Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Historie stavby klubového kolejiště

V tomto článku najdete stručnou historii vzniku a hlavní milníky stavby kolejiště zasazené do časové osy, a to až do současného stavu prací na výstavbě jednotlivých částí velkého kolejiště našeho KŽM. Tento článek je ryze textový a byl kvůli tématu pro úplnost zařazen do fotogalerie. Fotografie k tomuto tématu najdete jednak ve složce Kronika a hlavně v příslušných částech složky Fotogalarie.

Tento článek je postupně aktualizován podle toho, jak pokračuje stavba kolejiště.

Pokud chcete číst dál, klikněte myší na název článku.

Stručná historie vzniku a stavby klubového kolejiště - hlavní milníky
Úvodem je nutno připomenout, že náš KŽM v prvních letech po svém vzniku zdaleka nebyl v situaci, kdy by se mohlo hned začít stavět klubové kolejiště. KŽM musel nejprve řešit projektování a vytyčení vize pro práci KŽM na několik let dopředu a prezentaci této vize vedení Hobby centra. A hned potom se muselo řešit především získání vyhovujících prostor, jejich vybavení základním nábytkem, respektujícím projekt nového velkého klubového kolejiště. Osobně považuji za úspěch, že jsme získali alespoň ty prostory, které dnes máme. Pracovna KŽM má sice podlahovou plochu jen cca 37 m2 (tj. 5,96 x 6,25 m), kam se musí vměstnat klubové kolejiště, úložný nábytek, i pracovna pro žáky a úložiště materiálu pro stavbu kolejiště a cvičné práce žáků, ale naštěstí máme ještě možnost částečné expanze do průchozí místnosti (předsíně) pro pořádání větších akcí a pro některý nábytek (jako např. věšákové stěny, odkládací skříňky a vitrína s výstavkou našich prací a nástěnkou).
V roce 2020 se naše situace zásadně změnila, protože proběhla přístavba pavilonu A, která přinesla rozšíření pracovny našeho KŽM na dvounásobnou plochu, celkem na 74 m2. Po tříletém období přípravy projektu a boje se stavebním úřadem to byl obrovský úspěch. Děkujeme vedení Hobby centra za organizační i finanční podporu této náročné akce. Více k rozšíření náší pracovny dále v tomto článku a ve složce Kronika. Kromě naší pracovny stále používáme chodby a předsíně (plocha celkem cca 24 m2) jako šatny pro naše mladé modeláře i pro dočasné postavení skryté stanice Brod a trati Brod-Světlá při svátečním provozu našeho kolejiště.

První dva roky od září 2007 do srpna 2009 jsme tedy strávili jednak projektováním kolejiště, ale před tím také získáním výše uvedené pracovny KŽM, kam jsme se přestěhovali v létě 2008. Mezitím jsme hned usilovně budovali veškeré nábytkové vybavení na míru, a to hlavně proto, že se nedalo očekávat, že zřizovatel nám může poskytnout nábytek udělaný na zakázku přesně podle projektu nového klubového kolejiště. Ale právě takový nábytek jsme s ohledem na rozměry uvedených prostor a s ohledem na množství našich věcí a materiálu velmi nutně potřebovali. Jedině proto jsme zvolili stavbu nábytku vlastní rukou.

V prvních dvou letech tak bylo plno provizorií. Hlavním z nich bylo zapůjčení staršího malého domácího kolejiště pro zajištění alespoň nějakého modelového provozu. To kolejiiště mělo plno vad na kráse (především bylo malé), ale umožnilo nám překlenout prvních pár let. Když jsme pak začali stavět a zprovozňovat nové velké klubové kolejiště (viz dále) a nemohli se už v pracovně KŽM hnout, museli jsme malé provizorní kolejiště chtě nechtě dát pryč (tj. vrátit majiteli). To nastalo v červnu 2010 po zprovoznění stanice Ledeč a zahájení stavby trati směr Světlá a stanice Světlá.

Stavbu nového klubového kolejiště jsme mohli reálně zahájit po nastěhování do nové místnosti a jejím hrubém vybavení nábytkem až v srpnu 2009. Začali jsme prvním dílem stanice Světlá, vlastně jedním z konstrukčně nejsložitějších dílů kolejiště. Od té doby jsme postavili v hrubé truhlářské stavbě celkem 35 dílů (modulů) kolejiště a dalších 9 stavíme. Položili jsme koleje již na 30 dílech a provedli jejich elektrické zapojení a zprovoznění. Koncem roku 2021 máme tedy plně zprovozněnou stanici Ledeč (3 + 3 díly), trať Ledeč - Světlá (8 dílů), stanici Světlá (5 velkých dílů) a dále trať Brod -Světlá (8 dílů) a konečně i stanici Brod (4 z osmi dílů), dále jsou už hotové rámy na stanici Čáslav.
Další podrobnosti o průběhu stavby naleznete jednak v následujícím shrnutí stávajícího stavu klíčových částí kolejiště a dále také na tomto webu v oddílech ---> Kronika a ---> Fotogalerie.

