Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2023/2024

Plánované práce na letní prázdniny 2024

Jako každé prázdniny tak i ty letošní chceme pracovat v našem KŽM. S výhodou využiji konec dětských kroužků a odstavení kolejiště z provozu a budeme provádět zejména práce, které během školního roku dělat nemůžeme. Jedná se o práce dvojího druhu:
- prašné a špinavé práce
- práce, které vyžadují rozebrání kolejiště (a narušovaly by jeho provoz)
V tomto článku podrobně popisuji seznam prací, které potřebujeme nutně udělat.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

03-05/2024 - Stavba modelů budov a jiné projekty v našem KŽM

V minulých záznamech kroniky jsem popsal jednak naše práce v kroužcích v lednu a v únoru 2024 a jednak ve zvláštním článku stavbu velkých budov v našem KŽM. V tomto článku se budu věnovat především pracím našich svěřenců a také nás vedoucích.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

01-06/2024 - Stavba velkých budov pro naše kolejiště

Na jaře 2024 se postupně kompletují dvě důležité budovy pro naši stanici Světlá. V tomto článku se pokusím popsat trochu podrobněji stavbu obou budov pro naše kolejiště. Většinu budov na našem kolejišti si musíme postavit sami z ruky, protože na ně stavebnice neexistují, případně zásadně upravit stavebnice existující. A to jsou právě dva případy dále popisovaných budov. Podrobnější popis stavby obou budov najdete v oddíle tohoto webu: Naše stavby a recenze", viz dále.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

01-02/2024 - Naše práce na začátku roku 2024

V tomto článku popíšu naše práce a činnosti začátkem roku 2024 a to od stavby domků, jednoduchých modelů vozů až po návrhy modelů na počítači pro 3D tisk.

Chcete-li číst dále, klikněte na nadpis tohoto článku...

12/2023- Závěr roku 2023

V prosinci jsme se věnovali především přípravě předvánočního provozního setkání konaného ve dnech 16. a 17.12.2023. Podrobnosti z vlastního provozního setkání včetně fotografií najdete v reportáži ve složce "Akce - uskutečněné":
http://kzm-praha4.cz/content/1612-17122023-p%C5%99edv%C3%A1no%C4%8Dn%C3%...

Tento článek popisuje naše činnosti během prosince 2023 mimo vlastní provozní setkání.

Chcete-li číst dál, kliknětě myší na nadpis tohoto článku...

10-11/2023 - Práce v našich kroužcích, stavba nové stanice Čáslav,

V tomto článku popisuji práci v našich kroužcích včetně hodin teorie a modelového provozu. Jak jsem v minulém záznamu naší kroniky slíbil, uvedu zde také trochu podrobněji postup výstavby naší nové stanice Čáslav, ale i jiné věci, na kterých průběžně pracujeme. Naše práce ilustrují fotografie pod článkem.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

09/2023 - Zahájení činnosti našich kroužků (KŽM)

Dne 19.9.2023 jsme zahájili činnost v našich úterních kroužků železničních modelářů (KŽM) a následně i středečních a čtvrtečních. Letos vedem celkem 6 kroužků KŽM. Navzájem jsme se seznámili, členové kroužků sdělili své modelářké projekty, udělal jsem školení BOZP a podobné záležitosti. Dále jsme jezdili ve stanici Světlá a trénovali posun, cílové brzdění a nájezd na vozy. Tím je ostatně potřeba v každém školním roce začít.
Dne 26.9.2023 jsme uvedli do provozu i naše další stanici Ledeč u které jsme přes prázniny stavěli novou část podle skutečnosti - starý kamenolom. V něm se těžilo do roku 1970 a potom se využíval pro nakládku kalamitního dřeva a pro další účely. Koleje kamenolomu jsou již tedy v provozu, ale jeho detailní vymodelování bude probíhat postupně v kroužcích pokročilých.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na napis tohoto článku...

06-09/2023 - Naše prázdninové práce

Ukončením našich kroužků a po naší poslední vycházce dne 18.6.2023 po stopách zaniklých železnic pro nás skončil školní rok 2022/23. Hned potom jsme se vrhli do práce. Jako každé prázdniny, tak i letos v létě děláme práce, které nelze provádět během školního roku za běhu našich kroužků. Ponejvíce se jedná o práce, které znemožňují provoz na našem modelovém kolejišti, tedy o práce "špinavé" (zejména prašné) nebo takové, při kterých je potřeba rozebrat kolejiště na delší dobu apod. O jaké práce se konkrétně jedná, se dočtete v následujícím článku. PŘILOŽENÉ OBRÁZKY NA KONCI ČLÁNKU ilustrují provedené práce tak, jak jsme je postupně prováděli.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis tohoto článku...

Syndikovat obsah