Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Stavba vybavení kroužku

O čem pojednává tato stránka?

Na stránce "Stavba vybavení kroužku" najdete krok za krokem vznik našeho KŽM a výčet hlavních prací při stavbě vybavení v jednotlivých etapách existence našeho KŽM, které jsem dělal buď já sám nebo s pomocí druhého vedoucího Zdeňka Valtera. Pomoc našich svěřenců na tento druh odborných prací nemá smysl požadovat. Stavba kolejiště je popsána v jiných oddílech tohoto webu. Zde jsou hlavní činnosti při stavbě vybavení našeho KŽM:

- 09/2007 - Vznik našeho KŽM, stavba nového regálu, stavebí úpravy pro kolejiště
- 07/2008 - Přidělení nové místnosti a stěhování
- 12/2008 - Stavba nábytku - Etapa 1
- 07-08/2009 - Stavba nábytku - Etapa 2
- 10/2010 - Stavba nábytku - Etapa 3
- 11/2011 - Stavba nábytku - Etapa 4
- 12/2011 - Instalace kabeláže pro telefonii a hodiny modelového času
- 10/2014 - Stavba skříňky pro barvy a laky
- 07-08/2016 - Pořízení a dokončení pracovních stolů, kabeláž 230 V
- 07-08/2017 - Pozadí za stanici Ledeč, nové botníky a nový pracovní stůl do předsíně
- 06-07/2020 - Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM
- 09-10/2020 - Doplnění nábytku po rozšíření pracovny KŽM - Etapa 1
- 03-05/2021 - Doplnění nábytku po rozšíření pracovny KŽM - Etapa 2
- 09-11/2021 - Doplnění kabeláže pro telefonii a hodiny modelového času
- 01-12/2022 - Doplnění nábytku a rám zdvihacího zařízení

Jednotlivé zde vyjmenované části této fotogalerie najdete v následujících reportážích, které jsou však řazené chronologicky odspoda nahoru - tedy nejnovější nahoře.

07-12/2022 - Doplnění nových části nábytku a ocelový rám zdvihacího zařízení

Na článku cśe zatím pracuje...
V roce 2022 jsme kromě stavby nových částí kolejiště vyrobili tyto části nábytku a vybavení našich kroužků:
- nový stůl (ze starého vyřazeného)
- nové šuplíky do stávající otveřené skříňky pod stanicí Ledeč
- ocelový rám pod kolejiště do předsíně
- ocelový rám zdvihacího zařízení
- definitivní zapojení kabeláže telefonie a zabezpečovačky
- nový regál ve stávající velké regálové stěně

Popsané práce byly náročné. Podíleli se na nich zejména tito pracovníci:
- Václav Kubát - svařovací práce
- Matouš Havel - natěračské práce

9-11/2021 - Doplnění kabeláže pro telefonii a pro hodiny modelového času

Během září roku 2021 jsme do stávajících komunikačních kabelových tras doplnili celkem 5 nových kabelů pro:
- telefonii do stanice Ledeč na novém místě v nové pracovně
- včetně kabelových rezerv pro zabezpečovačku
- hodiny modelového času v nové části pracovny

Dále bude následovat zapojení všech pěti kabelů na obou koncích.

Na článku se zatím pracuje...

©A.T.; Článek vložen: 1.10.2021; poslední revize textu a fotografií .....2021

3-5 / 2021 - Doplnění nábytku po rozšíření pracovny KŽM - etapa 2

Během jara 2021 (od března do května) jsem se kromě stavby nových dílů kolejiště věnoval i stavbě nábytku v nové části naší rozšížené pracovny KŽM. V této době jsem vyrobil následující kusy nábytku a vybavení naší pracovny:

- velký regál (délka 3,7 m)
- spojovací regál (délka 2,5 m) - spojuje nový a původní regál
- malý regál u okna (délka 1,4 m)
- novou část věšáku v předsíni
- novou část botníku
- 5 nových skříněk pod budoucí umístění stanice Ledeč
- 2 nové skříňky na drobný materiál (šrouby, vruty, modelářské barvy, atd.)

9-10 / 2020 - Doplnění nábytku po rozšíření pracovny KŽM - etapa 1

Po rozšíření pracovny našeho KŽM jsme byli nuceni doplnit nový nábytek do nové části naší pracovny. Jednalo se o následující kusy nábytku:
- nová knihovnička (celkem čtyři skříňky)
- nová skříňka na rozpracované modelářské práce
- rozšíření původního regálu

Reportáž o doplnění nábytku a stavbě nových částí kolejiště najdete v oddílu tohoto webu >>Kronika >>Školní rok 2020/2021 >>Říjen a listopad.

6-7/2020 - Přístavba pavilonu A - rozšíření pracovny KŽM

Tento článek ukazuje názorně, jak probíhala přístavba pavilonu A, což pro nás znamenalo rozšíření pracovny KŽM, které bezprostředně předcházelo stavbě nových dílů kolejiště a také stavbě nových dílů nábytku. A to je jistě také zajímavé. Proto jsem jej sem zařadil.

Reportáž na toto téma si můžete také přečíst v oddílu >>Kronika >>Školní rok 2020/2021.

7-8 / 2017 - Stavba pozadí za stanici Ledeč, nového pracovního stolu a nových botníků do předsíně

Letos v létě jsem dělal opět věci, které se nehodilo dělat během školního roku. Tři z nich spadají do kategorie vybavení našeho kroužku nábytkem.

První věcí, kterou jsem dělal byl stůl do předsíně. Historie získávání a výroby stolů v našem KŽM je trochu složitější, ocelové rámy pod desky dvou stolů jsem dělal již asi před 8 léty. Jak to bylo dál?

7-8 / 2016 - Pracovní stoly, úklid do nových polic, kabeláž 230 V

V roce 2016 jsme na jaře přivezli darovaný starý pracovní stůl a použili jej pro vedoucí. Dále jsme dostali darem desku na kuchyňské linky a použili ji na pracovní stůl. Desku jsme ořízli na potřebný formát a upravili jsme její hrany dřevěnou oděrnou lištou. Oba stoly jsme přestěhovali do pracovny KŽM a do nich uklidili materiál. Pak jsme je ještě vybavili novými stavěcími nožkami, protože některé staré nešlo nastavit (nešlo s nimi vůbec hnout), tak jsem je musel za tepla násilím vykroutit ven (přičemž se poškodily).

06/2014 - Stavba skříňky na barvy a laky

V roce 2014 jsme ještě postavili skříňku na barvy, laky, ředidla a lepidla, které jsme do té doby měly v přepravkách, což přestávalo být únosné, tím jak narůstal počet plechovek a nádob a frekvence malovacích prací.

Všimněte si na přiložených obrázcích, že skříňka je dvojstranná. Zepředu má uloženy barvy laky a ředidla, a ze zadní strany budou uloženy velké formáty papírových kartonů. I horní nízká police z přední strany má prostor pro uložení kartonů.

12/2011 - Instalace pevné kabeláže v pracovně KŽM

O jakou kabeláž vlastně jde? Všechny stanice musejí být při provozu spojeny telefonem, a dále je potřeba mít rozvod hodin modelového času, pokud chceme jezdit podle grafikonu na čas. A vše spojit potřebnými kabely, pokud možno napevno, aby se nemusela kabeláž při každé změně kolejiště znovu bourat a stavět. Rozhodli jsme se tedy udělat kabeláž telefonie a hodin jako pevnou součást instalace v místnostech KŽM, která je zcela oddělená od kolejiště. V celé této akci se nejvíce angažoval Zdeněk Valter.

Telefonie

Syndikovat obsah