.

Rozšíření pracovny KŽM v létě 2020 a návazné práce
V letních měsících roku 2020 proběhla stavební akce s názvem "Přístavba pavilonu A", která pro nás znamenala rozšíření pracovny KŽM, viz reportáž v naší kronice. Podlahová plocha pracovny KŽM je nyní 74 m2. Od srpna 2020 přistavujeme nové díly našeho kolejiště, viz reportáže v naši kronice na tomto webu.

Od srpna 2020 do dubna 2021 probíhala 1. etapa rozšíření kolejiště, která zahrnovala prodloužení staničních kolejí v žst Světlá (novým vloženým staničním dílem Sve-04, délka 60 cm) a dva nové traťové díly Tr2-00 a Tr2-01, které nahradily původní traťový obloukový díl Tr2-01, který jsme museli zlikvidovat. Tato etapa zahrnovala i předrátování kolejových obvodů stávajících staničních dílů žst. Světlá pro pozdější dosazení obvodů detekce obsazení staničních kolejí, viz naše Kronika. Kromě toho jsme v této etapě vyrobili 12 nových skříněk nábytku na míru pro vybavení naší rozšířené pracovny a dále jsme rozšířili věšákovou stěnu a botníky v předsíni.

Od července do září 2021 proběhla 2. etapa rozšíření kolejiště, která zahrnuje stavbu rámů a pokládku kolejí na traťových dílech Tr2-05 až Tr2-08 a přemístění stanice Ledeč na své definitivní místo. Později proběhne také stavbu rámů trati Světlá-Čáslav (díly Tr2-09 až Tr2-11) a skryté stanice Čáslav (díly Cas-1 až Cas7).

Aktuální postup prací na klubovém kolejišti ke 31.12.2021
Lokálková stanice Ledeč, plně provozuschopná od dubna 2010, má dodělaný podklad krajiny na přední straně kolejiště a jeho zatravnění. Dále na ní proběhlo zaštěrkování kolejí a patina kolejnic a upevňovadel a také stavba sypaných nástupišť (Matouš Havel). V roce 2016 jsme dělali nákladní rampu (Bohouš Daníček). V roce 2017 proběhla stavba staniční budovy (Tom Bartoň), v dalších letech proběhla pokládka panelů na dlážděné nákladové ploše a dlážděná silnice ke staniční budově (Bohouš Daníček a Aleš Trdý), jakož i dokončení budovy staniční vodárny (Bohouš Daníček). V roce 2020 byla dokončena stavba skladiště s rampou a záchodků (Matouš Havel). V roce 2021 postavil Matouš Havel spojovací budovu mezi výpravní budovou a skladištěm. V roce 2022 probíhá stavba budovy traťmistra.
Je ještě potřeba dokončit tyto práce: zbytky základů malé výtopny, návěstidla, osvětlení stanice a definitivní ovládací pult, atd.

Stanice Světlá je v provozu od jara 2012. Rozsah provozované části stanice se postupně zvětšuje. V letech 2013 až 2016 jsme dokončili pokládku všech staničních kolejí a zapojili jejich elektrické přívody. Současně jsme pracovali i na stavbě obou složitých zhlaví, kde nás dosti zdržely atypické výhybky a výhybková spojení. Zatím je zprovozněna celá část stanice přímo dostupná z lokálky, tj. 5 kolejí (liché koleje 3 až 11, včetně odstavných 11a a 11b). Dále jsme zprovoznili zhlaví depa a obě jeho připojení do stanice, v roce 2016 jsme postavili a zapojili definitivní ovládací pult lokomotivního depa (Matěj Šedivý). V roce 2017 jsme dokončili zaštěrkování ve Světlé a na zhlaví lokomotivního depa. Dodělali jsme také dvojitou kolejovou spojku na dvoukolejném zhlaví (směr Čáslav), která se průmyslově nevyrábí ani jako stavebnice a museli jsme ji postavit sami.
Pokračovat chceme také další výstavbou depa, stavbou definitivního ovládacího pultu stanice, včetně definitivního napájení a jištění, dále pak instalací obvodů indikace obsazení kolejí, zabezpečovacím systémem stanice s ovládáním výhybek a návěstidel atd. Stavba velké stanice (jakou Světlá se svými 9 kolejem pro modeláře bezesporu je), je běh na dlouhou trať. Jsme ale rádi, že jsme ve stanici Světlá schopni zajišťovat modelový provoz s ohledem na postup výstavby ostatních částí kolejiště.

