Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Plánované práce na letní prázdniny 2024

Jako každé prázdniny tak i ty letošní chceme pracovat v našem KŽM. S výhodou využiji konec dětských kroužků a odstavení kolejiště z provozu a budeme provádět zejména práce, které během školního roku dělat nemůžeme. Jedná se o práce dvojího druhu:
- prašné a špinavé práce
- práce, které vyžadují rozebrání kolejiště (a narušovaly by jeho provoz)
V tomto článku podrobně popisuji seznam prací, které potřebujeme nutně udělat.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

Shrnutí prací od roku2020.
V roce 2020 jsme mohli po přístavbě budovy rozšířit pracovnu našeho KŽM na dvojnásobek plochy.
Jednak jsme získali více prostoru pro práci, ale také jsme mohli rozšířit kolejiště. To přineslo mimo jiné i možnost rozšířit naše kolejiště. Samozřejmě jsme této možnosti s radostí využili, ale s vědomím, že si tím přiděláme práci na řadu let. Nyní již máme téměř všechny nové díly kolejiště v hrubé stavbě hotovy (celkem 17 nových dílů), ale nyní zbývá ta pracná a neviditelná část na elektrické instalaci všech potřebných obvodů a řada dokončovacích prací. Modelářské práce do toho nepočítám, protože ty děláme s kluky z našich kroužků během školního roku. Již provozujeme prodlouženou trať Světlá - Ledeč v délce 12 metrů, takže se na ní vejdou nejen vjezdová návěstidla, ale i jejich předvěsti, což bude skvělá názorná pomůcka pro kluky v kroužku. Ale je potřeba návěstidla vyrobit a nainstalovat! Dále máme v hrubé stavbě i trať Světlá - Čáslav v délce 18 metrů a začali jsme s pokládkou kolejí ve stanici Čáslav. Tu jsem však v prosinci 2023 přerušil a věnoval se jiným pracím. Je to totiž běh na dlouhou trať. Do zprovoznění trati Světlá - Čáslav zbývá ještě mnoho práce. Kromě toho potřebujeme dokončit ještě jiné práce na ostatních částech kolejiště, a to s okamžitým efektem, které bych rád upřednostnil.

Plánované práce na letní prázdniny 2024
Na letošní prázdniny jsem proto připravil tento dosti nereálný program práce:

1) opět zahájit dokončovací práce ve stanici Brod
- to znamená položit oblouky a alespoň jednu výhybku v zadním zhlaví této stanice
(směrem k odstavným kolejím). To umožní lepší provoz v této stanici.
2) současně s tím vyřešit odkládání dílů stanice Brod mimo prostor odstavných kolejí
3) Stavba dvou stavědel (výhybek) pro stanici Světlá
4) Definitivní ovládání výhybek ve Světlé pomocí "driverů" se spínáním proti zemi
a umožnit jejich ovládání i pomocí později plánované "reléovky" s tranzistorovými
poli na výstupech.
5) K budoucímu ovládání ze dvou mít je potřeba již nyní do drátovačky výhybek
zahrnout diodové sčítací členy.
6) Stavba vjezdových návěstidel a předvěstí pro trať Světlá - Ledeč
7) Zapojení vedení z obou těchto stanic pro vjezdová návěstidla a předvěsti
(přes všechny díly této trati)
8) Zprovoznit reléovou automatiku dvojité kolejové spojky ve Světlé přes nové stavědlo
9) Postavit, elektricky připojit most na dvoukolejné trati ve Světlé (směr Čáslav)
10) Návrh a výroba plošných spojů pro sběrnice programovatelného systému pro "reléovku"
11) Návrh a výroba plošných spojů pro řízení sběrnice pro "reléovku"

Další potřebné práce na kolejišti pro zprovoznění stanice Čáslav
12) Mechanické dokončení zdvihacího zařízení (instalace svislých a vodorovných čepů a ovládacího pákoví, vyřešení dorazu závaží, naplnění závaží, výroba závěsu, mechanické zprovoznění zdvihacího zařízení)
13) Elektrické připojení kolejových obvodů zdvihacího dílu
14) Výroba obchozí kabelové trasy zdvihacího zařízení a natahání kabelů do ní
15) Elektrické zprovoznění zdvihacího dílu kolejiště na trati Světlá - Čáslav,
16) Dokončení pokládky kolejí v Čáslavi
17) Instalace přestavníků výhybek (mechanická i elektrická až na konektory),
18) Elektrické propojení mezi Světlou a Čáslaví,
19) Elektrické zapojení všech obvodů stanice Čáslav,
20) Projekt zabezpečovacího zařízení stanice Čáslav
21) Výroba ovládacích panelů stanice Čáslav
22) a další zapomenuté a zde nezmíněné práce

Již vidíte, že tento plán práce je nereálné za prázdniny stihnout. Ale rád bych udělal alespoň většinu bodů z prvních deseti.

Přeji vám pěkné prázdniny.