Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

01/2017 - Leden - a jedeme dál...

V roce 2017 opět pokračujeme dále v pravidelných schůzkách všech našich 4 kroužků a samozřejmě také ve stavbě kolejiště. Starší žáci dokončili už na přelomu prosince a ledna zaštěrkování kolejí na brodském zhlaví ve Světlé včetně všech výhybek. Nyní se finalizuje zatravnění okolí kolejí, pokračuje se na zaštěrkování propojovací koleje do depa (Matěj Šedivý). Za touto kolejí se dělá již třetí barvení kamenného zdiva (Bohouš Daníček) a další modelářské práce. Matouš Havel vymodeloval traťový díl s propustkem na dvoukolejné trati. Nyní začal první pokusy s modelováním vody.

Takže je to tak, že starší žáci modelují již téměř samostatně na kolejišti a já mám zase chvíli času, abych od těchto prací na chvíli odbočil a věnoval se od ledna návrhu a vyzkoušení obvodu detekce obsazení kolejového úseku. Návrh obvodu s proudovým transformátorem jsem již udělal před několika léty, ale nyní ve mně dozrálo rozhodnutí, jak obvod používat. Zrušil jsem z něj detekci nadproudu, která (při použití boosterů SPAX pro napájení kolejových obvodů) se ukazuje být nadbytečnou. Booster SPAX se totiž při nadproudu (již kolem 3A) vypíná automaticky. Proto jsem obvod detekce co nejvíce zjednodušil a navrhnul jsem desku plošných spojů pro testování. Před koncem ledna jsem měl desky z výroby k osazení součástkami. Osazení první desky proběhlo ještě v lednu. V únoru budu obvod testovat za různých podmínek a na různých místech kolejiště a na tomto úkolu dále pokračovat.

A.T. 31.1.2017