouš upravil vzhled domku obsluhy točny v rámci možností alespoň trochu podle zvyklostí ČSD, napatinoval most točny a začal s patinováním dna jámy.

Druhým rozsáhlejším projektem je stavba rotundy do PLD Světlá, na které pracuje Bohouš Daníček. Již sestavil a natřel všechny vnější stěny rotundy, slepil také část rotundy s kancelářemi a dílnou, kterou jsme vybavili osvětlením. Bohouš začal dílnu vybavovat dílenským nábytkem a strojním vybavením. Tento projekt postupuje svým pomalým tempem.

Dalšími projekty pro stanici Světlá jsou stavby dvou mostů přes říčku Sázavku na traťovém dílu Tr2-00 těsně za zhlavím žst. Světlá směrem na Ledeč a Čáslav. Připomenu, že kamenný most na lokálce (který je na kolejišti vzadu) jsme museli zabudovat ihned při stavbě traťového dílu Tr2-00 a to ještě před pokládkou kolejí v říjnu 2020.
První most, který nyní stavíme, je na dvoukolejné trati. Ten je železobetonový z předpjatých nosníků. Ten jsem začal dělat stejným způsobem jako podobný most u tunelu a závor na traťovém dílu Tr2-03. Mostní opěry jsem udělal ze zbytků laťovky a vlepil je epoxydem na oba polystyrénové podklady trati. Obě mostní opěry jsem polepil tenkým styrodurem (tloušťky 1mm) a teprve na něj jsme lepili řídkou sádrou sádrové odlitky kamenného zdiva. Styrodurový podklad je tam proto, aby velké plochy sádry lepené na dřevěný podklad nepopraskaly při pracování dřeva např. vlivem vzdušné vlhkosti. Barvení mostních opěr se ujal Jakub Kopkan a pomalu kámen po kameni obarvil obě mostní opěry. Jeho práci oceňuji, protože se provádí v něpříjemné pracovní poloze. Těleso mostu vyrábím z MDF, což je velmi hutná dřevotříska z velmi jemných pilin. Destičku z MDF jsem natáhnul špachtlí epoxidovým lepidlem na povrchu, aby nenasávala vodu při pozdějším lepení kolejí a štěrku disperzními lepidly.

Druhý most je na vlečce do pily (případně do betonárky Prefa). Vlečkový areál se bude na konec vlečky připojovat jako samostatný modul, takže obě vaianty jsou možné. Most na vlečce je ocelový s plnostěnnými nosníky. Ten vyrábíme společně se Zdeňkem Valterem, který již vytisknul 3D tiskem plnostěnné nostníky a na finální verzi ostatních dílů se zatím pracuje. Ono se to nezdá, ale ocelový most klasické kostrukce, i když je s plnostěnnými nosníky, které můžete vytisknout v podstatě v celku, má spoustu součástí. Jsou to vniřní výztuhy mostu mezi hlavními nosníky a také podpěry lávky po obou stranách mostu. Opěry tohoto mostu i sám most budeme usazovat až po mostu na dvoukolejné trati. To je nutné kvůli přístupnosti terénu pro provádění prací. Samozřejmě před definitivním usazením obou mostů musíme domodelovat dno údolí, tj. cestu a říčku Sázavku. I ve skutečnosti se Sázavka vlévá do Sázavy blízko nádraží ve Světlé nad Sázavou. My ovšem tento soutok vymodelovat nemůžeme, protože řeka Sázava, ačkoliv je blízko nádraží, neleží na segmentech našeho kolejiště.

Naše vlastní výroba návěstidel
Jak jsem zmínil již v předchozích zápisech kroniky, světelná návěstidla si chceme vyrábět sami. Důvody jsou na snadě. Na našem trhu neexistují návěstidla, která by se dala snadno a rychle z kolejiště vyndat a měla malý konektor pod povrchem kolejiště a současně malou základnu na povrchu kolejiště. K výrobě návěstidel jsme podnikli již řadu kroků. Jednak jsme si navrhli vlastní lepty návěstních desek, stínidel, držáků a žebříků z mosazného plechu. V současné době pracuje na druhé sérii leptů Michal Plzák. Dále jsme se Zdeňkem Valterem navrhli sokl návěstidla a jeho podzemní část pro elektroniku pro výrobu 3D tiskem a vytiskli první výtisky. A v neposlední řadě jsme navrhli plošný spoj pro ochranné diody a pracovní odpory LED diod. Návěstidlo se zasune do hliníkové trubky zalepené do kolejiště a zespoda se do konektoru na plošném spoji zastrčí protikus. Demontáž návěstidla při pracích na kolejišti, které by ho mohly poškodit, je velmi snadná a rychlá. V této podobě se na našem trhu návěstidla bohužel nevyskytují.
Výroba se jen pomalu rozjíždí, zatím jsem postavil jen jeden funkční vzorek. Po vyzkoušení a upravení komponent návěstidla bych chtěl zahájit výrobu většího počtu těchto návěstidel, která pro naše kolejiště naléhavě potřebujeme.

