Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/2012 - Výstavba žst. Světlá

Naše práce se nyní plně zaměřila na výstavbu stanice Světlá, která se stala nejvyšší prioritou. Je tomu tak proto, že chceme co nejdříve zahájit plnohodnotný provoz mezi žst. Ledeč a žst. Světlá. Již nyní jsou ve Světlé provozuschopné 2 koleje a postupně jich bude přibývat. Výstavbě stanice Světlá nyní věnuji skoro všechen svůj volný čas. Postupně přibývá položených staničních kolejí, pomalu ale jistě nám přibývají i definitivně položené výhybky a to i přes dříve popsané potíže s jejich přesnou montáží a definitivní pokládkou. Do konce května jsme položili všechny staniční koleje ve Světlé, chybějí dodělat už jen obě zhlaví, kde nás brzdí problémy s výhybkami, tj. jednak obtížná a časově velmi náročná montáž výhybek EW3 a dále problém se srdcovkami křižovatkových výhybek, které nevyhovují normám, podrobněji viz dále. V květnu jsme dodělali definitivní montáž dalších výhybek a máme tak ve Světlé hotovo až po přestavníky 7 výhybek. V červnu chceme už zrušit provizorní montáž dalších 4 výhybek na ledečeském zhlaví ve Světlé (pro lokálkové koleje), a předělat je na definitivní. Přes tyto výhybky se ale v modelovém provozu dost jezdí a budeme je muset na nějakou dobu odstavit z provozu.

Technické problémy a jejich řešení
Nyní trochu podrobněji k technickým problémům a jejich řešení. Na brodském zhlaví nás v pokládce kolejí a výhybek zatím brzdí dříve popsaný problém se srdcovkami křižovatkových výhybek firmy Roco (příliš široká štěrbina srdcovek oproti normě NEM). To je ostatně bolest téměř všech evropských výrobců modelového kolejiva. Na brodském zhlaví zstanice Světlá se mi podařilo definitivně ustavit a namontovat včetně přestavníků alespoň tři výhybky, a to včetně a provizorního ovládacího pultíku pro elektrické ovládání, a včetně provizorní asi metr dlouhé výtažné koleje, což nám spolu s provizorními výhybkami na ledečském zhlaví stanice Světlá konečně umožňuje modelový provoz mezi stanicemi Ledeč a Světlá.
Výhybky na ledečském zhlaví stanice Světlá položil už před časem provizorně Zděněk Valter, aby se už dalo jezdit z Ledče do Světlé, takže nyní postupně provádím jejich definitivní přesnou montáž a pokládku (včetně definitivního přilepení), s kontrolou přesnosti geometrie, s připojením definitivních přestavníků, definitivního zapojení jejich srdcovek na přepínač přestavníku, atd. Je s tím dost práce, a jde to pomalu. Ale to je daň za vysoké nároky, které máme na veškeré kolejivo. S pokládkou kolejí a výhybek významně pomáhá Marian Matys (člen klubu Zababov), který se mnou chodí o víkendech zdarma pracovat na stavbě kolejiště. Zatím máme definitivně položeno (přilepeno) 7 výhybek, včetně montáže přestavníků Tortoise (stav ke 31.05.2012). Samozřejmě máme předběžně položena skoro celá obě zhlaví staniice Světlá, kde bude celkem 20 výhybek obyčejných, 8 výhybek křižovatkových, tj. celkem 32 přestavníků (plus další výhybky v depu).
Dále se mi začátkem května podařilo vyřešit i způsob inteligentního připojení vodičů na přestavníky výhybek přes konektory PHS. Po troše hledání na webu se mi podařilo nalézt celkem slušný, a docela robustní konektorový systém. Hned jsem takto osadil prvních 10 přestavníků. Znamená to převrtat otvory v DPS přestavníku (které jsou bohužel cik-cak a nikoliv v přímce) a připájet konektor, ale vyplatí se to. Při drátování kolejiště, při jeho zprovozňování a pak i během provozu nám to bude šetřit spoustu času. Konektory se v případě potřeby prostě jen odpojí bez nutnosti pájení.

