Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2020/2021

01/2021 - Úpravy kolejových obvodů stanice Světlá

Na článku se zatím pracuje, další fotografie budou doplněny.

Co děláme v poslední době?

1/2021 - Zamyšlení nad naší prací v roce 2020 a v minulých letech

Pokud stavíte modelové kolejiště s několika většími stanicemi a chcete, aby bylo opravdu pěkně vymodelované a aby byly ve stanicích funkční návěstidla a přiměřená automatizace provozu podle skutečných vzorů, tak dříve nebo později zjistíte, jak náročný je to úkol. Především musíte mít dostatečné znalosti o skutečné železnici, kterou modelujete, jinak budete stavět něco, co neodpovídá skutečnosti a dělat další chyby.

12/2020 - Otevření kroužků pro žáky

Jak jistě všichni víte, od 9. a 10.12.2020 jsme opět otevřeli všechny 4 kroužky KŽM. Nebudu psát "po coronaviru", protože by to, bohužel, nebyla pravda. Byl jsem příjemně překvapen, že na prvních schůzkách jsme se sešli v téměř plném počtu. Seznámili jsme naše žáky se stavem prací na rozšíření našeho kolejiště. Od příští schůzky plánujeme postupné uvádění kolejiště opět do provozu.

Provozní setkání, které je obvykle před vánoci, plánujeme na leden 2021, viz závěr tohoto článku.

Nyní k činnostem, které v tomto roce proběhly. Po letním rozšíření naší pracovny na dvojnásobnou plochu jsme museli zareagovat rozšířením našeho kolejiště. To jsme nejen chtěli, ale opravdu i museli, protože část kolejiště byla umístěna u stěny, která byla během přístavby vybourána. Na původním místě u vybourané zdi již tato část kolejiště stát nemohla, protože by bránila průchodu.

Rozšířená pracovna KŽM po stavbě nám byla předána k 31.7.2020 a hned 1.8.2020 jsme zahájili naše práce. Ty jsou podrobně popsány v předcházejících záznamech naší webové kroniky i s doprovodnými fotografiemi. V tomto článku následuje výčet našch činností od 1.8. do 15.12.2020.

Pokud chcete číst dál, klikněte na nadpis článku.

Říjen - listopad 2020 - Kroužky zrušeny - Pracujeme dále na rozšíření kolejiště.

Vzhledem k tomu, že byly kroužky od 5.10.2020 až do odvolání zrušeny, jako vedoucí KŽM využívám času a na dokončení první etapy výroby nábytku a na rozšíření kolejiště po rozšíření pracovny KŽM pracuji sám. Do 5.10.2020 mi ještě pomáhal druhý vedoucí Zdeněk Valter a kluci z našich kroužků.

Tím, že nyní po zrušení kroužků není termín zahájení provozu na kolejišti tolik akutní, využívám této příležitosti a dělám většinu prací hned v plném potřebném rozasahu. Uvedu příklad. My jsme uvažovali, že zprovozníme jen jednu traťovou kolej a to na lokálce ze Světlé do Ledče a jen pár potřebných kolejí v prodloužení stanice Světlá, abychom mohli mít modelový provoz na kroužcích (na trati Světlá - Ledeč). Ale nyní pokládám na dílu Sve-04 (prodloužení Světlé) všech devět staničních kolejí a na traťových dílech všechny čtyři traťové koleje (lokálka, dvoukolejka a vlečka). Stejně tak všechny položené koleje rovnou elektricky zapojím. Také již dělám příparvu instalace pro zapojení indikace obsazení jednotlivých kolejových obvodů. To vše mi pochopitelně zabere podstatně více času. Je to samozřejmě i tím, že jsem na to všechno nyní sám. Epidemie koronaviru mi sice umožnila věnovat se více dostavbě kolejiště, ale současně odstavila všechny mé spolupracovníky a samotnému mi to pochopitelně nejde nijak závratně rychle. Navíc se bohužel objevují různé problémy s elektrickou instalací, viz dále v textu.

Proto uvedení kolejiště do provozu odhaduji nejdříve během prosince 2020, pokud se bude dařit. Pak bude následovat poměrně dlouhá etapa modelování krajiny. Tu bych samozřejmě rád dělal již s našimi clapci v kroužcích, jakmile to pandemie dovolí.

Od začátku prosince se opět zapojil Zdeněk Valter. Oživil napáječe SPAX, které nutně potřebujeme pro napájení kolejí.

Nyní k našim jednotlivým činnostem v říjnu, listopadu a na začátku prosince 2020:

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Září 2020 - Provoz kroužků železničních modelářů

POZOR! Od 5.10.2020 se kroužky až do odvolání pozastavují, tedy se dočasně ruší.

