Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2010/2011

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

07-08/2011 - Pracujeme o prázdninách

Stejně jako vloni, tak i letos využíváme prázdnin k provedení prací, na které během školního roku nebyl čas nebo prostor. Hlavním cílem naší letošní prázdnivové aktivity je udělat co nejvíce truhlářských prací tak, aby po prázdninách už bylo možno pokládat koleje a stavět krajinu na dalších modulech. Chtěli bychom v hrubé stavbě postavit pokud možno všech 8 traťových modulů trati Brod - Světlá. Všechny jsou velmi úzké, šířka je jen 206 mm (s ochranným plexisklem 210 mm). Tři z toho jsou traťové oblouky, které se budou dělat velmi obtížně (tj. zabere to několikanásobek času přímých modulů).

06/2011 - Do finále školního roku

Konec školního roku se nezadržitelně přiblížil a my jsme červen strávili ve znamení dvou zásadních modelářských událostí. Jednak zahájili pokládku kolejí v žst. Světla a dále jsme absolvovali účast našeho KŽM na velkém provozním setkání klubu modulové železnice Zababov.
.

Co všechno jsme tedy za červen stihli udělat a jak to všechno bylo?

- Na začátku měsíce jsme se připravovali na návštěvu provozního setkání klubu modulové železnice Zababov v Milevsku ve dnech 16. až 18.6.2011. S sebou bereme naší stanici Ledeč, kde jsme konečně dodělali alespoň stavbu podkladu krajiny z pěnového polystyrénu připomínajícího zimní krajinu. No aspoň něco už máme nově uděláno. Před odjezdem proběhla také kontrola sjízdnosti všech kolejí a jejich vyčištění, kontrola funkčnosti všech výhybek a ovládacího pultu.

05/2011 - Co nového v květnu

V květnu jsme pokračovali v práci na modulech stanice Světlá a konečně jsme též už začali s pokládkou kolejí, což už byla radostnější práce pro všechny zúčastněné, protože tyto práce jsou dobře vidět i očima laika. Co jsme tedy zatím za květen stihli udělat?

- V prvních dnech května jsme přesně vyměřili nově upravené přesné polohy některých staničních kolejí na modulech SV1 a SV2, a podle toho jsme přesně nastříhali a nařezali korek jako podkladní vrstvu na tyto moduly, na kterou se budou pokládat koleje.

04/2011 - Jak nám to šlo v dubnu

V dubnu jsme se věnovali především přípravné práci na levém zhlaví a oblouku ve stanici Světlá, abychom mohli připravit vše pro přesné vyměření a pokládku kolejí a pokračovat tak v přesném trasování kolejí postupně přes všechny moduly stanice Světlá směrem k Ledči. Za duben jsme stihli udělat následující práce:

- nový spojovací traťový modulek (s označením Tr1-8), tzv. žolík na propojení stanice Světlá a traťových modulů směrem na Brod. Pod pojmem žolík se obvykle myslí modul, který umožňuje propojení různých mechanických rozhraní na sousedních modulech. Tento žolík bude mít současně tu funkci, že bude zůstávat trvale připojený na žst. Světlá, aby byl od krajní výhybky brodského zhlaví dostatečný prostor pro objíždění lokomotiv. Délka modulku je jen 26 cm, takže by v místnosti KŽM neměl příliš překážet. Délka koleje od krajní výhybky se tím prodlouží zhruba na 40 cm. Na tomto modulku budou tři koleje, dvě traťové a jedna výtažná z depa.

03/2011 - Březen, do klubu vlezem

Počasí v první polovině března odpovídalo spíše tomu, abychom vlezli za kamna, ale my jsme chodili raději makat do "Hobáče". Jak jste mohli vidět v minulých měsících, tak to přibývá sice pomalu a řadu dalších potřebných prací si na seznam připisujeme ještě takříkajíc "za pochodu" během plánovaných činností, ale postupně přeci jenom za sebou vidíme další kus udělané práce. Co je tedy v březnu nového?

