Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06-09/2023 - Naše plány letních prací

My vedoucí pracujeme i o prázdninách. Naše prázniny sice trvají od půlky června do půlky září, ale prakticky celé je strávíme v pracovně KŽM. Na letošní léto jsme si připravili práce, které se nedají dělat během školního roku, kdy běží kroužky. Jsou to především prašné práce, které znemožňují provoz kolejiště. Uvidíme, co se nám za léto podaří. Rádi bychom stihli udělat většinu z těchto prací:

- vypínání zásuvek (včetně vysekání drážek pro kabely a začištění omítek)
- vyhloubení děr pro prohlížecí jámy a položení podlah a kolejí v základech rotundy (včetně prohlížecích jam)
- zabroušení čel dílů žst. Čáslav
- výroba chybějího malého traťového dílu TR2-13
- výroba chybějího obloukového staničního dílu Cas-06 u vstupních dveří
- sčepování dílů žst. Čáslav s traťovými díly na přesná ocelová pouzdra a svorníky
- zahájení pokládky kolejí ve stanici Čáslav a její napojení na trať
- předrátování kolejových obvodů na jednom dílu žst Brod (pro napájení ze čtyř SPAXů)
- přilepení zadní stěny na díl Tr2-07 a vyvoření základu pro ledečský hrad z pěnového polystyrenu
- zhotovení kostry mostu na dovukelejce u Světlé včetně elektrického zapojení
- a další práce podle možností

Reportáž o tom, jak tyto práce probíhaly, najdete v oddílu Kronika / Školní rok 2023/24.

©A.T. - 21.6.2023