Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

07-08/2016 - Naše práce v KŽM o prázdninách

Tak jako každý rok, o prázdninách provádíme zejména práce, které nelze dělat během školního roku, protože by rušily běh kroužků. S některými prácemi nám trochu pomohli i někteří naši žáci, což je zmíněno dále v textu. Letos v létě jsme tedy provedli tyto práce:

Nákupy všeho potřebného
Podmínkou úspěchu našich letních prací byl dostatek materiálu. Ten jsme kupovali již na jaře z předstihem, tak jak stav pokladny Hobby centra dovolil. Zejména šlo o kolejové pruty, výhybky a přestavníky na stavbu trati Světlá - Brod a i samotné skryté stanice Brod. Dále to byl různý drobný materiál, např. stavěcí nožky, viz dále. Kromě toho jsem ve své režii koupil poličky a nějaký další materiál a dále jsem také navrhnul a nechal vyleptat pájecí pásky z kuprextitu, viz dále.

Instalace dalších polic do skříněk a úklid materiálu do nich
Šlo o to, lépe využít prostor v našich skříňkách. Využili jsme tří rezervních polic, které jsme vložili do skříněk, přetřídili a uklidili věci s povrchu dovnitř. Toto je náš věčný problém, protože musíme ukládat nejen materiál, ale i rozpracovanou výrobu cvičných prací i prací a věcí, které přijdou na kolejiště (cvičné práce s dioramaty, rozpracované budovy, ale i připravený materiál pro stavbu krajiny, apod.). A jak přibývá vymodelovaných povrchů kolejiště, je na něm čím dál tím méně místa k odkládání takových věcí.
Kromě toho jsem za své peníze pořídil dvě poličky do dolní části skříňky nad pracovním stolem u dveří, kam jsem přemístil další předměty z pracovních stolů a kolejiště. Chtělo by to ještě tři police do našich velkých skříněk, ale to zase tolik nespěchá.

Dokončení montáže pracovních stolů, a jejich šroubovacích stavěcích nožek
Tato činnost byla dokončením jarních prací se zřízením nového stolu pro vedoucí, který jsem získal darem pro KŽM a jednoho nového stolu pro práci žáků, jehož novou desku jsme rovněž dostali darem (jeden pracovní stůl s velkou deskou jsme měli od nastěhování). Desky jsem již na jaře zaříznul a stoly ustavil. Při vyrovnání roviny všech tří pracovních desek jsem však zjistil, že některé nožky nejdou šroubovat, a to ani násilím při použití klíče a tepla a oleje, prostě nijak. Proto jsem teď v létě po úklidu povrchu těchto stolů (viz odstavec výše) ze všechny stolů vyndal šuplíky, stoly položil na bok a všechny nožky vyšrouboval (u některých bylo nutné zdemolovat plastové podložky, ale všechny nakonec povolily). Pak jsme našroubovali nové stavitelné nožky, které mají šestihrannou hlavu šroubu přístupnou pro klíč. Nožky ještě dostaly botičky z plastových víček na trubky, aby se do podlahy nevytlačovaly kroužky. Takže toto je již definitivní řešení.

Instalace rozvodu 230 V v pracovně KŽM, tj. celkem o 7 prodlužovacích přívodů (psů)
To je další již hotová záležitost. Nějaký rozvod 230V jsme již samozřejmě měli, místnost je vybavená zásuvkami. Šlo však o to, aby u nových pracovních stolů byly dostupné zásuvky, aby průměry vodičů byly dostatečné, a aby vyhovovaly pozdějšímu měření při revizi elektro. Šroubovací svorky přinýtované k ochrannému vodiči zásuvek způsobují, že odpor ochranného vodiče je příliš velký (kvůli přechodovému odporu v nýtování). Takže jsme všechny šňůry použili typu flexo se zástrčkou již z výroby, dále jsme na konci zásuvek (tzv. psů) použili pájené spojení šňůry s vodičem na ochranné kolíky. Tímto způsobem máme mimo jiné také již definitivně vyřešeno síťové napájení stanice Ledeč, telefonní ústředny pro spojení stanic a samozřejmě také rozvod pro naše práce u kterého to vše začalo.

Důkladný celkový úklid pracovny
Úklid probíhá od začátku prázdnin a při každé příležitosti třídíme, ukládáme na nová místa v nových policích, zatímco staré a nepotřebné věci, které jsme až dosud schovávali, postupně likvidujeme, ale jen tak, abychom je nemuseli pořizovat znovu. Jde zejména o krabice a různé obaly, různý materiál, který již nebudeme potřebovat. Stále si však samozřejmě necháváme větší odřezky laťovkových desek, překližek, latí, dřeva, polystyrenu, atd. Právě proto je úklid tak časově náročný.

Modelování trati Světlá - Brod (rozpracováno)
To probíhá již zhruba od května nebo června, kdy se do toho pustil Matouš Havel a občas trochu i jiní kluci. Díky jejich jen občasné přítomnosti přes léto to jde na můj vkus dosti pomalu, ale již jsou přeci jen nějaké výsledky vidět, viz obrázky za článkem.

Dokončení ovládacího pultu depa ve Světlé
Já jsem během srpna provedl poslední mechanické úpravy, broušení a nátěry. Potom koncem srpna Matěj Šedivý provedl téměř sám elektrické zapojení ovládacích prvků až na kabelové konektory pultu.

Elektrické zapojení v kolejišti depa ve Světlé
Tyto činnosti máme v plánu s Matějem Šedivým, ještě před zahájením školního roku. Začátkem září jsem se konečně dostal k vyndání prvního segmentu kolejiště stanice Světlá s depem. Při té příležitosti jsem musel vyřezat a vysekat část jedné vzpěry (nosníku) v rámu kolejiště a vlepit epoxidem zpět do rámu novou vzpěru v jiné poloze, kde nebude překážet. To mi zabralo celkem dva dny (spolu s nutnou demontáží několika výhybek, vyřezání korku nalezení a demontáže vrutů a drobných el. úprav, atd.). Tuto práci jsem původně sice neplánoval, ale bylo potřeba ji udělat právě nyní, aby se nemuselo kvůli ní kolejiště znovu rozebírat a složitě s ním manipulovat. Tyto práce umožní později definitivně nainstalovat přestavník první výhybky z traťové koleje č. 2 a také zlepšit přístup ke šroubům připojení segmentů trati 01 (Světlá - Brod).
Nyní zpět k elektrickým pracím na tomto dílu kolejiště. Matěj Šedivý připravil již s předstihem plošné spoje pro zapojení konců kabelů, na které připájel zásuvky a vodiče. Část těchto desek již použil v ovládacím panelu a část se použije na zapojení druhého konce kabelů v kolejišti a výhybek, osvětlení, seřaďovacích návěstidel atd.
Jsem velmi rád, že jsem tyto práce stihnul před zahájením školního roku. Pro jejich vykonání jsem totiž musel demontovat kolejiště a nyní se třemi pracovními stoly v pracovně KŽM to již je velmi náročné na přípravu, na prostor i na manévrování s velkými díly kolejiště. Nehledě na to, že je to práce prašná.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že jsme hlavní naplánované práce stihli. Z letošních plánovaných letních prací nám ještě zbývají práce na žst. Brod a na připojovací trati, ale ty se již dají dělat za chodu kroužků.

A.T. 17.9.2016