V březnu se nám podařilo udělat následující práce:

02/2011 - Naše počiny v únoru

V lednu jsme si naplánovali na první kvartál spoustu práce a tak se nyní podívejme, co vše se nám podařilo během února realizovat:

1) - Konečná montáž zásuvek do stolu vedoucích
Před tím jsme museli stůl a knihovnu stojící na něm vyklidit a rozebrat, dále na ocelové nohy stolu navařit patky (konzolky) pod desku s šuplíky. Na nohách jsme pak opravili nátěry, stůl s knihovnou jsme pak opět smontovali a přesně ustavili vůči nové polici nade dveřmi. Konečná montáž zásuvek již spočívala jen v zasunutí a přišroubování předmontované desky s pojezdy zásuvek a ustavení konečné polohy čel zásuvek. Konečná montáž tohoto stolu a knihoven na něm byla ale závislá i na dokončení kabelových tras a natahání všech kabelů (viz dále) a musela se podle toho koordinovat.

01/2011 - Do nového roku s mnoha úkoly a plány

Začátek roku jsme věnovali plánování práce, a to zhruba na 1. kvartál. I když bychom se rádi věnovali plně stavbě kolejiště a modelářským věcem, naší prioritou číslo jedna je v lednu dokončit co nevíce z montáže nového nábytku. Jak jistě víte z naší prosincové kroniky, dostali jsme neočekávanou dotaci na vybavení KŽM, což v našich podmínkách znamenalo nábytek. Ne že bychom neměli radost z přídělu peněz, ale pro nás to znamená zase se vrátit k období truhlářskému a pozastavit na čas práce na výstavbě kolejiště. Samozřejmě přitom musíme zvládnout i jiné práce.

12/2010 - Co nového v prosinci

Jak jsme již uvedli i vysvětlili v minulém zápisu kroniky, využili jsme nabídnutou možnost a požádali o přidělení dotace na vybavení KŽM nábytkem. Po zkušenosti s přídělem peněz na materiál pro KŽM jsme moc nevěřili, že naše žádost bude úspěšná. Proto jsme byli příjemně překvapeni, že během pár týdnů (vlastně spíše dnů) jsme byli informováni, že potřebné peníze nám byly přiděleny. I když bychom mnohem raději viděli peníze na modelové kolejivo a lokomotivy, což budeme obojí v příštím roce naléhavě potřebovat, uvítali jsme samozřejmě i možnost dovybavit náš KŽM nábytkem.

11/2010 - Jak nám to šlo v listopadu...

Minulý zápis kroniky jsme věnovali důkladné inventuře a plánování prací. V měsíci listopadu jsme z toho zvládli realizovat následující porci prací:
- dokončení hrubé stavby chybějícího dílu malé skryté stanice Vlkaneč
- dodatečné vyztužení traťového dílu Tr2-3 pro zahloubení dna řeky pod úroveň základové desky
- prořezání základové desky traťového dílu Tr2-3 pro dno řeky
- příprava kabelových tras pro kabelové spojení modelových stanic Ledeč - Vlkaneč, a telefonické ústředny
- finální kontrola projektu nivelety souběžných tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč

11/2010 - A co dál? ... aneb inventura prací

Někdy je potřeba se alespoň na chvilku zastavit a ohlédnout se za tou hromadou vykonané práce, a pohlédnout směle i na to kvantum práce, co je ještě před námi, a nezbláznit se z toho. Toto nezbytné bilancování a plánování jsme udělali na přelomu října a lisopadu 2010 s následjícím výsledkem:

Co už máme uděláno:
Od července 2008, kdy jsme dostali přidělenu novou místnost pro KŽM, jsme zatím do dnešních dnů udělali tyto práce:
- hrubá stavba 4 modulů odbočné stanice Světlá
- hrubá stavba 3 modulů lokálkové stanice Ledeč
- hrubá stavba 8 modulů skryté stanice Brod včetně 2 modulů pro odstavné nádraží
- hrubá stavba 3 modulů malé skryté stanice Vlkaneč
- hrubá stavba 4 traťových modulů souběhu tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč
- přesné spojení všech 3 modulů žst. Ledeč na ocelové čepy a pouzdra
- přesné spojení všech 8 modulů sst. Brod na ocelové čepy a pouzdra
- pokládka kolejí a část elektro na modulech žst. Ledeč
- zprovoznění stanice Ledeč včetně výroby provizorního ovládacího pultu
- první "ostré" nasazení žst. Ledeč na mezinárodním setkání modelářů FREMO v Milevsku v červenci 2010

Syndikovat obsah