Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

Školní rok 2009/2010

Z důvodu snadné dosažitelnosti aktuálních zpráv jsou odstavce kroniky řazeny odspoda nahoru, tzn. že nejstarší zprávy jsou dole, zatímco popis nejnovějších událostí je nahoře.

12/2009 - Co nám zase přibylo

Vánoce se tryskem blíží, a i my jsme v plné práci. V prosinci jsme dokončili hrubou stavbu rohového obloukového traťového modulu Tr2-04. Tento díl bude v rohu místnosti za stanicí Ledeč a bude dvoupatrový. Nahoře povede jednokolejná vedlejší trať (lokálka) ze stanice Ledeč do stanice Světlá. Dole povede skrytá dvoukolejná trať stejným směrem. Hrubá stavba tohoto modulu je u konce, dále bude následovat přesné vyrýsování dolní trati a zhotovení jejího tělesa. Rýsování oblouků proběhne tyčovým kružidlem.

11/2009 - Stavíme dál

Po zahájení školního roku a pravidelných schůzek s dětmi se tempo výstavby nového klubového kolejiště samozřejmě zpomalilo, a je to i díky tomu, že začínáme pomalu narážet na prostorové limity pracovny KŽM. To jsme samozřejmě věděli předem, ale skutečnost (tím myslím spoustu věcí, materiálu a nářadí, které se musí někam dávat) i tak předčila naše očekávání. Presto ale musíme dělat dál, protože až se zprovozní první část nového kolejiště, bude již málo chuti do výroby dalších potřebných modulů kolejiště.

10/2009 - Ostatní nutné práce

Po zahájení školního roku je mimo jiné také nutno zajistit dostatek prostoru jak na stavbu nového kolejiště, tak i na běžný provoz schůzek kroužku s dětmi a také na provoz malého provizorního kolejiště, které se v pracovně KŽM už docela tísní mezi nově budovanými moduly nového klubového kolejiště.

09/2009 - Nový školní rok

V září pokračujeme ve hrubé stavbě modulů nového klubového kolejiště. Pokračujeme dalšími dvěma segmenty Sv3 a Sv4 staničního modulu velké stanice. Jedná se o dva identické segmenty. Koleje zde budou přímé a v rovině, takže jsou to vlastně svým půdorysem jen obdélníky s rovnou vrchní základovou deskou vcelku (z překližky). Stavba jde tedy docela rychle. Musíme ale také uklidit a připravit vše na další školní rok.

08/2009 - Prázdninový maratón

Během letních prázdnin 2009, koncem července a hlavně v srpnu se naplno rozběhla další vlna prací, které nebylo možno dělat za běžného provozu kroužku během školního roku. Jednak šlo opět o další práce na nábytku KŽM, jednak už začínáme konečně stavět moduly nového klubového kolejiště.

Syndikovat obsah