Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

07-08/2012 - Co děláme o prázdninách

V době letních prázdnin chceme každý rok provést ty práce, které nebylo možno z různých důvodů dělat během školního roku, např. proto, že je nevhodné je provádět s dětmi během kroužků, kvůli místu, apod. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu, že léto je časem dovolených, že všichni tři vedoucí KŽM pracujeme v Hobby centru jen jako externisté, tj. máme své hlavní zaměstnání, takže stavbu kolejiště a vybavení KŽM můžeme dělat jen ve svém volném čase.

Přesto jsme za léto zvládli provést následující práce:
- úklid po skončení školního roku (hotovo)
- drobné úpravy vybavení, nové poličky (hotovo)
- stavba elektroniky nových modulů ovládání výhybek (rozpracováno)
- stavba skříně ovládacího pultu pro stanici Světlá (rozpracováno)
- pokládka kolejí dvoukolejné trati Světlá - Vlkaneč (zatím hotovo 2x 3,5 m)
- zazelenění dvou dílů stanice Ledeč
- výprava na mezinárodní setkání modulové železnice FREMO v Milevsku s účastí našich starších žáků
- příprava na zahájení školního roku - úklid
- den otevřených dveří

V zásobě máme na nejbližší období samozřejmě další práce:
- vydrátování napájení kolejových úseků na modulech stanice Světlá
- stavba napájecích zdrojů pro hlavní skříň ovládání
- stavba elektroniky řídicího systému pro stanici Světlá
- připravit řídicí systém do té míry, aby se na něm mohl začít postupně programovat zabezpečovací systém stanice Světlá
- další práce na stavbě kolejiště
- důkladný úklid před zahájením nového školního roku
- dodělání mechanické instalace telefonní ústředny na desku (spolu s patch panelem)
- připojení ústředny přes patch panel, atd.

Zápis: AT
Aktualizace: 09.09.2012