Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

07-08/2011 - Pracujeme o prázdninách

Stejně jako vloni, tak i letos využíváme prázdnin k provedení prací, na které během školního roku nebyl čas nebo prostor. Hlavním cílem naší letošní prázdnivové aktivity je udělat co nejvíce truhlářských prací tak, aby po prázdninách už bylo možno pokládat koleje a stavět krajinu na dalších modulech. Chtěli bychom v hrubé stavbě postavit pokud možno všech 8 traťových modulů trati Brod - Světlá. Všechny jsou velmi úzké, šířka je jen 206 mm (s ochranným plexisklem 210 mm). Tři z toho jsou traťové oblouky, které se budou dělat velmi obtížně (tj. zabere to několikanásobek času přímých modulů).

Prázdninová vedra vypukla, naštěstí je střídají i dny s děštěm a chladnějším počasím. Teplota v pracovně KŽM i přesto při naší práci večer kolísá mezi 24 a 28°C. Při usilovném větrání se to dá (se zpocenými zády) jakž takž přežít.
Jak už to tak někdy v životě chodí, vypukly do toho ještě zdravotní problémy, starosti v rodině a k tomu řešíme ještě řadu dalších komplikací. Samozřejmě máme také své pracovní povinnosti v zaměstnání. Přesto se ale po večerech a o víkendech opět rozjíždíme do obvyklého pracovního tempa i zde. Bohužel nemůžeme trávit v KŽM všechny večery a víkendy, jak bychom možná rádi, ale i tak to pomalu přibývá. Nakonec jsme v červenci a srpnu stihli udělat následující práce:

- Důkladný úklid po ukončení školního roku, tj. probrali a uklidili věci po návštěvě setkání klubu Zababov v Milevsku, roztřídili a uklidili věčně se hromadící spojovací materiál, a vyházeli nepotřebné zbytky a odřezky materiálu z uplynulého školního roku i vyslovené krámy, které k nám čas od času někdo odněkud přinese a dosud je nikdo nevyhodil. Občas se to prostě musí trochu probrat, aby nás ty krámy nevystěhovaly. Ale i tak nám toho ještě docela hodně zbylo. Tak to zase až v příštím kole.

- Dočasný přesun stanice Ledeč mimo pracovnu KŽM Součástí našeho úklidu bylo i to, že jsme dočasně odklidili stanici Ledeč mimo pracovnu KŽM a také jsme odtud vystěhovali i kolmou brusku na dřevo a jeden pracovní stůl. To vše proto, abychom měli více místa na práci v naší pracovně, která se postupně čím dál více zaplňuje.

- Přepravní čela skryté stanice Brod Ta jsme vyrobili z vytříděných zbytků materiálu. Čela poslouží nejen pro přepravu, ale také pro sbalení dílů stanice do skladnější "bedny" a její uložení tak, aby nepřekážela když se zrovna nepoužívá. To je potřeba, protože stanice Brod se bude používat jen při větších provozních akcích, kde se k základní fixní části kolejiště v pracovně KŽM připojí (přes moduly trati Tr1) rozebíratelná "skrytá stanice" Brod (v jiné místnosti), ve funkci vlakotvorné stanice.

- Moduly trati Světlá - Brod Většinu času jsme ztrávili výrobou těchto osmi traťových modulů. Poslední jsme dodělali až v září. Nejobtížnější byly dva obloukové moduly trati Brod - Světlá, které nám pro svůj speciální tvar i speciální konstrukci a stavbu zabraly docela hodně času (asi 60 hodin). Stavba konstrukce je obtížná i proto, že jde o dlouhé oblouky (cca 1,6 metru) při velmi malé šířce modulu, jen 206 mm. To proto, aby zabíraly co nejméně místa (šířky) ve dvěřích a v chodbě, kudy trať povede. Taková konstrukce je samozřejmě citlivá na kroucení. Proto jsme zvolili uzavřený "krabicový" dřevěný nosník.

- Dále jsme postavili další moduly trati Brod - Světlá. Nejprve dva rovné dlouhé (délka 1 metr), potom ještě dva krátké spojovací díly. Šířka všech těchto modulů je jen 206 mm.

