Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2008/2009

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

06/2009 - Exkurze v lokomotivním depu a den otevřených dveří KŽM

Dne 6.6.2009 jsme dopoledne absolvovali exkurzi v depu kolejových vozidel Vršovice spolu se členy KŽM i jejich rodiči. Exkurze byla pro kluky (a myslím i pro tatínky) zajímavá, prohlíželi kdejaký detail. Depo jsme prošli tak, jako bychom sledovali lokomotivu při provozním ošetření. Viděli jsme staré popelové jámy a vodní jeřáby i malý zbytek zauhlování pro historické parní lokomotivy. Viděli jsme i nedávno rekonstruované rotundy, obě točny, i spoustu různých hnacích vozidel (řady 751, 749, 141, 150, 810, 854 a další).

03 - 04/2009 - Nový staniční modul skryté stanice

Během března a dubna jsme zhotovili velmi rychlou stavbou za pomoci Zababovských kolegů zatím menší skrytou koncovou stanici se 6 kolejemi v celkové délce cca 4m. Jde bohužel jen o provizorní stavbu na dva moje starší použité dlouhé rámy nestejné délky(kolem 2 metrů), které jsem dodal ve stavu holé základové desky bez kolejí. Výhodou je, že nemusíme pracně vyrábět hrubou stavbu modulů a stanici máme k dispozici téměř hned.

01 - 02/2009 - Začínáme stavět nové díly kolejiště ...

Hned v lednu 2009, poté co jsme se jen trochu vzpamatovali z hektické stavby nábytku, začínáme s realizací našich projektů kolejiště. Jako první je připojovací traťový modul k malému kolejišti. Práce jdou sice trochu pomalu, protože některé exponované spoje lepíme poctivě epoxydem, ale postupně to přibývá.

12/2008 - Projektujeme nové kolejiště...

Souběžně s návrhem nábytku běží i detailní projekt kolejiště. Některé věci byly jasné už od začátku, kdy jsme po přestěhování do nové místnosti načrtli nový rámcový projekt. Do nového nábytku dáme lokálkovou stanici Ledeč nad Sázavou, která bude téměř přesně v měřítku. Oproti skutečnosti tam bude chybět jen vlečka do lomu. Tato stanice je už od počátku projektovaná pro použití jako modul dle norem FREMO a Zababov. To znamená, že bude rozebíratelná a transportovatelná a také použitelná na akcích uvedených klubů modulové železnice. Bude sestavena ze tří segmentů 58x120 cm, tj.

12/2008 - Vybavení KŽM nábytkem...

Železniční modeláři vždy bojují s nedostatkem prostoru. Jednak se vždy chce postavit co největší kolejiště, někde je nutné mít pracovní prostor pro členy KŽM i „dílnu“ pro stavbu kolejiště, ale také je nutné mít dostatek úložného prostoru, kam se dá uložit spoustu různého materiálu, nářadí, pomůcek i rozpracovaných věcí. To vše se musí vejít do přidělených prostorů.

11/2008 - Připravujeme den otevřených dveří...

Den otevřených dveří má dvě fáze. V pondělí dne 17.11.2008 (státní svátek) věnujeme dopoledne ježdění s žáky z ostatních technických kroužků z Hobby Centra.

V úterý dne 18. 11. 2008 večer je určeno prezentaci KŽM rodičům žáků z blízkých škol. Je to podpora náboru nových žáků.

Podařilo se. Den otevřených dveří úspěšně proběhl, přišla řada návštěvníků a získali jsme také několik nových zájemců o práci v KŽM. Uvidíme, kolik se jich skutečně přihlásí...

Dodatečný zápis po založení našich webových stránek KŽM
A.T. 10/2009

11/2008 - Nový ovládací pult horní stanice (malého kolejiště)

Jako trénink na výstavbu nových stanic jsme se pustili do výstavby nového ovládacího pultu pro horní stanici starého kolejiště. Přínosy očekáváme dva:

  • za prvé se konečně oddělí ovládání horní a dolní stanice a vzniknou tak dvě samostatná pracoviště, takže dva výpravčí z různých stanic nebudou stát vedle sebe u jednoho pultu
  • za druhé jde mimo jiné konečně také o první pokus, jak zcela věrně a bez kompromisů odsignalizovat automaticky správně všechny potřebné návěsti na vjezdových a odjezdových návěstidlech, tj. stůj, výstraha, pomalu 40 km/h, včetně pomalé blikavé žluté u předvěsti „očekávejte 40 km/h“, která se musí umět odsignalizovat na vjezdovém návěstidle.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

11/2008 Přechod na digitální ovládání lokomotiv ...

Proč digitalizovat řízení hnacích vozidel?
Zatímco výhybky a stanice řídíme v podstatě klasickým a mezi modeláři víceméně zažitým způsobem (přepínače, přestavníky, relé, tranzistory...), tak řízení lokomotiv chceme mít plně digitální. Vychází to nejen z možností současného stavu techniky, ale je to velmi žádoucí v dětském kroužku, kde každá lokomotiva bude mít svého strojvedoucího. V neposlední řadě je to i normou řízení v klubech jako je evropský klub FREMO, či český klub modulové železnice Zababov, tj. v klubech, jejichž akcí se chceme také s našimi členy KŽM účastnit.

11/2008 - Elektronika v KŽM

Hned od začátku listopadu 2008 jsme se vrhli na elektrickou část našeho malého provizorního kolejiště. Jde o dvě hlavní akce.
Jednak jsme připravili vše pro digitalizaci řízení lokomotiv (tj. digitální centrálu, lokomotivní dekodéry a ovladače). Až se přejde na digitální ovládání, budou už všechny lokomotivy vybaveny dekodéry a nebudeme se už chtít vracet k analogovému provozu. Proto musí být vše dobře připravené, aby vše proběhlo v jedné úspěšné akci. To pak použijeme prakticky beze změn i na nově projektovaném kolejišti.

10/2008 - Hurá do práce

Jen co jsme se trochu vzpamatovali z přestěhování KŽM a ze zahájení nového školního roku, hned jsme vykročili do práce.
Vítek Kozohorský se hned od začátku chopil organizování dopravy a dělá s dětmi grafikony, a zkouší modelovat, např. drobné úpravy jako posypy apod.

Syndikovat obsah