Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2009/2010

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

08/2010 - Jak nám to jde?

Po pravdě řečeno poněkud ztuha. Náš rozlet z července, kdy jsme stihli vyrobit 6 dílů nové stanice Brod, se v srpnu značně zpomalil. Začali jsme totiž už rovnou s jejich konečným opracováním načisto a jejich vzájemným spojováním na přesné ocelové čepy a vlepená futra, což je práce pomalá. Lepí se epoxidem a aby vše perfektně pasovalo, nejde všechno lepit najednou. Tomu samozřejmě musí ještě předcházet i postavení těchto dílů na nohy, a to vše nějakou chvilku trvá.

07/2010 - Naše letní úsilí

Začátkem července jsme se pustili do stavby plánovaných nových modulů. Své úsilí jsme soustředili na výrobu základových rámů pro novou skrytou stanici Brod. Ta bude mít rozebiratelnou koncepci a variabilní sestavu. Tuto stanici budeme využívat na větších akcích našeho KŽM, stejně jako na společných akcích s jinými kluby. Oproti původně dvoudílné provizorní stavbě žst. Brod postavené na starších dříve použitých modulech má nově budovaná stanice Brod celkem 8 dílů, z toho dva díly tvarově složitější.

06/2010 - Hurá na prázdniny

Tak máme školní rok u konce. S dětmi jsme se rozloučili a popřáli jim pěkné prázdniny. My vedoucí jsme se vrhli na stavbu kostry dalších modulů stanic i propojovacích tratí.

Naším cílem je, abychom z plánovaného celkového počtu cca 30 modulů měli na konci prázdnin většinu z nich v takovém stádiu stavby, aby už byly hotové všechny hrubé truhlářské práce, a aby v září bylo možno už jen přesně sčepovovat na sebe navazující moduly a začít se stavbou krajiny, pokládkou kolejí a elektrickým zapojováním.

06/2010 - Samostatné práce našich modelářů

Během školního roku naši mladí modeláři zkoušeli svoji šikovnost během několika cvičných prací. S příchodem jara začali tvořit na své samostatné práci. Jde o diorama s jednou traťovou kolejí a malým výsekem krajiny kolem trati.

05/2010 - Rozloučení s malým provizorním kolejištěm

Na přelomu dubna a května 2010 došlo na akci, kterou jsme plánovali již delší dobu: likvidace malého kolejiště z prostor KŽM. Toto kolejiště, které bylo dočasně a bezplatně zapůjčeno Hobby centru pro použití v našem KŽM, svůj účel již splnilo a bude vráceno svému majiteli. Nám v KŽM toto malé kolejiště po dva roky dobře posloužilo jako provizorní layout pro modelový provoz po dobu, než se začnou zprovozňovat první díly nového klubového kolejiště a uvádět do modelového provozu. Poté, co jsme v hrubé stavbě postavili a zprovoznili nový modul žst.

04/2010 - KŽM zprovoznil novou stanici - Ledeč nad Sázovou

Jak už jsme uvedli dříve, nová stanice Ledeč nad Sázavou byla v hrubé stavbě dokončena, zprovozněna a prakticky vyzkoušena na setkání klubu Zababov v Milevsku v dubnu 2010. Nyní došlo konečně k tomu, že jsme tento nový staniční modul dali na své místo v pracovně našeho KŽM (do nábytkové stěny). Stanici jsme nainstalovali, elektricky zapojili a znovu přezkoušeli funkci ovládání výhybek, čímž jsme uvedli tuto stanici do provozu i u nás v KŽM. Z výše uvedeného to možná vypadá, že nyní je vše hotovo, ale k úplnému dokončení modelu je před námi ještě spousta práce.

04/2010 - Příprava na setkání s klubem Zababov

V dubnu je vše podřízeno včasnému dokončení stanice Ledeč pro setkání s klubem Zababov v Milevsku. Souběžně probíhají projekční práce elektrického systému řízení a práce na fyzické instalaci a zapojování elektrické části stanice včetně ovládacího pultu. Na přelomu března a dubna, kdy jsou již zřejmé rozměry DPS v pultu obsluhy stanice, konečně můžeme pořídit vhodnou skříňku pro pult řízení.

03/2010 - Elektrická část žst. Ledeč

Koleje v Ledči už jsou položeny a mezitím se rozběhly práce na elektrické části stanice. Nejde jen o zapojení napájení jednotlivých kolejových obvodů. To je koneckonců v digitálním systému poměrně jednoduché.

02/2010 - Stavíme žst. Ledeč nad Sázavou

Jenotlivé díly modulu železniční stanice Ledeč nad Sázavou byly úspěšně sčepovány ocelovými čepy uloženými do pouzder (futer) lepených do dřeva modulu epoxidem a jištěných vruty. Je to práce pomalá, ale velice důležitá. Na její přesnosti a bezchybnosti záleží pak i přesnost další stavby modelu, zejména bezproblémové napojení kolejí mezi jednotlivými díly stanice. Potom následovalo položení 4 mm vrstvy korku na staniční pláň pod kolejová pole. Na korku máme již plotrem narýsovaný přesný kolejový plán pro pokládku kolejí.

01/2010 - A co po novém roce?

Tak máme už zase nový letopočet. Píše se rok 2010. A co je nového u nás v KŽM? Hned několik věcí. Jednak jsme rozběhli stavbu ocelového rámu a dalších úložných prostor (jen otevřené police s celkovou úložnou plochou cca 1,5 m2). Dále nový rám poslouží současně také jako podpora rohového (obloukového dvoupatrového) traťového modulu Tr2 u stanice Ledeč. Rám jsme vyrobili z ocelového Jackelu 40x20 postavili do kouta k oknu a připojili k ocelovému rámu dříve vybudované nábytkové stěny.

Syndikovat obsah