Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2021/2022

01/2022 - Co nového v lednu u nás v KŽM

V tomto článku popíšeme naše aktivity za leden 2022, a to jak v kroužcích začátečníků a pokročilých, tak práci vedoucích, kterou dělají mimo kroužky v naší pracovně nebo "za domácí úkol".

Chcete-li číst dále, klikněte myší na nadpis článku...

12/2021 - Konec roku v našem KŽM

Začátkem prosince jsem pracoval na zprovoznění lokálkové trať na zdvihacím dílu, což se podařilo. Dokončil jsem horní část zdvihacího dílu včetně položení kolejí, takže je už konečně sjízdná lokálka ze Světlé až do Ledče, a to je nyní hlavní. Dále pokračovat nemůžeme, protože čekáme na dodávku soustružených dílů - svislých pouzder a čepů. Po jejich dodání budeme ve stavbě pokračovat.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku...

10-11/2021 - Pokračování II. etapy rozšíření kolejiště

Jak jsem napsal již v posledním článku za minulý školní rok, stalo se, že při zahájení kroužků v novém školním roce 2020/21 jsme neměli dokončené všechny nové díly spojující původní stanice Světlá - Ledeč. Chyběl zdvihací díl. Před tím jsem během prázdnin postavil 5 nových rámů pro budoucí stanici Čáslav a také dva tvarově složité nové rámy (Tr2-07 a Tr2-08) s lokálkou Světlá - Ledeč v horní části a s dvoukolejnou tratí Světlá - Čáslav skrytou dole v tunelu. Na těchto dvou nových traťových dílech jsou již položené koleje a jsou elektricky zapojené. Pro podrobnosti si můžete přečíst předchozí článek "7-9/2021 - Další rozšíření kolejiště - II. etapa" v oddílu "Kronika" / "Školní rok 2020/2021".

Naše práce na zdvihacím dílu v době běžících kroužků probíhá podstatně pomaleji, než o prázdninách, ale i na ní pokračujeme. Tyto i jiné práce v tomto článku popíšeme...

Chcete čít dál? Klikněte myší na nadpis článku.

9/2021 - Zahájení školního roku 2021/22

V úterý dne 14.9.2021 jsme zahájili nový školní rok. Ano, v úterý, čtete dobře. Od letošního školního roku jsme otevřeli již pátý kroužek.

Celkem je tedy u nás vypsáno těchto 5 kroužků železničních modelářů:
Úterý 16:00 - 18:15 - začátečníci - nově vypsaný kroužek
Středa 14:30 - 16:45 - začátečníci
Středa 17:00 - 20:00 - pokročilí
Čtvrtek 14:30 - 16:45 - začátečníci
Čtvrtek 17:00 - 20:00 - pokročilí
.

09/21 - Dokončování prázdninových prací

Celé prázdniny (tj. od konce června až do zahájení kroužků v polovině září 2021) probíhaly intenzivní práce na výstavbě nových částí velkého kolejiště našeho KŽM. Využil jsem výhodu, že v létě není kolejiště v provozu a že tedy mohu provádět i prašné práce a že nemusím denně před odchodem vše uklidit. To nám uspořilo velké množství času. Ještě začátkem září jsem intenzívně pracoval na nových traťových dílech kolejiště, viz dále.

Všechny práce uváděné v tomto článku jsou důsledkem rozšíření naší pracovny po přístavbě pavilonu A v létě roku 2020, viz příslušné články v naší kronice.

Všechny prázdninové práce jsou podrobně popsány v předchozím záznamu kroniky ve složce Kronika / Školní rok 2020/2021. Pokračování prací na našem kolejišti je popsáno v následujících záznamech kroniky 9 až 12/2021.

Syndikovat obsah