Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2023/2024

09/2023 - Zahájení činnosti našich kroužků (KŽM)

Dne 19.9.2023 jsme zahájili činnost v našich úterních kroužků železničních modelářů (KŽM) a následně i středečních a čtvrtečních. Letos vedem celkem 6 kroužků KŽM. Navzájem jsme se seznámili, členové kroužků sdělili své modelářké projekty, udělal jsem školení BOZP a podobné formality. Dále jsme jezdili ve stanici Světlá a trénovali posun, cílové brzdění a nájezd na vozy. Tím je ostatně potřeba v každém školním roce začít.
Od 26.9.2023 je již v provozu i naše další stanice Ledeč u které jsme přes prázniny stavěli novou část podle skutečnosti - starý kamenolom. V něm se těžilo do roku 1970 a potom se využíval pro nakládku kalamitního dřeva a pro další účely.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na napis tohoto článku...

06-09/2023 - Naše prázdninové práce

Ukončením našich kroužků a po naší poslední vycházce dne 18.6.2023 po stopách zaniklých železnic pro nás skončil další školní rok. Hned potom jsme se vrhli do práce. Jako každé prázdniny, tak i letos v létě děláme práce, které nelze provádět během školního roku za běhu našich kroužků. Ponejvíce se jedná o práce, které znemožňují provoz na našem modelovém kolejišti, tedy o práce "špinavé" (zejména prašné) nebo takové, při kterých je potřeba rozebrat kolejiště na delší dobu apod. O jaké práce se konkrétně jedná, se dočtete v následujícím článku. PŘILOŽENÉ OBRÁZKY NA KONCI ČLÁNKU ilustrují provedené práce tak, jak jsme je postupně prováděli.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

Syndikovat obsah