Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

02/2010 - Stavíme žst. Ledeč nad Sázavou

Jenotlivé díly modulu železniční stanice Ledeč nad Sázavou byly úspěšně sčepovány ocelovými čepy uloženými do pouzder (futer) lepených do dřeva modulu epoxidem a jištěných vruty. Je to práce pomalá, ale velice důležitá. Na její přesnosti a bezchybnosti záleží pak i přesnost další stavby modelu, zejména bezproblémové napojení kolejí mezi jednotlivými díly stanice. Potom následovalo položení 4 mm vrstvy korku na staniční pláň pod kolejová pole. Na korku máme již plotrem narýsovaný přesný kolejový plán pro pokládku kolejí. Korek lepíme dispersním lepidlem a samozřejmě přitom pravítkem kontrolujeme, aby se nám korek nezkroutil do strany a aby kolejový plán na něm zůstal pěkně rovný, jak má být.

Během února se tak mohla konečně naplno rozběhnout i pokládka kolejí na staničních modulech a to včetně výhybek i připojení elektrických vývodů jednotlivých kolejových obvodů. Kolejová pole poskládaná malými modeláři v KŽM se nyní pečlivě ukládají a lepí na podkladní korek. Vše lepíme opět dispersí. Jako samozřejmost jsme zavedli i tzv. polarizaci srdcovek, tj. přepínání napájení srdcovek podle polohy výhybek. O to více drátových vývodů teď pod kolejištěm máme. Ale jejich konečné zapojování nás čeká až vzápětí. Nyní je důležité položit koleje ve správné geometrii, tj. přesně podle staničního plánu, rovně, bez vybočení, bez zlomů směru, a plynule navazující mezi jednotlivými segmenty stanice a včetně potřebných vývodů pro elektrické napájení. To vše dělá náš tým Víťa a Lukáš. Práce je to sice pomalá, ale jde klukům celkem dobře od ruky. Lukáš vzápětí ještě montuje a předběžně mechanicky zkouší přestavníky Tillig. To je opět záležitost přesného měření a montáže.

V březnu už bude řada na dokončení elektrické části. A v dubnu nás čeká setkání Zababov, kde by stanice Ledeč měla prodělat první křest, tj. první provozní nasazení. Pokud to tedy všechno stihneme dokončit a zprovoznit.

A.T. - 04.03.2010