Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

05/2010 - Rozloučení s malým provizorním kolejištěm

Na přelomu dubna a května 2010 došlo na akci, kterou jsme plánovali již delší dobu: likvidace malého kolejiště z prostor KŽM. Toto kolejiště, které jsem dočasně a bezplatně zapůjčil Hobby centru 4 pro použití v našem KŽM, svůj účel již splnilo. Nám v KŽM toto malé kolejiště po dva roky dobře posloužilo jako provizorní layout pro modelový provoz po dobu, než se začnou zprovozňovat první díly nového klubového kolejiště a uvádět do modelového provozu. Poté, co jsme v hrubé stavbě postavili a zprovoznili novou stanici Ledeč, a chceme stavět další nové moduly klubového kolejiště, tento okamžik již pomalu nastává.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

Shodou okolností se mě (jako majiteli) starého kolejiště nedávno přihlásil i nový zájemce o toto kolejiště. To je událost, která se nedá předem plánovat. Tím byl osud provizorního malého kolejiště u nás v KŽM již zpečetěn, i když bychom preferovali jeho provoz až do konce školního roku. Ale věci se daly do pohybu o pár týdnů dříve, než jsme plánovali a my jsme tomu nebránili. Ono totiž těch zájemců zase tolik po ulici nechodí. A my budeme mít konečně v pracovně našeho KŽM volný prostor...

Představme zde nyní krátce parametry tohoto malého (pro nás provizorního) kolejiště, které po necelých dvou letech provozu v KŽM odchází. Jde o malé domácí kolejiště v modelové velikosti H0, o rozměrech 250 x 120 cm. Na něm jsou dvě "patra" kolejí. V dolní (základní) vrstvě je jednokolejný traťový okruh se čtyřkolejnou stanicí na přední straně kolejiště. Zadní část okruhu je zakryta terénem, takže ze stanice se jede na obě strany do tunelu. Kromě uvedeného okruhu vychází z levého zhlaví dolní stanice také trať lokálky, která stoupá do horní malé tříkolejné staničky na konci trati. Dolní stanice je tedy odbočná, horní je koncová.

Kolejiště je koncipováno tak, že na pravé straně má možnost dalšího rozšíření, a to jak v dolní tak i v horní části. Z horní stanice může být kusá kolej vyvedena jako traťová, dolní okruh se dá vyvést také ven. I když je kolejiště koncipováno jako rozšiřitelné, nejde o modulární stavbu a jde naopak o typické malé domácí kolejiště s poměrně malými poloměry oblouků (380 až 500 mm) a běžnými výhybkami pro hobby použití 15 st./600 mm. Použité kolejivo je značky Pilz s novějším materiálem kolejnicových prutů. Celkem je na kolejišti nainstalováno cca 20 metrů kolejiva a 12 výhybek. Ke kolejišti je jednoduchý ale komfortní ovládací pult s kolejovým plánem, pro obě stanice. Ovládací pult umožňuje řízení lokomotiv jak analogově, tak v digitálu.

A jak proběhla jeho likvidace tohoto starého kolejiště? Bylo rozebráno a odvezeno novému majiteli v posledním týdnu dubna 2010. Uvolnil se nám tak prostor pro výstavbu dalších modulů nového klubového kolejiště a pro další práci našeho KŽM.

Co dodat na závěr? Snad jen to, že nám provizorní kolejiště v KŽM posloužilo jako polygon pro modelový provoz včetně digitálního ovládání vozidel, dále k ověření některých modelářských technik i k ověření standardu ovládání stanic pro naše nově budované stanice. Nyní však již nastal čas, kdy se s tímto starým kolejištěm musíme rozloučit, a kdy může ještě dobře posloužit někomu jinému na domácí provoz. My nyní již máme z nového velkého klubového kolejiště zprovozněnu jednu novou stanici (žst. Ledeč) a 8 dalších segmentů pro stavbu velké centrální stanice a přilehlých tratí. Takže další provozuschopné díly našeho nového kolejiště budou postupně přibývat.

A.T. - 27.05.2010