Výroba návěstidel a jejich instalace
Něco jiného je příprava výroby návěstidel a něco zcela jiného je jejich výroba a instalace. Po výrobě prototypu jsme vyrobili několik prvních kusů vjezdových návěstidel. Instalace návěstidel je celkem snadná, ale do kolejiště je potřeba vyvrtat díra o průměru 12 mm pro hliníkovou trubku, která má standardní délku 50 mm. Ve většině případů vrtáme jen skrz překližku, na které jsou koleje. Pro tyto případy je délka trubky 50 mm plně vyhovující. V některých případech ale musíme vrtat skrz různě vysokou krajinu, tedy skrz polystyren, který může být různě tlustý a pak teprve skrz základouvou překližku kolejiště. V takových případech může vycházet délka trubky delší. Vrtáme vrtákem do dřeva s délkou 250 mm, což je doufám postačující délka na všechny varianty krajiny. Také je nutné přizpůsobit základ návěstidla povrchu kolejiště. Někdy je potřeba návěstidlo umístit trochu výše a podložit jej, jindy je návěstidlo na šikmém náspu. K tomu slouží vyrovnávací prvky, které budeme muset ještě vytisknout. Jedná se v podstatě o hranoly 15x15 mm s dírou 12 mm různé výšky a s různým zkosením jejich spodní části.
Poněkud odlišným úkolem je instalalce dvou vjezdových návěstidel do šachet FREMO s vnitřními rozměry 30x20 mm. Ta potřebujeme na mezinárodní setkání FREMO, které je již za necelý měsíc. Snad všechny ty akutně potřebné práce včas stihneme.

3D tisk
Prostorový tisk neboli 3D tisk je mocným nástrojem modeláře. Dá se s ním vytisknout téměř cokoliv, ale nesmíme zapomínat, že je to jen jeden z nástrojů. Jeho osvojení je však dosti náročné. Začalo to u nás vcelku nenápadně. Začátkem roku 2023 jsem si koupil 3D tiskárnu od Průši, že si na ní budu pomalu zkoušet tisknout, ale Zdeněk Valter se toho chytil a už nepustil. Začali jsme s tiskem různých drobností, na které jsem Zdeňkovi dával výkresy. Nejprve to byl držák refelxního optického čidla pro automatické přepínání polarity mostu točny. Vlastně úplná maličkost, ale kvůli ní stála točna dlouho mimo provoz (poté co jsme se rozhodli, že polarita kolejí mostu točny se musí přpínat automaticky podle polohy mostu). Elektrické obvody jsme měli již připravené, ale chyběl držák čidla.
Dalším projektem pro 3D tisk byly a jsou sokly návěstidel a jejich podzemní část. Po výtisku prvních prototypů na tomto projektu ještě pracujeme. Dále jsem Zdeňkovi pro tréning tiskařských technik zadal výrobu betonových kanalizačních trubek a naposledy stropních panelů. Mezitím Zdeněk vytisknul díly mostu s plnostěnným nosníkem na trať vlečky ze Světlé. Zdeněk vytisknul všechny tyto části. Zdeněk se také pustil do návrhu modelového zdiva pro opěrné nebo zárubní zdi, ale to je projekt časově dosti náročný s ohledem na to, že nejpracnější na 3D tisku je většinou právě ten návrh. A u modelového zdiva, kde nechcete mít každý kámen stejný, je ten návrh opravdu pracný. V březnu si Zdeněk koupil rezinovou tiskárnu, takže nyní tiskne již i díly s pěkným povrchem na rezinové tiskárně. Naopak konstrukční díly, kde na povrchu tolik nezáleží, tiskneme na strunové (FLM) tiskárně. V současné době připravujeme 3D tisk celých trpasličích návěstidel, dále také definitivní podoby soklů a držáků miniaturních plošných spojů pro stožárová světelná návěstidla.

Postupně doplním další fotografie...

© A.T. - vloženo 9.5.2023, poslední úpravy 25.5.2023