Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06/2011 - Do finále školního roku

Konec školního roku se nezadržitelně přiblížil a my jsme červen strávili ve znamení dvou zásadních modelářských událostí. Jednak zahájili pokládku kolejí v žst. Světla a dále jsme absolvovali účast našeho KŽM na velkém provozním setkání klubu modulové železnice Zababov.
.

Co všechno jsme tedy za červen stihli udělat a jak to všechno bylo?

- Na začátku měsíce jsme se připravovali na návštěvu provozního setkání klubu modulové železnice Zababov v Milevsku ve dnech 16. až 18.6.2011. S sebou bereme naší stanici Ledeč, kde jsme konečně dodělali alespoň stavbu podkladu krajiny z pěnového polystyrénu připomínajícího zimní krajinu. No aspoň něco už máme nově uděláno. Před odjezdem proběhla také kontrola sjízdnosti všech kolejí a jejich vyčištění, kontrola funkčnosti všech výhybek a ovládacího pultu.

- Ke stanici Ledeč jsme zhotovili i malý připojovací modul (tzv. žolík), aby tato stanice byla připojitelná na normalizované rozhraní klubu Zababov (a FREMO). Na modulu jsme položili koleje a provedli jejich elektrické zapojení, tj. propojení napájecích vodičů a kolejových úseků a jejich vyvedení na kvalitní svorky na obou stranách modulu. Žolík je zatím ve stádiu dokončení podkladu krajiny z pěnového polystyrénu, také v podobě zimní krajiny.

- Dále jsme pokračovali v montáži kolejí pro stanici Světlá a přípravě jejich pokládky. Výhybky (EW3 Tillig) stavíme ze stavebnic a upravujeme jejich přesné rozměry a geometrii dle potřeby zhlaví stanice a provizorně je fixujeme před lepením na místo pomocí malých hřebíčků. Pak montujeme koleje navazující na výhybky. Koleje osazujeme jak dřevěnými tak i betonovými pražci, aby modelové kolejivo odpovídalo stavu skutečné stanice v modelovaném období, tj. v 70 letech 20. století.
Při montáži kolejí se výborně uplatňují nové šablony, které jsme si nechali za tímto účelem vypálit laserem z plastu (PET). Nové šablony pomáhají nejvíce v obloucích různých poloměrů, kterých máme na kolejišti docela dost a nejvíce na obloukovém staničním modulu SV2.

- Ve dnech 16. až 19.06.2011 jsme se zúčastnili velkého jubulejního setkání klubu Zababov, který slaví 10 let od svého vzniku. Setkání se konalo ve velké sportovní hale v Milevsku. Pro nás to znamenalo ve středu večer zabalit všechny moduly stanice Ledeč (nyní už 5 kusů) do přepravních "beden", připravit všechen další materiál, jako kabely, ovládací pult, telefon, vozidla, nářadí, atd., nic nezapomenout vzít s sebou, všechno to naložit do auta, dovézt do Milevska, na čtvrtek a pátek si vzít dovolenou, ve čtvrtek dopoledne vše sestavit a začlenit do layoutu a připravit pro provoz. Dále jsme se museli postarat o kluky z našeho KŽM, kteří přijížděli se svými rodiči v sobotu dopoledne a začlenili se v tento den do provozu jako strojvedoucí. Většinou to kluci v pohodě zvládali, takže jsme řešili jen věci organizační. V neděli odpoledne jsme zase vše rozebrali, složili do přepravního balení a večer vše odvezli do pracovny KŽM do Hobby centra v Praze na Pankráci. Spousta příprav a práce kolem, ale stálo to za to. Setkání se vydařilo, viz samostatná reportáž ze setkání, kterou najdete na tomto webu v oddílu "Akce - uskutečněné"."

- A to je za měsíc červen vše. K tomu samozřejmě nějaká ta administrativa k ukončení školního roku, doplnění tohoto webu, třídění fotek z akcí... apod. Na léto nám zbývá hromada práce, abychom mohli nový školní rok zahájit tím, že už budeme s dětmi moci modelovat krajinu a pokládat koleje na nových modulech. Když se bude dařit, chtěli bychom na podzim ke konci kalendářního roku (2011) zahájit provoz z Ledče do Světlé. Závisí to ale hlavně na tom, kolik toho stihneme za léto během prázdnin udělat a připravit pro práci s dětmi.

.

Co bychom chtěli udělat během léta?

Stavba kolejiště:
- postavit přepravní čela pro skrytou stanici Brod
- postavit všechny moduly trati Brod - Světlá ve hrubé stavbě
(tj. tři oblouky a tři rovné traťové moduly)
- sčepovat tyto moduly (přesné spojení na ocelové čepy a pouzdra)
- stavba návěstních minimodulů ke stanici Ledeč (ve hrubé stavbě)
- stavba nového modulu rozbočení trati a vlečky do lomu u Ledče
- stabilizační nátěry všech těchto dřevěných konstrukcí
- stavba základů traťových plání a krajiny na 4 modulech souběhu spojovacích tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč
- připravit všechny traťové pláně na modulech trati Světlá - Ledeč pro pokládku kolejí a vybudovat základy krajiny ke konečnému domodelování

Telefonie (podle časových možností):
- instalace patchpanelu a telefonní ústředny na stěnu nejlépe do společné protiprašné krabice, kterou bude nutné vyrobit.
- zprovoznění telefonní ústředny

Na další čtvrtletí tj. už do školního roku 2011-2012 plánujeme tyto páce:
- pokládka kolejí na modulech trati Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč a jejich elektrické zapojení
- detailní modelování krajiny na modulech trati Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč
- pokládka kolejí na modulech trati Světlá - Brod a jejich elektrické zapojení
- detailní modelování krajiny na modulech trati Světlá - Brod
- pokračování pokládky kolejí ve stanici Světlá (moduly SV1 až SV4)
- elektrické zapojení alespoň části kolejí ve Světlé
- zazelenění a zaštěrkování stanice Ledeč
- pokládka kolejí na této trati

Zápis: AT
Poslední aktualizace: 07.07.2011