Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2016/2017

Leden až září 2017 - Plán a skutečnost

Následující plán byl sice sestaven již na začátku roku 2017, ale bude "viset" nahoře nad měsíčními zápisy až do konce školního roku 2016/17, aby bylo vidět, co jsme plánovali a jak se nám to daří plnit.

Nyní (v lednu 2017) máme rozděláno několik zásadních prací:
- zhotovení propustku na trati Tr01 (do dubna 2017) - HOTOVO
- dokončení zdiva u depa ve Světlé a okolí (do dubna 2017) - HOTOVO
- stavba modelu budovy v Ledči (cca do června 2017) - HOTOVO
- modelování trati Světlá - Brod (cca do června 2017) - tři díly HOTOVO

Květen - červen 2017 - v našem KŽM

V květnu jsme se věnovali finálnímu modelování krajiny kolem kolejí, a to zejména práci na dokončení traťových dílů trati Tr01 (Brod - Světlá). Na obloukových dílech jsme odlili, vyřezali, zabrousili a vlepili do krajiny 2 kusy chybějícího zárubního zdiva (Bohouš Daníček). Obloukové traťové díly jsme potom zasypali vysušenou přesátou písčitou hlínou před zatravněním. Na tu hlínu jsme aplikovali elektrostaticky travní drny do nanesených kapek lepidla. Je to jedna z metod zatravnění, kterou u nás zkouší a používá Matouš Havel.

Únor - duben / 2017

V únoru až dubnu 2017 probíhaly práce podle plánu, který je v zápisu nahoře. Tom Bartoň pokračoval ve stavbě staniční budovy pro žst. Ledeč. Ta je kromě střechy už prakticky hotová.

Bohouš Daníček pokračoval na stavbě propustku na úseku mezi žst. Světlá a tratí Tr01 (směr Brod). Už je také téměř hotov. Chybí už jen zatravnění. Také udělal betonové zarážedlo pro výtažnou kolej u depa včetně nátěrů. Tyto práce by měl dokončit a zkompletovat do konce školního roku 2016/17.

01/2017 - Leden - a jedeme dál...

V roce 2017 opět pokračujeme dále v pravidelných schůzkách všech našich 4 kroužků a samozřejmě také ve stavbě kolejiště. Starší žáci dokončili už na přelomu prosince a ledna zaštěrkování kolejí na brodském zhlaví ve Světlé včetně všech výhybek. Nyní se finalizuje zatravnění okolí kolejí, pokračuje se na zaštěrkování propojovací koleje do depa (Matěj Šedivý). Za touto kolejí se dělá již třetí barvení kamenného zdiva (Bohouš Daníček) a další modelářské práce. Matouš Havel vymodeloval traťový díl s propustkem na dvoukolejné trati. Nyní začal první pokusy s modelováním vody.

12/2016 - Vánoce se blíží...

Protože jsme si vzali za cíl zprovoznit do konce roku 2016 spojovací trať Světlá - Brod, dělal jsem vše pro to, abychom na našem velkém vánočním ježdění měli tuto trať hotovou nejen po stránce pokládky kolejí (to máme již delší dobu), ale aby byla hotová i po stránce elektroinstalace a mohla se konečně provozovat. A protože jsem nechtěl dělat pokud možno žádná provizoria, musel jsem stihnout řadu věcí a byl jsem tak v silném časovém presu.

11/2016 - Listopad

V listopadu hoši z pokročilé skupiny pokračovali na stavbě zárubního a opěrného zdiva na trati 01 mezi Světlou a Brodem (Matouš Havel) a také přímo ve Světlé na brodském zhlaví u depa (Bohouš Daníček). Obrázky dokumentují obě akce ve stavu jaký právě v listopadu 2016 byl k vidění.

10/2016 - Září a říjen v našem KŽM

V září začal nový školní rok, na nějž bylo vše potřeba připravit, o čemž je předchozí reportáž. Stálo nás to samozřejmě dost úsilí, protože předtím bylo potřeba pořádně uklidit naši pracovnu, kde jsme celé léto pracovali a prováděli i špinavé (rozumějte prašné) práce.

09/2016 - Nový školní rok začal

V týdnu od 14. a 15.9.2016 jsme měli první schůzky KŽM. Jsme rádi, že v tomto roce je zájem velký a že jsme schopni věnovat se žákům již ve čtyřech kroužcích. Máme tedy dva kroužky začátečníků a mladších žáků a dva kroužky pro pokročilé a starší žáky. Samozřejmě uvítáme i mládež a starší zájemce bez omezení věku.

07-08/2016 - Naše práce v KŽM o prázdninách

Tak jako každý rok, o prázdninách provádíme zejména práce, které nelze dělat během školního roku, protože by rušily běh kroužků. S některými prácemi nám trochu pomohli i někteří naši žáci, což je zmíněno dále v textu. Letos v létě jsme tedy provedli tyto práce:

Nákupy všeho potřebného

Syndikovat obsah