Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2011/2012

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

07-08/2012 - Co děláme o prázdninách

V době letních prázdnin chceme každý rok provést ty práce, které nebylo možno z různých důvodů dělat během školního roku, např. proto, že je nevhodné je provádět s dětmi během kroužků, kvůli místu, apod. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu, že léto je časem dovolených, že všichni tři vedoucí KŽM pracujeme v Hobby centru jen jako externisté, tj. máme své hlavní zaměstnání, takže stavbu kolejiště a vybavení KŽM můžeme dělat jen ve svém volném čase. Přesto jsme přes léto pracovali jak nám jen čas dovolil.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

06/2012 - Do finále školního roku

V červnu pokračujeme na pokládce kolejiva ve stanici Světlá a současně přitom řešíme s předstihem i elektrickou část této stanice. Jak jsme podrobně popsali v zápisu kroniky za květen 2012, zápasíme s různými technickými problémy a těžkostmi. Jde hlavně o to, že i renomovaní výrobci jinak výborného modelového kolejiva nedodržují některé rozměry předepsané mezinárodními normami NEM.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

05/2012 - Výstavba žst. Světlá

Naše práce se nyní plně zaměřila na výstavbu stanice Světlá, která se stala nejvyšší prioritou. Je tomu tak proto, že chceme co nejdříve zahájit plnohodnotný provoz mezi žst. Ledeč a žst. Světlá. Již nyní jsou ve Světlé provozuschopné 2 koleje a postupně jich bude přibývat.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

04/2012 - Jak stavíme v dubnu

Naše plány ...
V dubnu a dalších měsících bychom rádi pokročili ve stavbě naší velké stanice Světlá. Je třeba dokončit pokládku staničních kolejí, dořešit problém s výhybkami zmiňovaný v březnovém zápisu, dodělat v této stanici elektrickou instalaci trakčního napájení pod povrchem kolejiště a začít také s montáží a zapojováním přestavníků výhybek. Dále je nutné začít dělat provizorní ovládací pult této stanice, resp. alespoň její lokálkové části.
Na duben také připravujeme workshop zaměřený na stavbu a zazelenění krajiny. Pak budeme dělat hrubou stavbu krajiny na traťových modulech Tr2-01 až Tr2-04 a postupně zazeleňovat tyto díly. Té potřebné práce je samozřejmě mnohem více, to byl jen její hrubý výčet. Uvidíme tedy, co z toho budeme schopni zvládnout za duben a co až v dalších měsících.

.

... a skutečnost...

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

03/2012 - Naše práce v březnu

Naše plány...
Během března bychom chtěli pokračovat v pokládce kolejí ve stanici Světlá a dle možností i v přilehlém lokomotivním depu, tj. především lokálky, aby se dala zprovoznit trať Světlá - Ledeč. Priority zůstávají, to znamená především práce směřující k provozu Světlá - Ledeč, samozřejmě ne za každou cenu, tj. abychom nemuseli některé práce dělat zbytečně nadvakrát.

... a skutečnost
Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

02/2012 - Co nového v únoru

Naše plány...
Během února bychom chtěli položit a orýsovat korkové podloží v depu (kromě točny a rotundy) a položit co nejvíce kolejí ve stanici Světlá a dle možností i v přilehlém lokomotivním depu. Prioritní jsou koleje v lokálkové části stanici, tak, aby se dalo provozovat trať Světlá - Ledeč. Depo není prioritou, to se tak jako tak bude muset řešit samostatnou akcí. Je jen třeba provést potřebné přípravy a návaznost kolejiště depa na kolejiště stanice. Jak jsem již napsal v lednové kronice, pořídili jsme nový korek, se kterým nyní budeme pracovat na dokončení podkladů pod koleje.

... a co se nám podařilo v únoru udělat.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

01/2012 - Jak nám to přibývá po novém roce

I přes některé překážky se nám zase postupně daří v další stavbě modelového kolejiště. Stav mé ruky po úrazu se po novém roce pomalu lepší a navíc se v poslední době do našich "stavebních" prací na kolejišti zapojil ve značné míře také Zdeněk Valter. Díky němu se nám podařilo dokončit položení koleje lokálky z Ledče až do Světlé. Můj podíl je stavba spodku trati až po vrchní korkovou vrstvu a přesné vyměření a orýsování trasy trati.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

12/2011 - Naše činnost v prosinci

V prosinci jsme pokračovali se stavbou traťových těles (železniční spodek) lokálky a dvoukolejky na modulech Tr2-1 až Tr2-4 se souběhem tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč. Podrobnější popis těchto modulů byl uveden už v říjnovém zápisu této kroniky.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

11/2011 - Co nového v listopadu

V listopadu jsme pokračovali na traťovém modulu Tr2-02, kde jsme vyřezali a vlepili traťová tělesa obou tratí (Světlá-Ledeč a Světlá-Vlkaneč) z pěnového polystyrenu a vyřezali a připravili obě vrchní sololitové vrstvy a postupně je přilepili při pečlivé kontrole nivelity obou tratí.

Dále jsme se Zdeňkem Valtrem narýsovali a vyřezali všechny sololitové oblouky pro traťový modul Tr2-1.

Zápis: AT
Aktualizace: 12.12.2011

10/2011 - Jak nám to jde v říjnu

V říjnu pokračujeme ve stavbě čtyř traťových modulů Tr2-1 až Tr2-4 se souběhem tratí Světlá - Ledeč a Světlá Vlkaneč. Na těchto modulech je krajina zajímavě prostorově rozvinutá. Ze Světlé (úroveň 0) vycházejí dvě trati. Lokálka strmě stoupá (se sklonem až 36 promile) a na výškové úrovni + 125 mm vjiždí obloukem do stanice Ledeč. Dvoukolejná trať vycházející ze Světlé naopak mírně klesá (se sklonem 16 promile) a na modulu Tr2-3 mizí v tunelu. Ve skryté části pak (na úrovni - 75 mm) míři do skryté stanice Vlkaneč. Nejzajímavější je modul Tr2-3, kde budou mosty na lokálce přes řeku a silnici, dále most na dvoukolejce přes řeku, železniční přejezd, tunelový portál a výškově členěný terén se strmým svahem a skalnatým terénem.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Syndikovat obsah