Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

10/2009 - Ostatní nutné práce

Po zahájení školního roku je mimo jiné také nutno zajistit dostatek prostoru jak na stavbu nového kolejiště, tak i na běžný provoz schůzek kroužku s dětmi a také na provoz malého provizorního kolejiště, které se v pracovně KŽM už docela tísní mezi nově budovanými moduly nového klubového kolejiště.
Situace je už dost neúnosná, a to nejen kvůli prostoru, ale i proto, že při truhlářských pracích se dost práší a je čím dál těžší v jedné místnosti vyrábět další rámy a udržovat kolejiště v provozním stavu. Přes léto jsme to řešili jeho přikrytím, ale ve školním roce, kdy jsou schůzky s dětmi je to již neúnosné.

Opět jako již několikrát dříve nás začíná tísnit prostor. Zatím jsme si vždy poradili, ale co teď? Místnost nafukovací není a další nábytek v ní by to už také navyřešil. Nakonec padlo rozhodnutí přestěhovat malé provizorní kolejiště mimo místnost KŽM do "předsálí". Tak se i stalo. Vlastní přenesení kolejiště by byla akce na jedno půldne, ale s veškerým úklidem a stěhováním dalších věcí je z toho celý víkend. Se starým provizorním kolejištěm se vystěhovaly i staré podpůrné stoly, naopak nové pracovní stoly, co jsme si dříve vyrobili, se stěhují opět do místnosti KŽM. Tam teď může běžet naplno výroba a nepráší se do provozního kolejiště a máme i dost místa na práci. S přibývajícími moduly nového klejiště ubývá místa a je to už dost znát.
Při stěhování starého klejiště došlo i na nutnou úpravu napájecích zdrojů. Starý velký nevyhovující zdroj s dvěma transformátory, který dříve léta sloužil v jiném KŽM, byl pro naše účely zbytečně předimenzovaný a neskladný. Pro příslušenství jsme koupili malý moderní spínaný zdroj, nepříliš větší než síťový adaptér mobilního telefonu. Zdrojová část je je nyní i s digitální ústřednou na jedné přenosné desce a přes jednoduchou kabeláž je připojená ke kolejišti.

A.T. - 31.10.2009