Zabezpečovací systém stanice
Současně se stavbou kolejiště pak také doma u počítače po večerech postupně projektuji řídicí systém zabezpečení stanice, abychom (až na to dojde) byli připraveni i na stavbu zabezpečovacího systému stanice (ZSS). Stanice Světlá je totiž již tak velká, že se bez zabezpečovačky nedá rozumně (tj. bezpečně a rychle) obsluhovat. Velikost stanice a její nepřehlednost v oblouku už přímo vyžaduje komfortní řízení na úrovni releovky nebo vyšší. To znamená ovládací pult s kolejovým plánem stanice, tlačítkové ovládání volby cesty, automatické zabezpečení cesty a s tím spojené automatické ovládání výhybek a návěstidel. Kdybychom takový systém stavěli z relé, narazili bychom na astronomickou cenu a nepředstavitelnou rozměrovou náročnost releového systému. Proto jsme šli cestou programovatelného logického automatu (PLC) se vstupy a výstupy, který emuluje řízení releového systému. Stavba takového systému řízení je ovšem běh na dlouhou trať. I takový systém by ale stál přes 200 tis jen za vstupně výstupní stranu (celkově asi 300 až 400 tis. Kč). Proto budeme muset místo standardních vstupně výstupních karet navrhnout a vyrobit (nebo výrobu jinak pořídit) multiplexní karty. Předběžný návrh počítá s tím, že multiplex s rozsahem cca 800 IO (což je pro žst Světlá potřeba), by nás vyšel zhruba asi na 30 tis. Kč (což je jen 15% z oněch výše zmíněných 200 tis. Kč za standardní systém vstupů a výstupů). Taková koncepce je možná díky tomu, že jako základ řídicího systému jsme koncem roku 2011 pořídili malý programovatelný automat SAIA PCD1, který vzdor své relativně nízké ceně má všechny standardy a kvality plnohodnotného průmyslového řídicího systému, a přitom je z hlediska dimenzování jádra systému srovnatelný i s velkými a rozsáhlými systémy pro několik set až tisíc I/O a kapacitně tedy zvládne softwarově obsloužit požadovaných cca 800 IO pro stanici Světlá. Zbývá tedy navrhnout, postavit a oživit multiplex vstupně výstupní strany. To sice pro nás znamená velmi mnoho práce, ale z hlediska ceny je to řešení velice příznivé (o levnějším nevím). Samozřejmě je potřeba tyto věci vymýšlet a technicky připravovat s dostatečným předstihem. Proto jsem projekt IO multiplexu a jeho předběžné prototypové zkoušky začal připravovat již před několika lety.

Převodníky pro připojení přestavníků výhybek
Nyní začínáme řešit i připojení přestavníků výhybek na standardní tranzistorové výstupy řídicího systému. Výsledkem je návrh převodníku s tranzistory v můstkovém zapojení. To je způsobeno ne zcela běžným zapojením pohonu motorických přestavníků Tortoise, které vyžadují pro změnu směru přepólování ovládacího napětí motoru. To je dost netypické a nám to poněkud komplikují život, ale jinak se přestavníky Tortoise vyznačují samými dobrými vlastnostmi: zejména extrémní jednoduchostí, robustností a tím i spolehlivostí. Oproti jiným přestavníkům světových výrobců mají zabudované dva přepínací kontakty, což je vlastnost neocenitelná (a málokterý jiný výrobce to takto dělá). Jeden kontakt se použije na přepínání srdcovek, druhý jako zpětné hlášení do řídícího systému. I cena přestavníků Tortoise velmi příznivá. Pro jsme šli touto cestou. Nyní se vyrábí prototyp desky plošných spojů převodníku dle našeho návrhu, pak ji osadíme součástkami, oživíme, vyzkoušíme v provozu a přitom experimentálně zjistíme nejvhodnější napájecí napětí pro přestavníky výhybek typu Tortoise, z čehož vyplyne upřesnění nároků na napájecí zdroj a jištění. Ideu a zapojení převodníku jsem navrhnul já, s návrhem desky plošných spojů nám zdarma pomohl Štěpán Hušek, člen klubu Zababov. Bez pomoci přátel z tohoto klubu by nám to šlo výrazně pomaleji.

Další zápisy do kroniky se budou postupně aktualizovat podle postupu prací.

Zápis: AT
Aktualizace: 06.06.2012