Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Projekt modelového kolejiště v našem KŽM

Hned po získání nových prostor, jsme začali rojektovat naše velké kolejiště. Toto základní projektování proběhlo ve školním roce 2008/09. Pro naše kolejiště jsme vybrali námět lokálky Světlá - Ledeč a přilehlé hlavní trati Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Vlkaneč (později jsme zvolili Čáslav na stejné trati). Od té doby jsme postavili a zprovoznili stanice Ledeč, Světlá a Brod, a to včetně propojujících tratí.

V roce 2020 proběhla přístavba pavilonu A, díky které došlo k rozšíření pracovny našeho KŽM. Proto jsme museli zasáhnout do plánů kolejiště a rozšířit ho. Prodloužíme trati ze Světlé do Ledče a ze Světlé do Čáslavi, které vedou v souběhu, přitom trať do Čáslavi je větší částí skrytá pod tratí lokálky. Také budeme moci konečně postavit druhou skrytou stanici, která již nebude přímo pod stanicí Ledeč, tak jak bylo původně plánováno z nedostatku prostoru jako nouzové řešení. Druhá skrytá stanice se bude jmenovat Čáslav.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Pod článkem najdete výkresy a plány našeho kolejiště. Jako první je zde uveden náčrt nového plánu kolejiště z roku 2020. Původní části kolejiště jsou vybarveny žlutě, části kolejiště, které jsme stavěli v první etapě v roce 2020, jsou vybarveny červeně, další etapy jsou vybarveny zeleně.

Následuje dosud platný část původního plánu kolejiště v předsíni a průchozí místnosti z roku 2008 a dnes již neplatný původní plán kolejiště z roku 2008, dále detaily nově budovaných traťových a staničních dílů kolejiště, které nyní stavíme. Detail druhé etapy prodloužení trati Světlá - Ledeč je posledním připojeným obrázkem.

Jako samostatný dokument je pod obrázky ještě připojen detailní původní plán stavby našeho kolejiště.

O historii stavby našeho kolejiště se dozvíte v samostatném článku.

A.T. 30.6.2012, Poslední revize: 31.1.2021