Pro přečtení celého článku klepněte levým tlačítkem myši na jeho nadpis...

06/2010 - Hurá na prázdniny

Tak máme školní rok u konce. S dětmi jsme se rozloučili a popřáli jim pěkné prázdniny. My vedoucí jsme se vrhli na stavbu kostry dalších modulů stanic i propojovacích tratí.

Naším cílem je, abychom z plánovaného celkového počtu cca 30 modulů měli na konci prázdnin většinu z nich v takovém stádiu stavby, aby už byly hotové všechny hrubé truhlářské práce, a aby v září bylo možno už jen přesně sčepovovat na sebe navazující moduly a začít se stavbou krajiny, pokládkou kolejí a elektrickým zapojováním.

Z tohoto počtu máme dnes 4 sjízdné moduly stanice Ledeč (v provozu od dubna 2010), dále 4 moduly stanice Světlá (vyrobené již v průběhu roku 2009) a stojící už na nohách (dosud však nesčepované), a dále 3 ze 4 modulů šestimetrové propojovací tati Světlá - Ledeč (obojí čekající už jen na úklid, přesné sčepování a pokládku kolejí). Rádi bychom přes prázdniny udělali v hrubé stavbě i 7 modulů velké skryté stanice Brod (včetně jednoho tvarově komplikovaného dílu) a dokončili také 3 moduly malé skryté stanice Vlkaneč. Dále bychom rádi udělali jeden dosud chybějící tvarově komplikovaný cca dvoumetrový modul trati Světlá - Ledeč a také sedmimetrovou propojovací trať Světlá - Brod. Vyměření a stavba tvarově komplikovaných dílů zaberou vždy nejvíce času. Tak to jsou naše prázdninové plány. Samozřejmě přitom chodíme do práce a máme rodiny a dovolené, a další běžné starosti. A tak uvidíme, jak se nám bude dařit naše předsevzetí plnit... i když je jasné, že to nejsou a nebudou jediné práce a úkoly, které musíme v našem KŽM řešit a dělat.

Když tohle alespoň z větší části dokážeme, značně tím pokročíme a uvolníme si ruce pro další práce v září a říjnu po zahájení dalšího školního roku. Hrubá stavba krajiny jde pak už poměrně rychle, zejména v našem případě úzkých výseků krajiny kolem kolejí tratí a stanic, kde té krajiny zase až tolik není. Stejně tak se dá očekávat, že pokládka kolejí bude jako obvykle pokračovat poměrně svižným tempem. Z toho se trochu vymyká přesná pokládka výhybek ve zhlaví stanic, kde je vše komplikováno nutností rozdělit každou výhybku na několik elektricky oddělených úseků, které se pak za provozu přepínají podle polohy výhybky. Práce "navíc" na těchto úpravách výhybek je sice zdlouhavá, ale bohatě se vyplatí. Za provozu pak přináší zvýšenou spolehlivost při sjízdnosti výhybek hnacími vozidly.

S výše naznačenými prácemi můžeme začít hned. Díky podpoře ze strany Hobby centra jsme získali od června 2010 kvalitní osvětlení v průchozí vstupní místnosti, kterou budeme v novém školním roce také používat částečně jako pracovnu, jak bude v místnosti KŽM postupně narůstat velké klubové kolejiště a ubydou tam další odkládací a pracovní plochy. Hned jsme tuto vstupní místnost vybavili dvěma novými skříňkami vlastní výroby, které později budou sloužit nejen jako úložný prostor, ale i jako podpora pevné sekce rozebiratelné části velkého kolejiště, které se bude užívat při velkých klubových setkáních všech našich modelářů nebo při propagačních akcích pro veřejnost apod. Samozřejmě jsme již zqahájili práce na staničních a traťových modulech uvedených ve výčtu nahoře.

Jak vidíte, naše plány jsou velké. Tak nám prosím držte palce, abychom vše přes prázdniny a dobu dovolených stihli udělat. A abychom po prázdninách mohli už konečně přejít od prací truhlářských k pracím více modelářským.

A.T. - 04.07.2010