Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

02/2012 - Co nového v únoru

Naše plány...
Během února bychom chtěli položit a orýsovat korkové podloží v depu (kromě točny a rotundy) a položit co nejvíce kolejí ve stanici Světlá a dle možností i v přilehlém lokomotivním depu. Prioritní jsou koleje v lokálkové části stanici, tak, aby se dalo provozovat trať Světlá - Ledeč. Depo není prioritou, to se tak jako tak bude muset řešit samostatnou akcí. Je jen třeba provést potřebné přípravy a návaznost kolejiště depa na kolejiště stanice. Jak jsem již napsal v lednové kronice, pořídili jsme nový korek, se kterým nyní budeme pracovat na dokončení podkladů pod koleje.

... a co se nám podařilo v únoru udělat.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Z nově koupeného korku jsem položil povrch v depu. A o prvním únorovém víkendu jsem jej i orýsoval pro přesnou pokládku kolejí ve zhlaví depa. To bylo obtížnější než jinde, protože celé zhlaví depa je v oblouku a navíc jsme se rozhodli zrevidovat původní kolejový plán depa, takže jsem to celé skládal "z ruky".

Výtečným pomocníkem jsou laserem vyřezané plastové šablony oblouků různých poloměrů, které jsou vhodné nejen k fixaci kolejí při usazování a lepení, ale dají se použít i k přesnému orýsování oblouků, samozřejmě s dobrou znalostí geometrie a patřičným citem, aby se koleje napojovaly vždy tečnou a aby se někde nevytvořil směrový zlom koleje.

Dále jsem nalepil korek i na dva malé díly trati Brod - Světlá přilehlé ke stanici Světlá. Před nalepením korku jsem vyndal vruty na hranách modulů přidržující překližku při lepení, které by překážely vyvrtání děr na malé vruty pro fixaci kolejí. Vrutíky (2,5x16 se zašroubují do podkladu u hrany rozhraní modulu a kolejnice se k nim připájejí. Tím se fixují kolejnice proti vytržení na hraně rozhraní. Díry po velkých vrutech jsem převrtal a zalepil do nich dřevěné kolíky a zabrousil horní rovinu. Tuto kontrolu a úpravy děláme na všech modulech, kde je to třeba, aby pak po zakrytí korkem při pokládce kolejí nedocházelo k nepříjemným překvapením, když malým vrtáčkem narazíte na tvrdou hlavu vrutu schovanou pod korkem. Po nalepení korku jsem orýsoval osy budoucích kolejí. Tím je vše připraveno pro zahájení pokládky kolejí i na brodském zhlaví stanice Světlá.

Při tomto lepení jsem také dolepil vrchní pás sololitu na tělěso trati pro vlečku u Světlé na traťovém modulu Tr2-1. Dále jsme s pomocí kluků v KŽM vyřezali potřebné díly dalšího korku a nalepili je na opačné straně stanice na trati ze stanice Světlá směr Vlkaneč a vlečku na pilu.

Zdeněk mezitím pokračoval v pokládce kolejí a výhybek ve stanici Světlá směrem od Ledečského zhlaví, kudy přijíždí do Světlé lokálka. Položil výhybky této části zhlaví a tři navazující přímé části staničních kolejí se dřevěnými pražci až do oblouku stanice.

Nové stavebnice výhybek Tillig Elite EW3 flexi, které nyní používáme, jsou modelově velmi pěkné, protože mají (oproti dřívějším verzím) součásti srdcovky již kovové. Kolejnicové pruty se navlékají do jejich podloží o dost lépe než u starších verzí stavebice. Bohužel mají stavebnice této nové verze i jednu dost nepříjemnou vadu. Jsou velmi náchylné k ulomení malých jazýčků na konci jazyků výměn při montáži výhybek. Tento problém byl už u starších verzí stavebnic, ale nyní je to ještě horší. To nás samozřejmě stojí dost času a úsilí. I přes tyto těžkosti pokračuje pokládka kolejí docela slušným tempem.

Zápis: AT
Aktualizace: 01.03.2012