Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

11/2010 - A co dál? ... aneb inventura prací

Někdy je potřeba se alespoň na chvilku zastavit a ohlédnout se za tou hromadou vykonané práce, a pohlédnout směle i na to kvantum práce, co je ještě před námi, a nezbláznit se z toho. Toto nezbytné bilancování a plánování jsme udělali na přelomu října a lisopadu 2010 s následjícím výsledkem:

Co už máme uděláno:
Od července 2008, kdy jsme dostali přidělenu novou místnost pro KŽM, jsme zatím do dnešních dnů udělali tyto práce:
- hrubá stavba 4 modulů odbočné stanice Světlá
- hrubá stavba 3 modulů lokálkové stanice Ledeč
- hrubá stavba 8 modulů skryté stanice Brod včetně 2 modulů pro odstavné nádraží
- hrubá stavba 3 modulů malé skryté stanice Vlkaneč
- hrubá stavba 4 traťových modulů souběhu tratí Světlá - Ledeč a Světlá - Vlkaneč
- přesné spojení všech 3 modulů žst. Ledeč na ocelové čepy a pouzdra
- přesné spojení všech 8 modulů sst. Brod na ocelové čepy a pouzdra
- pokládka kolejí a část elektro na modulech žst. Ledeč
- zprovoznění stanice Ledeč včetně výroby provizorního ovládacího pultu
- první "ostré" nasazení žst. Ledeč na mezinárodním setkání modelářů FREMO v Milevsku v červenci 2010

- kromě toho všeho je za námi i vlastnoruční stavba a montáž nábytku (tj. zejména nosná ocelová konstrukce skříňové stěny, 15 úložných skříněk, stůl vedoucích, velký pojízdný box na nářadí, velká nástěnná police na spojovací materiál a součástky, otevřené regály, velká nástěnka na plány kolejiště, 2 nové pracovní stoly), což se vše dělalo jaksi za pochodu při stavbě klubového kolejiště a což nás stálo nemálo úsilí. Dá se říci, že veškeré vybavení úložným nábytkem a moduly kolejiště jsme postavili vlastní rukou, tj. naprosto vše kromě 2 starších pracovních stolů a židlí. Je tomu tak proto, že nábytek se dělá na míru podle plánů výstavby kolejiště, a ne naopak. Současně se tím šetří prostředky DDM, protože nás nábytek stojí jen cenu materiálu. Práce vedoucích na stavbě kolejiště a vybavení KŽM mimo schůzky s dětmi jsou totiž zdarma.

Co nás čeká v nejbližší době:
Tak jak postupně pokračuje stavba klubového kolejiště a jak se přibližují jednotlivé milníky tohoto projektu, nabývá výhled dalšíhoho vývoje konkrétnějších rysů a dá se už lépe provést detailnější inventura zbývajících prací. Tu jsme udělali k začátku lisopadu 2010. Tak například, aby bylo možno zahájit provoz na trati Světlá - Ledeč, je nutné provést následující práce (středně podrobný rozpis):
- dokončení hrubé stavby všech modulů Tr2-1 až Tr2-4 (trať Světlá Ledeč)
- přesné spojení modulů trati Ledeč - Světlá na ocelové kolíky a vlepená pouzdra
- stavba tělesa trati lokální dráhy Ledeč - Světlá a dvoukolejné hlavní trati Světlá - Vlkaneč
- dokončení hrubé stavby modulů skryté stanice Vlkaneč
- přesné spojení modulů sst. Vlkaneč na ocelové kolíky a vlepená pouzdra
- přesné spojení modulů stanice Světlá na ocelové kolíky a vlepená pouzdra
- definitivní pokládka kolejí trati Světlá - Ledeč
- elektrické zapojení traťových modulů trati Světlá - Ledeč
- tvorba krajiny a traťových staveb (mosty, tunely, zdivo) na modulech trati Světlá - Ledeč
- provizorní pokládka a zprovoznění několika staničních kolejí v žst. Světlá
- výroba provizorního ovládacího pultu žst. Světlá.

Uvedené práce plánujeme na nejbližší tři až čtyři měsíce našeho usilovného snažení. Tyto práce jsou plánem činností spojených výlučně se stavbou nového klubového kolejiště prováděnou vedoucími KŽM v době mimo hodiny práce s dětmi. Jak se nám bude dařit provádět tyto práce, najdete dále v kronice. Samozřejmě přitom také probíhá běžná činnost v kroužku a práce s malými svěřenci, jako jsou cvičné práce, výcvik modelového provozu, výuka teorie atd.

Další výhled
Pokud bychom chtěli být v inventuře prací důkladnější, bylo by dobré zmínit i další výhled. Jakmile to bude možné, zahájíme následující práce:
- hrubá stavba modulů spojovací trati Světlá - Brod
- pokládka kolejí ve skryté stanici Brod
- elektrická část sst. Brod, včetně výroby provizorního ovládacího pultu (bez zabezpečení stanice)
- instalace a oživení starší telefonní ústředny
- instalace kabelových tras pro spojení stanic (pro telefonii a zabezpečení)
- pokládka kabelů a zprovoznění telefonického spojení

Dále nás potom čekají i ty radostnější práce, jako např.:
- stavba a dotváření krajiny na všech modulech
- stavba mostů, tunelů, opěrných zdí a dalších železničních traťových staveb
- stavba budov, návěstidel, modelového osvětlení a dalšího příslušenství
- stavba vybavení depa lokomotiv
- stavba finální verze zabezpečovacího zařízení a ovl. pultu stanice Ledeč
- stavba finální verze zabezpečovacího zařízení a ovl. pultu stanice Brod
- stavba finální verze zabezpečovacího zařízení a ovl. pultu stanice Světlá
- stavba finální verze zabezpečovacího zařízení a ovl. pultu stanice Vlkaneč

Závěr
Myslím si, že můžeme bez nadsázky prohlásit, že jsme za posledních 28 měsíců udělali docela dost práce, za kterou se vůbec nemusíme stydět. Ještě nás hodně práce čeká, ale to už je práce radostnější. Postupně se konečně dostáváme od hrubé a prašné práce truhlářské k práci modelářské a k řídící elektronice, jako je pokládka kolejí, tvorba krajiny, modelování detailů, zapojování eletrické části kolejiště, stavba ovládacích pultů a zabezpečovacího zařízení stanic. Zejména práce modelářská otevírá prostor pro uplatnění našich svěřenců (žáků v KŽM) a jejich dovedností získaných u nás v KŽM, kde jejich nejlepší výtvory bude možno použít na klubovém modelovém kolejišti.

Měřeno a pospáno výrazy hokejové terminologie jsme asi tak někde na začátku druhé třetiny, přičemž už brzy bude možné začít pomalu sklízet plody této těžké práce a například pořádat dny otevřených dveří pro veřejnost, a to s tím, že už budeme schopni prezentovat ucelené provozní celky a úseky našeho díla (už dnes např. stanice Ledeč), a s tím, že bude postupně přibývat i množství modelářsky dokončených (a tím i divácky atraktivních) částí.

Kdybychom se měli přesunout do reálného kalendáře, řekl bych, že první den otevřených dveří našeho KŽM pro smysluplnou prezentaci našeho nového kolejiště by bylo vhodné udělat hned po zprovoznění trati Světlá - Ledeč, což by mohlo být v prvním čtvrtletí roku 2011. Další podobné akce by mohly pak následovat. Zhruba za rok po té plánujeme zprovoznění celé trasy Brod - Světlá - Vlkaneč, samozřejmě i s výše uvedenou odbočkou lokálky Světlá - Ledeč.