Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Námět a projekt kolejiště

Obsah oddílu "Námět a projekt kolejiště"

V tomto oddílu najdete následující články:

- Námět modelového kolejiště v našem KŽM
- Projekt modelového kolejiště v našem KŽM
- Historie stavby modelového kolejiště v našem KŽM

A.T.

Námět modelového kolejiště v našem KŽM

V roce 2009 jsme začali stavět velké kolejiště v našem KŽM. Byla to práce velmi zdlouhavá. Jen projekt kolejiště zabral zhruba půl roku. Těžká byla zejména volba námětu kolejiště. Nakonec jsme se rozhodli pro vymodelování části místní trati tzv. horního Posázavského Pacifiku ze Světlé nad Sázavou do Ledče (pokud možno podle skutečnosti). Abychom na modelu byli schopni zajistit provoz, museli jsme v modelu projektovat také část hlavní dvoukolejné trati Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Kolín. Hlavní trať bude mít jen jednu vymodelovanou stanici (Světlá) a dvě koncové stanice (Brod, Čáslav) vymodelované jako skryté stanice. Skryté stanice nejsou vymodelované včetně detailů a jejich kolejový plán preferuje především naše provozní potřeby a samozřejmě také podléhá prostorovým omezením daným místnostmi, které máme k dispozici (zejména sst. Brod).

Pokud vás zajímá podrobnější historie výše uvedených drah, najdete ji v samostatném článku "Historie tratí modelovaných v našem KŽM", který naleznete v tomto oddílu (Námět a projekt kolejiště).

Projekt modelového kolejiště v našem KŽM

Hned po získání nových prostor, jsme začali rojektovat naše velké kolejiště. Toto základní projektování proběhlo ve školním roce 2008/09. Pro naše kolejiště jsme vybrali námět lokálky Světlá - Ledeč a přilehlé hlavní trati Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Vlkaneč (později jsme zvolili Čáslav na stejné trati). Od té doby jsme postavili a zprovoznili stanice Ledeč, Světlá a Brod, a to včetně propojujících tratí.

V roce 2020 proběhla přístavba pavilonu A, díky které došlo k rozšíření pracovny našeho KŽM. Proto jsme museli zasáhnout do plánů kolejiště a rozšířit ho. Prodloužíme trati ze Světlé do Ledče a ze Světlé do Čáslavi, které vedou v souběhu, přitom trať do Čáslavi je větší částí skrytá pod tratí lokálky. Také budeme moci konečně postavit druhou skrytou stanici, která již nebude přímo pod stanicí Ledeč, tak jak bylo původně plánováno z nedostatku prostoru jako nouzové řešení. Druhá skrytá stanice se bude jmenovat Čáslav.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Historie stavby klubového kolejiště

V tomto článku najdete stručnou historii vzniku a hlavní milníky stavby kolejiště zasazené do časové osy, a to až do současného stavu prací na výstavbě jednotlivých částí velkého kolejiště našeho KŽM. Tento článek je ryze textový a byl kvůli tématu pro úplnost zařazen do fotogalerie. Fotografie k tomuto tématu najdete jednak ve složce Kronika a hlavně v příslušných částech složky Fotogalarie.

Tento článek je postupně aktualizován podle toho, jak pokračuje stavba kolejiště.

Pokud chcete číst dál, klikněte myší na název článku.

Syndikovat obsah