Více o tom viz článek "Omezení provozu" na webových stránkách Hobby centra 4: www.hobbycentrum4.cz

Ve dnech 16. a 17. září 2020 jsme opět zahájili kroužky železničních modelářů (KŽM). V kroužcích začátečníků děláme zatím teorii a povídáme si o železnici. V kroužcích pokročilých modelářů mě starší kluci pomáhají s prácemi na nábytku a na nových dílech kolejiště, mladší žáci začali pracovat na svých modelářských pracích rozdělaných z minulého školního roku.

Jsme po dokončení přístavby pavilonu A, takže se nám pracovna rozšířila na dvojnásobek. Pracovnu jsme převzali od stavby 1.8.2020. Protože během přístavby bylo nutné vybourat jednu stěnu, u níž bylo kolejiště, mělo to zásadní dopad do celého plánu kolejiště. Proto jsme celý srpen usilovně pracovali na hrubé stavbě třích nových dílů kolejiště, abychom na něm mohli co nejdříve obnovit provoz. To plánujeme uskutečnit koncem října.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Přihlášky do KŽM

Vážení rodiče,

na školní rok 2020/21 dosud můžete své syny (i dcery) přihlásit do kroužků přes kancelář hobby centra, viz www.hobbycentrum4.cz

VOLNÁ MÍSTA K PŘIHLÁŠENÍ (stav ke dni 24.9.2020):
- St od 14:30 - ZAČÁTEČNÍCI --> obsazeno
- St od 17:00 - POKROČILÍ --> 2 volná místa
- Čt od 14:30 - ZAČÁTEČNÍCI --> 2 volná místa
- Čt od 17:30 - POKROČILÍ --> obsazeno

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Srpen - září 2020 - Nutné úpravy kolejiště po rozšíření pracovny KŽM

Rozšíření pracovny KŽM vzniklé přístavbou pavilonu A přineslo samozřejmě nutnost změn a rozšíření kolejiště, kvůli kterému jsme celou akci podstoupili, ale také nutnost zařízení naší pracovny novým nábytkem. Je s tím vším hodně práce, kterou řešíme postupně.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku.

Červen - červenec 2020 - Přístavba pavilonu "A" aneb rozšíření pracovny železničních modelářů

Tento článek je reportáží o budování přístavby pavilonu A v Hobby centru 4, včetně obrazové dokumentace. Obrázky ilustrující plány a průběh stavby najdete na konci článku.

Realizace akce "PŘÍSTAVBA PAVILONU A" , která pro nás znamená rozšíření pracovny železničních modelářů, byla zahájena dne 25.5.2020, řekl bych, že nakonec trochu nečekaně.

Jak to celé vlastně bylo? Záměr vzniknul začátkem roku 2017, kdy jsem nakreslil svou představu, pak po upřesnění detailů akci předběžně schválilo vedení Hobby centra 4, v květnu jsem nakreslil plánek pro projektanta. Podle mého náčrtu projektant vypracoval projekt, který schválilo vedení Hobby centra 4. V lednu 2018 jsme šli poprvé na stavební úřad, ten vydal, tuším v srpnu nebo září 2019, stavební povolení, pan ředitel Hobby centra 4 sehnal na stavbu peníze s tím, že stavět se bude v roce 2020, jenže na jaře 2020 vypukla epidemie koronaviru a v tu chvíli nikdo nevěděl, jak to celé bude pokračovat dál. Měl jsem tehdy vážnou obavu, že tři roky práce na přípravách jsou v nenávratnu...

Na štěstí se po výběrovém řízení a po uvolnění epidemiologických opatření podařilo podepsat smlouvu o dílo, takže můžeme konečně stavět. Tímto děkuji vedení Hobby centra 4, za podporu a finanční prostředky i za organizaci akce. Začít stavět ovšem znamená v našem případě nejprve bourat, a to terasu, na jejíž ploše bude přístavba stát, a také vystěhovat vše z naší pracovny, co by mohlo překážet stavbě, nebo to, co tam není vhodné nechávat (cenné věci).

Stavba byla zahájena 25.5.2020 a skončila podle smlouvy dne 31.7.2020 a to včetně střechy, oken, dveří, instalací (topení a elektro) a finálního povrchu podlah. Samozřejmě jsme před zahájením akce (resp. před probouráním obvodové stěny do naší pracovny) museli vystěhovat zařízení kroužku nebo dát ke straně a přikrýt fólií. Po dokončení akce se musíme opět nastěhovat zpět a alespoň trochu zařídit novou místnost. Snad si dovedete alespoň trochu představit, kolik dní to trvalo před akcí a kolik dní to ještě bude trvat po dokončení stavebních prací.

Dále následuje popis stavebních prací.

Chcete číst dál? Klikněte na název článku...

Syndikovat obsah