Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2016 - Listopad

V listopadu hoši z pokročilé skupiny pokračovali na stavbě zárubního a opěrného zdiva na trati 01 mezi Světlou a Brodem (Matouš Havel) a také přímo ve Světlé na brodském zhlaví u depa (Bohouš Daníček). Obrázky dokumentují obě akce ve stavu jaký právě v listopadu 2016 byl k vidění.

Já jsem se také už konečně dostal k rekonstrukci a dokončení výhybek ve zhlaví u depa ve Světlé. Rekonstrukce se týkala připájení malinkých elektrických propojů (lanek) do křižovatkových výhybek mezi pevné koleje a pohyblivé jazyky, aby bylo na těchto výhybkách zaručeno spolehlivé elektrické napájení lokomotiv a tím i spolehlivý provoz na léta. Jde to ovšem práce nimravá a hlavně náročná na čas. Obrázky ukazují vybouranou část zhlaví a pájení propojek. Vlastní pájení není na obrázcíh vidět, ale výsledek ano. No, raději jsem nakonec ty propoje zobrazil ještě na zvláštním výřezu předchozího obrázku a označil je červenými kroužky.

Udělané práce je samozřejmě více, ale výše uvedené akce jsem zdokumentoval i fotograficky.