Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2009/2010

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

07-08/2010 - Naše letní úsilí

Začátkem července jsme se pustili do stavby plánovaných nových staničních dílů. Své úsilí jsme soustředili na výrobu základových rámů pro novou skrytou stanici Brod. Ta bude mít rozebiratelnou koncepci a variabilní sestavu. Tuto stanici budeme využívat na větších akcích našeho KŽM, stejně jako na společných akcích s jinými kluby. Oproti původně dvoudílné provizorní stavbě skryté stanice postavené na starších dříve použitých modulech má nově budovaná stanice Brod celkem 8 dílů, z toho dva díly tvarově složitější. Jinak jde o 6 rozměrově shodných dílů (42x120 cm), které půjde relativně snadno přepravovat (třeba i v osobním autě) na akce ostatních klubů modulové železnice.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

06/2010 - Hurá na prázdniny

Tak máme školní rok u konce. S dětmi jsme se rozloučili a popřáli jim pěkné prázdniny. My vedoucí jsme se vrhli na stavbu rámů dalších dílů stanic i propojovacích tratí. Naším cílem je, abychom z plánovaného celkového počtu cca 30 staničních a traťových dílů měli na konci prázdnin většinu z nich v takovém stádiu stavby, aby už byly hotové všechny hrubé truhlářské práce, a aby v září bylo možno už jen přesně sčepovovat na sebe navazující moduly a začít se stavbou krajiny, pokládkou kolejí a elektrickým zapojováním.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

06/2010 - Samostatné práce našich modelářů

Během školního roku naši mladí modeláři zkoušeli svoji šikovnost během několika cvičných prací. S příchodem jara začali tvořit na své samostatné cvičné práci. Jde o diorama s jednou traťovou kolejí a malým výsekem krajiny kolem trati.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

05/2010 - Rozloučení s malým provizorním kolejištěm

Na přelomu dubna a května 2010 došlo na akci, kterou jsme plánovali již delší dobu: likvidace malého kolejiště z prostor KŽM. Toto kolejiště, které jsem dočasně a bezplatně zapůjčil Hobby centru 4 pro použití v našem KŽM, svůj účel již splnilo. Nám v KŽM toto malé kolejiště po dva roky dobře posloužilo jako provizorní layout pro modelový provoz po dobu, než se začnou zprovozňovat první díly nového klubového kolejiště a uvádět do modelového provozu. Poté, co jsme v hrubé stavbě postavili a zprovoznili novou stanici Ledeč, a chceme stavět další nové moduly klubového kolejiště, tento okamžik již pomalu nastává.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

04/2010 - KŽM zprovoznil novou stanici - Ledeč nad Sázovou

Jak už jsme uvedli dříve, nová stanice Ledeč nad Sázavou byla v hrubé stavbě dokončena, zprovozněna a prakticky vyzkoušena na setkání klubu Zababov v Milevsku v dubnu 2010. Nyní došlo konečně k tomu, že jsme tento nový staniční modul dali na své místo v pracovně našeho KŽM (do nábytkové stěny). Stanici jsme nainstalovali, elektricky zapojili a znovu přezkoušeli funkci ovládání výhybek, čímž jsme uvedli tuto stanici do provozu i u nás v KŽM. Z výše uvedeného to možná vypadá, že nyní je vše hotovo, ale k úplnému dokončení modelu je před námi ještě spousta práce. Máme sice novou funkční a provozuschopnou stanici, ale jen ve hrubé stavbě a zatím jen s provizorním ovládacím pultem bez zabezpečení stanice.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

04/2010 - Příprava na setkání s klubem Zababov

V dubnu je vše podřízeno včasnému dokončení stanice Ledeč pro setkání s klubem Zababov v Milevsku. Probíhají práce na fyzické instalaci a zapojování elektrické části stanice včetně ovládacího pultu. Souběžně s tím probíhají i projekční práce elektrického systému řízení stanice a můžeme tak vyrobit kostru provizorního řídicího pultu.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

03/2010 - Elektrická část žst. Ledeč

Koleje v Ledči už jsou položeny a mezitím se rozběhly práce na elektrické části stanice. Nejde jen o zapojení napájení jednotlivých kolejových obvodů. To je koneckonců v digitálním systému poměrně jednoduché. Jde také o to, jak optimálně vyřešit elektrické připojení přestavníků. Bohužel žádný z přestavníků modelových výhybek, které jsou dostupné na našem trhu nevyhovuje plně našim požadavkům. Přitom nechceme snad tak mnoho. Potřebujeme snadnou montáž a snadný přístup k nastavení dorazů přestavníku, mechanickou i elektrickou dlouhodobou výdrž, a nejméně dva kontakty zpětného hlášení se zatížitelností 2 až 3 Ampéry.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

02/2010 - Stavíme žst. Ledeč nad Sázavou

Jenotlivé rámy dílů železniční stanice Ledeč nad Sázavou byly úspěšně rozebíratelně spojeny pomocí ocelových čepů uložených do pouzder (futer) lepených do dřeva rámů epoxidem a jištěných vruty. Je to práce pomalá, ale velice důležitá. Na její přesnosti a bezchybnosti záleží pak i přesnost další stavby modelu, zejména bezproblémové napojení kolejí mezi jednotlivými díly stanice a z toho vyplývající provozní spolehlivost stanice. Potom následovalo položení 4 mm vrstvy korku na staniční pláň pod kolejová pole. Na korku máme již plotrem narýsovaný přesný kolejový plán pro pokládku kolejí. Korek lepíme disperzním lepidlem a samozřejmě přitom pravítkem kontrolujeme, aby nám korek při lepení neuhnul do strany a aby kolejový plán na něm zůstal pěkně rovný, jak má být.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

01/2010 - A co po novém roce?

Tak máme už zase nový letopočet. Píše se rok 2010. A co je nového u nás v KŽM? Hned několik věcí. Jednak jsme rozběhli stavbu ocelového rámu a dalších úložných prostor (jen otevřené police s celkovou úložnou plochou cca 1,5 m2). Dále rám nové police poslouží současně také jako podpora rohového (obloukového dvoupatrového) traťového dílu Tr2-04 u stanice Ledeč. Rám jsme vyrobili z ocelového Jackelu 40x20 postavili do kouta k oknu a připojili k velkému ocelovému rámu dříve vybudované nábytkové stěny.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

12/2009 - Co nám zase přibylo

Vánoce se tryskem blíží, a i my jsme v plné práci. V prosinci jsme dokončili hrubou stavbu rohového obloukového traťového dílu Tr2-04. Tento díl bude v rohu místnosti za stanicí Ledeč a bude dvoupatrový. Nahoře povede jednokolejná vedlejší trať (lokálka) ze stanice Ledeč do stanice Světlá. Dole povede skrytá dvoukolejná trať stejným směrem. Hrubá stavba tohoto dílu kolejiště je u konce, dále bude následovat přesné vyrýsování dolní trati a zhotovení jejího tělesa. Rýsování oblouků proběhne tyčovým kružidlem.

Syndikovat obsah