Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

08/2009 - Prázdninový maratón

Během letních prázdnin 2009, koncem července a hlavně v srpnu se naplno rozběhla další vlna prací, které nebylo možno dělat za běžného provozu kroužku během školního roku. Jednak šlo opět o další práce na nábytku KŽM, jednak už začínáme konečně stavět moduly nového klubového kolejiště.
Práce na dokončení nábytku a vybavení, to je náš známý hit, ale bez toho to prostě nejde. Těch truhlářských prací je opravdu docela hodně a spíše než jako modeláři si připadáme jako truhláři. Ale těch věcí k uložení je hodně, a místa málo a peníze na nákup nábytku na zakázku v rozpočtu nemáme. Těmito nemodelářskými prácemi jsme ale už konečně snad završili vybavení KŽM nábytkem. Možná ještě někdy někde doděláme nějaké detaily, ale v zásadě jsme s nábytkem konečně hotovi. Dodělali jsme zásuvky pod nábytkovou stěnou, což představuje další značný úložný prostor (cca 300 litrů prostoru), dále zásuvky do dvou nábytkových skříněk, dále pracovní stůl vedoucích s odkládacími policemi na knihy, katalogy, odbornou literaturu, technické plány a výkresy, a další nutné písemnosti KŽM (a možná časem i na PC). Konečně se dá pracovna KŽM lépe poklidit a řada věcí tak už dostává své definitivní místo.
Současně už jsme začali připravovat pracovní stoly na stavbu modulů nového velkého klubového kolejiště. Na jednom pracovním stole jsme si připravili speciální pracovní desku s pomocnými úhelníky pro výrobu rámů modulů kolejiště. Stavba modulů tak konečně může začít.
Ještě během srpna se rozbíhá stavba prvního modulu velké železniční stanice, žst. Světlá. Stanice poslouží jako centrální vlakotvorná stanice klubového kolejiště. Stavíme ji na motivy skutečné stanice Světlá nad Sázavou, ale s úpravami na brodském zhlaví, kde je plánováno oproti skutečnosti navíc malé lokomotivní depo.
Stavbu staničního modulu začínáme z levé strany segmentem Sv1, kde je depo a brodské zhlaví stanice. Návrh kolejiště je výškově členitý, kolejiště depa je o 10 mm výše než kolejiště stanice, navíc se trať ze stanice svažuje sklonem 12 promile. První segment Sv1 je pro tyto zvláštnosti stavebně docela náročný. Práce však běží celkem rychle a první segment je brzy v hrubé stavbě hotov.
Hned na to pokračuje výstavba druhým segmentem Sv2, kde pokračuje zhlaví depa i zhlaví stanice. Segment Sv2 je nejen výškově členitý, ale je navíc celý do oblouku. Nejmenší poloměr oblouku staničních kolejí je 1000 mm, zatímco v kolejišti depa jsou minimální poloměry poněkud menší, a to 850 mm. Tomu odpovídá i výběr výhybek. Ve stanici jsou to osvědčené výhybky Tillig EW3 (9/12° - R1350 mm), zatímco v depu používáme kromě EW3 také výhybky Tillig EW1 (11/15° - R860 mm). Křižovatkové výhybky jsou Roco DKW10 (10° - R960 mm). Kolejivo se však zatím nepokládá, zatím jde jen o hrubou stavbu rámů kolejiště a trasy a pláně budoucích kolejí. V této fázi stavíme jen hrubou stavbu z nosníků z laťovky (místo křivých latí a prken) se základní deskou z překližky 8mm.
Dělali jsme asi tak každý druhý den po večerech po zaměstnání a také většinu víkendů, takže jsme dodělali nábytek a hrubou stavbu prvních dvou největších segmentů velkého staničního modulu. Kromě toho, jsme během letních měsíců usilovně pracovbali na zřízení těchto webových stránek pro prezentaci našeho KŽM veřejnosti. A to už je myslím na cca 6 týdnů v červenci a srpnu docela dost udělané práce.

A.T. - 05.09.2009