- Dále jsme vyrobili atypické nohy pro tyto nové moduly. Standardní nohy bylo nutné trochu upravit. Protože jsou traťové moduly velmi úzké, propojí se vždy dvojice nohou krátkou trnoží dole a stejně krátkou spojkou nahoře, kam se připevní úzké moduly. Všechny uvedené spoje jsou provedeny svařováním. Takto vznikne dvojnoha, která se podkládá pod modul. Zavětrování dvojnoh (aby se nesklopily) postačí přišroubováním podélníků na trnože. Není potřeba absolutní stability, protože moduly budou vždy stát jako celek, který je pevně připojen na jedné straně k velké a stabilní stanici Světlá a na druhé straně ke stanici Brod. Uvedená trať obsahuje dva velké pravoúhlé oblouky trati. To vše dohromady takovou konstrukci výrazně stabilizuje.
Výroba pro nás obnáší nákup materiálu, jeho očištění, zabroušení na přesné délky, odjehlení a sražení hran, a zabroušení, potom přesné sestavení a svaření. Takto jsme vyrobili 10 dvojnoh. Dále bude následovat nátěr.

- Ve volných chvílích a mezičasech při stavbě modulů také pokračujeme ve vyměřování a pokládce kolejí na Brodském zhlaví stanice Světlá. Zhlaví je poměrně složité, navíc ještě z části v oblouku, takže to jde dost pomalu. Ale i tak to celkem hezky přibývá. Zatím jen skládáme a zařezáváme koleje na potřebné délky, tvarujeme je do potřebných tvarů a fixujeme je na jejich budoucí místo. Zatím jen na sucho bez lepení. K přesnému dotvarování používáme přesných vkládacích plastových šablon pro různé poloměry oblouků. Teprve potom po konečné kontrole tvaru se bude moci začít s lepením a současně s tím i s připojováním elektrických přívodů ke kolejovým obvodům.

- Průběžně pořizujeme i fotodokumentaci naší práce, kterou třídíme, archivujeme a časem také nahrajeme i sem na naše webové stránky.

.

Co všechno jsme chtěli udělat během léta?

Stavba kolejiště:
- postavit všechny moduly trati Brod - Světlá ve hrubé stavbě, tj.:
- 2 velké úzké traťové oblouky pro průchod dveřmi a chodbou (90°, 1600 mm) ---> hotovo
- 2 rovné úzké traťové moduly (1000 x 206 mm) ---> hotovo
- 2 malé propojovací modulky (tzv. žolíky) kolem traťových oblouků ---> hotovo
- 1 oblouk atypického tvaru pro připojení stanice Brod ---> v září
- sčepovat všechny tyto moduly (přesné spojení na ocelové čepy a pouzdra) ---> v září
- stabilizační nátěry všech těchto dřevěných konstrukcí ---> v září
- navrhnout a zhotovit nohy těchto atypických modulů ---> hotovo
- nátěry nově konstruovaných (svařených) noh ---> v září
- stavba základů traťových plání a krajiny na 4 modulech souběhu spojovacích tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč ---> v září a říjnu
- připravit všechny traťové pláně na modulech trati Světlá - Ledeč pro pokládku kolejí a vybudovat základy krajiny ke konečnému domodelování ---> z velké části hotovo, zbytek v září a říjnu

.

Do školního roku 2011-2012 plánujeme tyto práce:
- pokládka kolejí na modulech trati Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč a jejich elektrické zapojení
- detailní domodelování krajiny na modulech trati Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč
- pokládka kolejí na modulech trati Světlá - Brod a jejich elektrické zapojení
- detailní modelování krajiny na modulech trati Světlá - Brod
- vyřešit bezpečné ukládání rozebraných modulů trati Světylá- Brod
- pokračování pokládky kolejí ve stanici Světlá (moduly SV1 až SV4)
- elektrické zapojení alespoň části kolejí ve Světlé
- zazelenění a zaštěrkování stanice Ledeč
- pokládka kolejí na této trati
- stavba návěstních minimodulů ke stanici Ledeč (ve hrubé stavbě)
- stavba nového modulu rozbočení trati a vlečky do lomu u Ledče

Telefonie (podle časových možností):
- instalace patchpanelu a telefonní ústředny na stěnu nejlépe do společné protiprašné krabice, kterou bude nutné vyrobit.
- zprovoznění telefonní ústředny

Zápis: AT
Aktualizace: 10.09.2011