Traťové díly Tr2 se souběhem dvou tratí bude mít po rozšíření kolejiště devět dílů Tr2-00 až Tr2-08. Z toho trať lokálky do Ledče je již sjízdná na hlavní trati do Čáslavi se zatím ještě pracuje. Původní čtyři díly (Tr2-01 až Tr2-04) jsme zprovoznili roku 2012 a modelářsky téměř dokončili v roce 2015. Potom jsme prováděli jen drobné dokončovací práce. V roce 2020 po rozšíření naší pracovny jsme museli obloukový díl Tr2-01 dát pryč a nahradit jej novými díly Tr2-00 a Tr2-01. Označení nového dílu Tr2-00 jsme zvolili proto, aby mohlo být zachováno označení dílů Tr2-02 až Tr2-04. Díly Tr2-00 a Tr2-01 jsou sjízdné po lokálce, ale nejsou zatím krajinářsky dokončené. Díly Tr2-07 a Tr2-08 jsou od roku 2021 již také sjízdné a je potřeba je rovněž krajinářsky dokončit. Budou uvedeny do provozu po dokončení obou částí zdvihacího dílu Tr2-05 a Tr2-06.
Na dílech této trati je potřeba celkově dokončit krajinu včetně křovin a stromů a včetně modelové vody pod mosty a u propustků, dále montáž vjezdových návěstidel do Světlé a Ledče, která budou umístěna na těchto traťových dílech a to včetně jejich předvěstí.

Trať Brod - Světlá (8 dílů)
Rámy těchto traťových dílů jsem vyrobil v létě roku 2011, ale odpočívaly a čekaly v hrubé základní stavbě. Nyní jsou již položeny a zapojeny koleje na všech osmi traťových dílech a celá trať je provozuschopná (od června 2016). Její oba velké oblouky i dva rovné díly jsou již domodelované včetně zárubního zdiva, zatravnění a zaštěrkování (od léta 2018). Zbývá domodelovat krajina na vjezdovém dílu do skryté stanice Brod.

Skrytá stanice Brod (8 dílů)
I tato část kolejiště čekala několik let na pokládku kolejí. Potom v létech 2016 až 2018 proběhla pokládka staničních kolejí a výhybek, včetně přestavníků. Dokončena byla na 4 dílech průjezdného nádraží (od října 2018). Následovalo zapojení kolejových obvodů a výroba provizorních ovládacích pultů. Všechny staniční koleje byly zprozněny v roce 2019. Na dalších částech stanice, tj. na stabilně umístěné části s odstavnými kolejemi pod okny v předsíni bude pokračovat až později.

Skrytá stanice Čáslav - (v původních plánech Vlkaneč) (7 dílů)
Pro tuto stanici máme od léta 2021 vyrobené:
- rámy stanice Čáslav (celkem zatím 5 dílů)
- a nařezaný materiál na dokončení dvoukolejné trati Světlá - Čáslav (celkem 3 díly)
Pokládka kolejí proběhne v příštích létech.

Naše nejbližší cíle
Prvním úkolem bude úplné dokončení stanice Ledeč, včetně definitivního ovládacího pultu, stavba budov pro žst. Světlá, tj. staniční budova a skladiště (případně bývalá vodárna) a dokončení povrchů této stanice (silnice, cesty, dlažby skládkové plochy, atd.), ale také celkové dokončení detailů na krajině celého kolejiště.
V létech 2020 a 2021 jsme provedli předrátování všech částí stanice Světlá pro napájení kolejí z 5 SPAXů a rozdělili jsme kolejové obvody pro pozdější instalaci detekce obsazení kolejových úseků. Přitom jsme zprovoznili ve Světlé staniční koleje č. 1, 2, 4 , 6. Dále bude nutné upravit ovládání výhybek ve Světlé, aby bylo možné užívat všechny staniční koleje a později zajistit stavbu a programování zabezpečovacího systému pro tuto stanici, včetně možnosti ovládání výhybek ze stavědel.

Další podrobnosti o stavbě klubového kolejiště naleznete na tomto webu v oddílech ---> Kronika a ---> Fotogalerie.

Aktualizace: A.T. - 31.12.2021