Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Kronika

Úvodem

Tato kronika není podrobným záznamem obsahu schůzek KŽM. Tyto informace najdeme v deníku jednotlivých kroužků a v zápisech vedoucích. Stejně tak kronika ani není podrobným soupisem všech prací vedoucích KŽM. Naše kronika má zachytit zlomové okamžiky KŽM, hlavní činnosti, cíle a směřování. Dále kronika poměrně podrobně mapuje výstavbu nového kolejiště, což je jednak užitečným dokladem pro samotný KŽM, ale možná by to mohlo zajímat i lidi "zvenku", kteří zabrousí na náš web.

Z důvodu snadné dosažitlnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

Syndikovat obsah