Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Květen - červen 2017 - v našem KŽM

V květnu jsme se věnovali finálnímu modelování krajiny kolem kolejí, a to zejména práci na dokončení traťových dílů trati Tr01 (Brod - Světlá). Na obloukových dílech jsme odlili, vyřezali, zabrousili a vlepili do krajiny 2 kusy chybějícího zárubního zdiva (Bohouš Daníček). Obloukové traťové díly jsme potom zasypali vysušenou přesátou písčitou hlínou před zatravněním. Na tu hlínu jsme aplikovali elektrostaticky travní drny do nanesených kapek lepidla. Je to jedna z metod zatravnění, kterou u nás zkouší a používá Matouš Havel. Dále pokračovalo zaštěrkování výhybek ve Světlé v depu až tam, kam se dá z přední strany dosáhnout (Matěj Šedivý, Honza Kaštánek).

Kromě toho pokračovala stavba staniční budovy pro stanici Ledeč. Budova je už skoro hotová, ale ty finální dodělávky zabírají spoustu času. V květnu probíhala montáž krovu a lepení střech. Komíny ze stavebnice nás příliš neuspokojily, proto jsme použili plastové komíny od Auhagenu. Budovu staví Tom Bartoň, který ale na poslední dvě schůzky nedorazil, takže je budova ještě bez dokončené střechy.

Já jsem se kromě jiného věnoval projektování návrhu přístavby budovy pro rozšíření prostor KŽM. Zda se tento záměr podaří naplnit, je zatím ve hvězdách. Pokud ano, bylo by to vynikající, protože bychom mohli posunout stanici Ledeč a tím zvětšit vzdálenosti mezi stanicemi a kromě vjezdových návěstidel umístit na trať i předvěsti. Tím by model získal didaktickou hodnotu pro žáky našeho KŽM, kteří by si mohli probíraný dopravní předpis ověřit prakticky na návěstidlech na modelu. Kromě toho by bylo možné druhou skrytou stanici Vlkaneč umístit nikoliv pod stanici Ledeč (kam byla situována z důvodu nedostatku prostoru), ale samostatně přístupnou, což by bylo samozřejmě mnohem vhodnější.

Dále jsem se pustil do rekonstrukce našeho starého pracovního stolu. Ten neměl dostatečně tuhý spodek, na kterém pružily nohy natolik, že to znemožňovalo některé druhy prací. Stůl jsme zkrátili, přivařili silnější nohy napevno a ještě je spojili dvěma krátkými trnožemi. Tím se stůl důkladně vyztužil a prakticky se zcela zabránilo dosavadnímu viklání nohou. Stůl použijeme do průchozí místnosti (předsíně), kde si po roce opět zřídíme druhé pracoviště. Svářečské práce nám provedl náš kamarád Václav Kubát. Po svaření jsem provedl nástřik spodku stolu a smontoval ho se zkrácenou deskou.

Pochopitelně přitom všem stále pracuji i v kroužcích začátečníků, kde jsme již probrali látku tohoto školního roku a začali se věnovat nácviku modelářských prací. V květnu jsme odlévali sádru do forem, všichni žáci si zkusili opakovaně odlít různé kusy skal, které použijí při stavbě svého dioramatu.

A.T. 1.7.2017