Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

12/2008 - Projektujeme nové kolejiště...

Souběžně s návrhem nábytku běží i detailní projekt kolejiště. Některé věci byly jasné už od začátku, kdy jsme po přestěhování do nové místnosti načrtli nový rámcový projekt. Do nového nábytku dáme lokálkovou stanici Ledeč nad Sázavou, která bude téměř přesně v měřítku. Oproti skutečnosti tam bude chybět jen vlečka do lomu. Tato stanice je už od počátku projektovaná pro použití jako modul dle norem FREMO a Zababov. To znamená, že bude rozebíratelná a transportovatelná a také použitelná na akcích uvedených klubů modulové železnice. Bude sestavena ze tří segmentů 58x120 cm, tj. v celkové délce 360 cm (plus dva žolíky s normalizovaným rozhraním pro použití v modulovce). Délka staničních kolejí bude téměř přesně dle skutečnosti (v modelu to je kolem 2 metrů). Chceme tuto novou stanici také provizorně připojit k malému provizornímu kolejišti malým připojovacím modulem a několika metry trati.

Malý připojovací modul (72x 123 cm), bude připevněn z boku malého kolejiště a umožní vyvést celkem tři trati z obou stanic.

Hlavní stanice už se také kreslí v detailu, ale je to nekonečná piplačka a rozhodování, kde ještě vyšetřit kousek místa. Zhlaví totiž vycházejí do oblouku. Ale stanice bude impozantní: Tří a čtyřmetrové staniční koleje na desetivozové rychlíky a dvacetivozové nákladní vlaky, průjezd dvojkolejné trati a odbočení lokálky do Ledče. Skoro jako by to byla opravdu Světlá nad Sázavou, ale ta by se nám sem délkově nevešla, tak děláme stanici podobnou, ale ohnutou do podkovy a oproti Světlé navíc ještě s malým depem parních lokomotiv.

Propojovací trati projektujeme tak, aby umožňovaly dvě varianty provozu. V běžném provozu KŽM uvažujem o malém okruhu v místnosti KŽM. Při větších akcích ale modulová stavba umožní dočasně postavit trati i ven mimo místnost KŽM až do koncových tzv. „skrytých“ stanic v jiných místnostech.

Skryté stanice
Pro potřeby provozu KŽM je nutná i vlakotvorná stanice. Ta by zabírala nepřípustně velký prostor. Takže se bude stavět zjednodušená varianta, tj. hlavová (koncová) tzv. skrytá stanice s asi 10 kolejemi, aby byl při provozu prostor na odstavení dostatečného počtu vlakových souprav a vozů. Výhodou skryté stanice je to, že není vymodelovaná, a má jen jedno zhlaví, a je tedy podstatně kratší, než by byla normální stanice se dvěma zhlavími. Jedinou nevýhodou takové stanice je, že nelze objíždět soupravy lokomotivou. Otáčení lokomotivy se tak musí provádět „letecky“, tj. ručně.
Kromě toho budeme časem potřebovat ještě jednu skrytou stanici na druhý konec trati, kam dáme asi jednodušší variantu s cca 6 kolejemi s využitím starších rámů, které jsem získal zdarma od jiných modelářů.

Dodatečný zápis po založení našich webových stránek KŽM
A.T. 10/2009