Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

04/2011 - Jak nám to šlo v dubnu

V dubnu jsme se věnovali především přípravné práci na levém zhlaví a oblouku ve stanici Světlá, abychom mohli připravit vše pro přesné vyměření a pokládku kolejí a pokračovat tak v přesném trasování kolejí postupně přes všechny moduly stanice Světlá směrem k Ledči. Za duben jsme stihli udělat následující práce:

- nový spojovací traťový modulek (s označením Tr1-8), tzv. žolík na propojení stanice Světlá a traťových modulů směrem na Brod. Pod pojmem žolík se obvykle myslí modul, který umožňuje propojení různých mechanických rozhraní na sousedních modulech. Tento žolík bude mít současně tu funkci, že bude zůstávat trvale připojený na žst. Světlá, aby byl od krajní výhybky brodského zhlaví dostatečný prostor pro objíždění lokomotiv. Délka modulku je jen 26 cm, takže by v místnosti KŽM neměl příliš překážet. Délka koleje od krajní výhybky se tím prodlouží zhruba na 40 cm. Na tomto modulku budou tři koleje, dvě traťové a jedna výtažná z depa.

- Výše uvedený žolík jsme svrtali s krajním modulem stanice Světlá, přesně usadili a vlepili epoxydem přesná ocelová pouzdra na čepy. Tímto okamžikem máme kompletně hotovou celou hrubou stavbu modulů sestavy stanice Světlá, trati Světlá-Ledeč-Vlkaneč, a ze dřív ještě Satanici Ledeč. Tímto momentem také můžeme vyměřovat přesné trasování kolejí na levém zhlaví stanice Světlá, odkud přechází plynulý mírný oblouk kolejí ve zhlaví až na tento malý modulek.

- Druhý dubnový víkend jsem byl s rodinou v Českém Krumlově, aby snad nezapomněli, jak vypadám. Ono prostě není možné trávit všechen volný čas jen v Hobby centru. Ale i tento výlet se mi podařilo zúročit alespoň trochu ve prospěch železničního modelářství. Mám fotograficky zdokumentované krumlovské nádraží (což je sice celkem obyčejné nádražíčko místní dráhy, ale pro leckoho by to mohlo být modelářsky i rozměrově vděčné téma). Dále jsme navštívili i historické zbytky koňské železnice Budějovice - Linec poblíže bývalé přepřahací stanice Holkov. I tyto fotografie střádám a při vhodné příležitosti je dáme na náš web.

- Položili jsme kolej na další žolík (malý připojovací modul) tentokrát k levému zhlaví stanice Ledeč. Díky tomu budeme moci připojit tuto stanici nejen k našemu klubovému kolejišti, ale i k normalizovaným traťovým modulům klubů FREMO a Zababov, což jsme dosud řešili provizorním a dosti nepohodlným způsobem pomocí truhlářských svěrek. Nový žolík se nám bude hodit hned v červnu, kdy se chystáme do Milevska na setkání klubu Zababov právě se stanicí Ledeč.

- Provedli jsme přesné vyměření polohy staničních kolejí ve Světlé, na obloukovém modulu SV2, od kterého se odvíjí poloha všech staničních kolejí. To znamenalo revizi výkresů i veškerých rozměrů dříve vyrobených modulů, zejména přesné trasování oblouků na modulu SV2 (od kterého se odvíjí přesná poloha všech kolejí ve stanici světlá a konec konců i navazující trati na Ledeč) a samozřejmě i revizi přesná polohy terénních nesovností na modulech SV1 a SV2, které navazují bezprostředně na polohu kolejí na těchto poměrně složitých modulech. Současně s tím jsme řešili už na čisto i polohu kolejí ve zhlaví vůči opěrným zdím na modulu SV1.

- To prakticky znamenalo i přesné zaříznutí okraje horní pláně lokomotivního depa na modulu SV2, podlepení a vyztužení styčného okraje staniční pláně překližkou. Dále jsme do přechodu obou nestejně vysokých plání (depo, stanice) vlepili svisle postavený proužek sololitu, který poslouží buď jako základ nízké opěrné zdi, nebo jako základ svahu náspu. V každém případě toto uspořádání vyztužuje konstrukci modulu proti průhybu a kroucení staniční pláně.

- Spolu s tím se musela na modulu SV1 řešit i přesná poloha rampy se sklonem z depa na výtažnou kolej a její přesné ustavení a přilepení, samozřejmě včetně pečlivé kontroly plynulé změny stoupání trati. Stejně tak jsme zhotovili i druhou rampu pro vjezd do depa ze stanice na modulu SV2. Tento díl jsme vyrobili z překližky zhoblované do klínu a vlepené na povrch základové desky mezi zhlavími depa a stanice na modulu SV2.

- Ještě během dubna jsme také dokončili přilepení sololitové bočnice na moduly stanice Ledeč a zařízli je do výšky budoucí krajiny, která bude na okraji modulů této stanice.

To je za duben vše.

Zápis: AT
Poslední aktualizace: 02.04.2011