Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

04/2010 - KŽM zprovoznil novou stanici - Ledeč nad Sázovou

Jak už jsme uvedli dříve, nová stanice Ledeč nad Sázavou byla v hrubé stavbě dokončena, zprovozněna a prakticky vyzkoušena na setkání klubu Zababov v Milevsku v dubnu 2010. Nyní došlo konečně k tomu, že jsme tento nový staniční modul dali na své místo v pracovně našeho KŽM (do nábytkové stěny). Stanici jsme nainstalovali, elektricky zapojili a znovu přezkoušeli funkci ovládání výhybek, čímž jsme uvedli tuto stanici do provozu i u nás v KŽM. Z výše uvedeného to možná vypadá, že nyní je vše hotovo, ale k úplnému dokončení modelu je před námi ještě spousta práce. Máme sice novou funkční a provozuschopnou stanici, ale jen ve hrubé stavbě a zatím jen s provizorním ovládacím pultem bez zabezpečení stanice.

Chcete-li číst dál, klikněte myší na nadpis článku.

K úplnému dokončení této stanice nyní chybí udělat ještě řada dalších věcí. Po důkladných testech sjízdnosti všech kolejí a výhybek různými typy vozidel i jejich kombinací bude možno zaštěrkovat koleje a výhybky, zazelenit volné plochy (tráva, keře, stromky), vyrobit a zasypat nástupiště (v Ledči byla v modelovaném období jen obyčejná sypaná nástupiště), zhotovit provizorní budovy z potištěného papíru (které se postupně budou nahrazovat definitivními modely budov dle skutečných předloh), dodělat návěstidla a osvětlení stanice a dokončit definitivní ovládací pult. Tohle vše je (spolu s jinými úkoly v KŽM) práce na několik let.

Mezitím ale můžeme stanici už v plném rozsahu provozovat a uvedené práce si v klidu připravit a postupně je provádět. Těšíme se na modely staniční budovy a staniční vodárny, protože jde o typické železniční stavby a architekturu z doby vzniku této lokální dráhy na samém počátku 20. století. Naopak budova skladiště a některé další budovy ve stanici krásou stavebního slohu nijak neoplývají. O to těžší je takové budovy pěkně modelářsky zvládnout. Ale i to k modelařině patří. Modelujeme skutečnost a nikoliv naše přání, jak by měla skutečnost vypadat.

Parametry nové stanice
Zastavme se ještě trochu u parametrů modelu této nové stanice. Naše stanice Ledeč je postavena téměř přesně podle skutečnosti, délky staničních kolejí poměrně přesně odpovídají a jediný rozdíl je vlastně v délce výhybek. Použité výhybky Tillig Elite EW3 s úhlem odbočení 9 stupňů (na srdcovce) a délkou přes 280 mm patří k tomu lepšímu, co se dá u nás sehnat a použít. Přesto jsou ale tyto výhybky výrazně kratší, než by odpovídalo výhybkám skutečným (s úhlem odbočení 6°). Použití devítistupňových výhybek je rozumným kompromisem, který zajišťuje výbornou sjízdnost, ale přitom je ještě délka výhybek přijatelná. Jen pro srovnání, délky běžně používaných výhybek na domácích kolejišťích jsou (ve velikosti H0 od 180 do 220 mm, zatímco přepočet délky skutečné standardní výhybky do modelu je přes 400 mm. Námi použité výhybky EW3 jsou dlouhé 282 mm. Ve stanici Ledeč to znamená mírné zkrácení obou zhlaví, což na délce celé stanice dělá cca půl metru, při zachování užitečné délky staničních kolejí. Délka skutečné stanice mezi hroty krajních výhybek je 357 m, tj. v modelu velikosti H0 by měla být dlouhá 4100mm. Naše délka staničního modulu žst. Ledeč je 3600mm, resp. vzdálenost mezi hroty krajních výhybek je 3540mm. To je myslím slušný výsledek. Do ledče se nám (tak jako ve skutečnosti) bez problémů vejde osobní vlak pěti či šesti dlouhými vozy vedenými zamračenou (tzv. rekreák), nebo manipulák s deseti až dvanácti vozy. A to nám na lokálce bohatě stačí. Tento rozměrově velkorysý způsob provedení modelu jsme mohli dovolit vlastně jen proto, že žst. Ledeč je jednou z nejkratších čtyřkolejných stanic v síti celých Českých Drah. U modelů větších stanic už takto velkoryse postupovat nejde, a určité zkrácení užitečné délky staničních kolejí je prostě nevyhnutelné.

Srovnání s větší stanicí
Například odbočná stanice Světlá nad Sázavou, jejíž model také postupně stavíme, má ve skutečnosti délku přes 1200 metrů, což na modelu odpovídá délce cca 14 metrů mezi krajními výhybkami (a přes 20 metrů mezi vjezdovými návěstidly). Přitom Světlá není žádná velká stanice, jde o stanici střední velikosti. Tyhle úvahy nás při projektování vedly k tomu, že jsme žst. Světlá museli dost upravit. Zhlaví směrem do Leštiny a Ledče zústává podle skutečnosti, ale zhlaví směrem na Brod je hodně pozměněné. Nyní máme pro tutop stanici hotové všechny základové rámy a po přesném sčepování může dojít k pokládce kolejí. Ale o tom si povíme více až na Světlou dojde čas. Nyní jsou na řadě úplně jiné věci....

Co je na řadě nyní?
V kostce řečeno jde o všechny špinavé (rozuměj prašné) práce, které nelze dělat během školního roku, kdy musíme udržovat čistou kvůli modelovému provozu. Nyní po likvidaci provizorního malého kolejiště a uvolnění prostoru vypukne období horečné stavby dřevěných základových rámů pro dalších traťové i staničních moduly, budování kabelových tras pro propojení stanic telefony a zabezpečovacími kabely, případně další drobné úpravy prostor KŽM. Následující 3 měsíce od půlky června do půlky září 2010 (z toho nejvíce o prázdninách) se prostory KŽM promění ve staveniště hrubých truhlářských prací. Cílem je to, abychom v září při zahájení nového školního roku už měli drtivou většinu staničních a traťových modulů hotových v hrubé stavbě (tj. hotové všechny truhlářské práce), aby bylo možné v novém školním roce řešit naplno už pokládku kolejí na nových modulech, jejich elektrické zapojení, a konečně snad už i čistou modelařinu, ke které se tak po naší důkladné přípravě konečně dostaneme.

A.T. - 01.05.2010