Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10/2011 - Jak nám to jde v říjnu

V říjnu pokračujeme ve stavbě čtyř traťových modulů Tr2-1 až Tr2-4 se souběhem tratí Světlá - Ledeč a Světlá Vlkaneč. Na těchto modulech je krajina zajímavě prostorově rozvinutá. Ze Světlé (úroveň 0) vycházejí dvě trati. Lokálka strmě stoupá (se sklonem až 36 promile) a na výškové úrovni + 125 mm vjiždí obloukem do stanice Ledeč. Dvoukolejná trať vycházející ze Světlé naopak mírně klesá (se sklonem 16 promile) a na modulu Tr2-3 mizí v tunelu. Ve skryté části pak (na úrovni - 75 mm) míři do skryté stanice Vlkaneč. Nejzajímavější je modul Tr2-3, kde budou mosty na lokálce přes řeku a silnici, dále most na dvoukolejce přes řeku, železniční přejezd, tunelový portál a výškově členěný terén se strmým svahem a skalnatým terénem.

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku.

Na modulu Tr2-4 jsme traťové těleso lokálky u Ledče dělali už dříve, abychom měli alespoň provizorní výtažnou kolej ze stanice Ledeč. Nyní jsme vyřezali a položili podkladní vrstvu korku a orýsovali osu kolejí pomocí obloukových šablon. Tím je horní část modulu Tr2-4 (traťový oblouk u Ledče) připravena k pokládce kolejí. Dolní část s dvoukolejnou tratí v tunelu budeme dělat později v návaznosti na ostatní moduly.

Dále jsme pokračovali modulem Tr2-3, kde jsme přesně vyměřili a narýsovali trasy obou tratí a vyrobili hrubou stavbu (ze dřeva) předmostí pro kamennou část mostu lokálky a s tím související pevné konstrukce na rozhraní modulů.

Následovala výroba těles traťového spodku obou tratí (lokálky i dvoukolejky) z polystyrenu, jejich vlepení na modul a přesné doladění nivelety tratí s velkou pozorností k jakýmkoliv zlomům nivelety (výškového vedení tratí), dále nalepení podkladní vstvy sololitu jako podkladu pod koleje a přitom opět přesné doladění výšek a plynylého průběhu sklonu obou tratí.

Dále jsme začali stejný proces na modulu Tr2-2 (kde je kromě obou tratí navíc ještě odbočka vlečky), kdy jsme do konce měsíce stihli vyrobit a nalepit dřevěné "prahy" přesné výšky na okraji modulů. Další práce budou pokračovat v listopadu.

Zápis: AT
Aktualizace: 06.11.2011